Der Blau Engel-logo

Blå Ängeln

Blå Ängeln fokuserar på produkters miljömässiga egenskaper vad gäller design, funktion och miljöpåverkan: Produkter som märks ska ha hög kvalitet med lång livslängd, låg energiförbrukning och minimal påverkan på kvaliteten på inomhusluft. Återvinningskrav ska beaktas vid val av produktionsmetoder. Brother var den första skrivartillverkaren med Blå ängel-märkning. Märkningen gäller allt-i-ett-bläckstråleskrivare sedan 2008.

Läs mer om Blå Ängeln   Se våra Blå Ängeln-certifierade produkter

Nordiske Svanemerket

Nordic Swan

Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden. Vi måste se till att produkter uppfyller vissa kvalitetsstandarder som fastställs av Svanen och är stolta över att ha fått vår första Svanenmärkning 2009. Svanenmärkningen täcker hela livscykeln för produkter, från design till reparationer, uppgraderingar och avfallshantering, och även viktiga egenskaper som produktkvalitet. Låg energiförbrukning i viloläge är ett av kraven för Svanenmärkning. Skrivare och multifunktionsmaskiner ska kunna skriva ut på båda sidor (duplexutskrift) för lägre pappersförbrukning. Låga utsläpp och låg ljudnivå är också viktiga krav. I stort sett alla skrivare från Brother har automatisk dubbelsidig utskrift som standard.

Se våra Svanenmärkta produkter