Brother återvunna toners bland trädtoppar

Hur kan vi uppnå hållbara utskrifter?

I ett företags samhällsansvar ingår att överväga hur vi kan minska vår förbrukning av energi, och av naturens resurser i allmänhet

Miljömässig hållbarhet är en av de största utmaningarna för alla som hanterar teknik, och utskriftslösningar är inget undantag. 

Studier från det oberoende analysföretaget Quocirca visar att miljöpåverkan kommer att vara den främsta prioriteringen för amerikanska och brittiska företag år 2025, och 60 procent siktar mot nettonollutsläpp 20601.

Företagen etablerar ESG-system (Environmental, Social and Governance), inte bara för att de vill utan för att de måste, oavsett om det beror på regler om kassering av utrustning eller förväntade EU-bestämmelser kring hållbarhetsrapportering för börsnoterade företag.

Dessutom handlar det om företagets anseende. Studier från Deloitte från 2021 visar att klimatförändringar och klimatskydd är den viktigaste frågan för millenniegenerationen, och att 60 procent av dagens ungdomar (generation Y och Z) oroar sig över att ”affärsledare” inte fokuserar på att skydda miljön. 

Så vad kan du göra för att säkerställa att din utskrifts- och dokumenthantering främjar dina hållbarhetsmål?

Miljövänliga utskrifter handlar om mer än bara papper

E-postmeddelandenas fotnoter som uppmanar mottagaren att ”tänka på miljön innan du skriver ut” känns numera relativt uttjatade. Men Quocircas studier bekräftar att företagen ser ansvarsfulla, miljövänliga utskrifter som ett sätt att göra verksamheten mer miljömässigt hållbar. 

Det kan handla om att utvärdera miljöpåverkan från bläck och toner, från kassetter och patroner, eller från den energi som krävs för att driva skrivaren.

Men detta är bara de mest uppenbara aspekterna. Man måste även ta ställning till energin och råmaterialen som används i produktionen av bläckpatroner, tonerkassetter och utskriftsenheter, samt kostnaden för transport. Och använda förbrukningsartiklar – liksom förbrukad hårdvara – bidrar till det ökande elektronikavfallet. Därför ingår skrivare och förbrukningsartiklar i EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin, vars mål är att säkerställa att produkterna går att reparera, eller åtminstone återvinna2.

Att uppmana leverantörerna att redogöra för de resurser som använts för att tillverka utrustningen samt energiförbrukning, koldioxidutsläpp osv. är ett första steg för att analysera din miljöpåverkan och på sikt minska den. Men strategin måste omfatta mer än enskilda enheter.

Det är viktigt att kunna skapa en helhetsbild av läget. Dagens företagsledare måste kunna mäta användningen och säkerställa effektivitet på patron-, enhets- och organisationsnivå. 

Det är här återvinningssystem för tonerkasetter, Managed Print Services och intelligenta, energieffektiva enheter kommer in i bilden. Lika stor betydelse har MPS-plattformar för utskriftshantering som kan ge dig fullständig överblick över din infrastruktur för utskrifter och dokument, så att du kan åtgärda ohållbara utskriftsrutiner under enheternas hela livscykel. 

Uppmärksamma betydelsen av hållbara utskrifter

Att skrivarna blir lättare att reparera är naturligtvis bra, men företagen måste även enkelt kunna övervaka dem för att förutse problem innan de uppstår. Och de behöver tillgång till kompetenta tekniker som kan utföra reparationerna. Om enheterna kan uppdateras på distans kan de optimeras under hela livscykeln utan behov av service på plats.

När du kan mäta användningen av bläck och toner kan du även utarbeta en bättre strategi för avfallsminskning, exempelvis genom att införa elektronisk signering av vissa dokument samt effektivisera arbetsflöden. Det ger dig de belägg du behöver för att övertyga användarna om att skriva ut mer ansvarsfullt, till exempel genom miljövänliga dubbelsidiga utskrifter och alternativ kvalitet.

Det innebär även att hanteringen av förbrukningsartiklar kan effektiviseras genom att bläck och toner beställs när det verkligen behövs och inte bara på ren rutin, för att sedan glömmas bort i ett förråd. Vilket även väcker frågan om du enkelt kan returnera använda patroner/kassetter, och om din leverantör återvinner eller återtillverkar dem så att de inte hamnar på deponi.

Allt detta säkerställer att dina insatser för ökad hållbarhet blir datadrivna, mätbara och transparenta. Det är lika viktigt för enhetsanvändarna som för företagets miljöansvariga och för externa intressenter, såväl aktieägare som miljöorganisationer.

Så om du vill uppnå verkligt hållbara utskrifter, är det hit du ska gå!

 


1 - [https://print2025.com/wp-content/uploads/Quocirca-Sustainability-Trends-2022-Exec-Summary-0322-ToC.pdf]

2 - [https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/new_circular_economy_action_plan.pdf]

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen