Tillagd i varukorg

Ett meddelande från Brothers President  

Att uppnå ett hållbart samhälle 


Global trend mot en hållbar utveckling

I september 2015 antogs 2030 års agenda för hållbar utveckling vid FN: s toppmöte. Dagordningen fastställer de hållbara utvecklingsmålen från 2016 till 2030 (som definierar den idealiska situationen i världen) för att staka ut vägen mot en hållbar utveckling för jordklotet. Utvecklingsmålen kräver åtgärder för att bemästra försämringen av miljöfrågor såsom den globala uppvärmningen, föroreningar och förlust av biologisk mångfald.

 

Löfte om aktiva och fortsatta ansträngningar

Brother Group Global Charter ("Globala stadgar") grundades 1999 för att sätta grundläggande regler för alla Brother aktiviteter på den globala marknaden. I Global Charter, lovar Brother att ta sitt ansvar för att hjälpa samhället att uppnå en hållbar utveckling, genom att aktivt och kontinuerligt ta hänsyn till  miljökonsekvenserna av alla aspekter av verksamheten. Under 2010 skapade Brothergruppen en slogan "Brother Earth" och har på dess grundval ökat sina ansträngningar, inklusive bevarande av biologisk mångfald med sina intressenter, baserad på ett enhetligt budskap: ”Att arbeta med dig för en bättre miljö."


Resultat av Brother Group handlingsplan för bättre miljö 2015 (2011-2015)

Brother har identifierat miljömässiga huvudområden och har satt upp ambitiösa mål i Brother Group miljöhandlingsplan 2015 (2011-2015). Brother anpassar sig aktivt till olika miljöcertifieringar i respektive land och informerar öppet om miljöspecifikationer i nya produkter. Brother uppgraderar kontinuerligt sina miljöregler för att snabbt möta nya lagar och regler i olika regioner. Brother ger aktivt skydd åt  ekosystemen i skogar och hav på mer än 100 platser runt om i världen, med sina 43 anläggningar. Noterbart är att CO2-utsläppen i Brothers tillverkningsanläggningar utanför Japan uppnådde målen på medellång sikt för FY2020 (1 april, 2020-mar 31, 2021), och har startat ett aktivt arbete i steg 1, 2 och 3.

 

Försäkran om en lång och framgångsrik framtid

I mars 2016 formulerade Brother sin halvtida Affärsstrategi "CS B2018"  baserad på Brother Group ”Global Charter” vilken är en färdplan och ett rättesnöre för att uppnå sin vision på medellång sikt, Global Vision 21. Brother kommer att intensifiera sina ansträngningar för att uppfylla Brother gruppens miljöplan 2018 (2016-2018) i syfte att ytterligare öka värdet av tilliten till Brothers varumärke och vara ett företag som anställda i koncernen är stolta över att vara en del av och få en lång och framgångsrik framtid i.

Brother Industries, Ltd.
Representative Director & President
Toshikazu Koike

Social och Etisk Policy

Brother känner stolthet för våra rättvisa och respektabla arbetsmetoder, vilka ligger till grund för vårt förtroende och integritet. Vår etiska policy och vår interna Brother Group Global Charter vägleder oss i våra affärsrelationer, global enhetlighet i våra beslut, beteende och handlingar. Framför allt, hjälper oss att vara "At your side" i allt vi gör.


Läs hela vår policy för etiskt och socialt ansvar

Miljöpolicy

Brother arbetar oavbrutet med att att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten i vår verksamhet. Vår miljöpåverkan ses över i varje steg i produktens livscykel, från design, utveckling och tillverkning till avfallshantering och återvinning.

Läs vår miljöpolicy