Villkor

Läs mer om våra riktlinjer nedan

Användarvillkor
Genom att använda vår webbplats samtycker du till att dina uppgifter får hämtas och användas i begränsat syfte i enlighet med villkoren som anges i denna policyförklaring rörande datasekretess. Alla modifieringar eller ändringar av vår datasekretessförklaring kommer att läggas ut på denna webbplats http://www.brother.se  som tillhandahålls av Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S Danmark får endast användas i informationssyfte. Genom att besöka webbplatsen eller hämta material därifrån accepterar du dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte besöka webbplatsen eller hämta material därifrån. Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av dotterbolag till Brother. Besök på sådana webbplatser sker enligt de villkor som gäller för den aktuella webbplatsen.  Du kan dessutom behöva acceptera andra villkor (inklusive men utan begränsning till villkoren i ett slutanvändarlicensavtal) som, för att undvika tvivel och i händelse av tvist, ska ha företräde när du hämtar visst material. Om du har några kommentarer eller frågor om dessa villkor eller webbplatsen kontaktar du Brother Sverige med hjälp av kontaktuppgifterna i slutet av detta dokument.
 
Användning av material
Brother och dess tredjepartslicenstagare förbehåller sig samtliga immateriella egendomsrättigheter (rättigheter som kan vara föremål för upphovsrätts-, mönster- eller varumärkesskydd eller annat immaterialrättsligt skydd) som rör dokument, program, filmer, animationer, artiklar, skisser, ritningar, programvara, databaser, varumärken, logotyper eller annat material som finns tillgängligt på webbplatsen (”informationen”).  Med undantag för personligt bruk av den på webbplatsen tillgängliga informationen liksom rättigheter enligt tvingande bestämmelser i gällande lagstiftning har du inte rätt att återge, distribuera, modifiera, visa, allmänt sprida eller på annat sätt helt eller delvis skapa produkter liknande denna information, oavsett medium, utan föregående medgivande från de immateriella rättigheternas ägare.

Friskrivningsklausul
Även om Brother gör sitt yttersta för att informationen på webbplatsen ska vara uppdaterad och korrekt lämnar Brother inga som helst uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser beträffande informationens riktighet eller lämplighet (inräknat garantier eller utfästelser att någon särskild information passar dina syften eller är fri från buggar eller datavirus).  Brother har ej ansvar eller förpliktelser för felaktigheter eller utelämnanden i informationen på webbplatsen.  Brother ska inte under några omständigheter hållas ansvarigt för någon form av intrång, förlust eller skada, inklusive men utan begränsning till datorproblem, dataförlust, utebliven vinst, utebliven affärsverksamhet eller avbrott i affärsverksamheten, eller för indirekta, tillfälliga, oförutsedda eller speciella följdskador som du kan råka ut för genom att använda informationen på webbplatsen, information från andra webbplatser som är länkade till webbplatsen eller genom att inte kunna besöka webbplatsen eller andra länkade webbplatser.  Observera att informationen på webbplatsen kan modifieras eller tas bort utan föregående besked.

Denna friskrivningsklausul är inte ägnad att begränsa Brothers ansvar vid eventuell överträdelse av tvingande bestämmelser i gällande lag.
 
Länkar till andra webbplatser
Denna sekretesspolicy gäller endast informationen som samlas in av oss från användare av denna webbplats och vi är inte ansvariga för andra webbplatsers sekretesspolicyer. Webbplatser som ägs av tredje part och som är länkade till eller från denna webbplats ligger utanför Brothers kontroll och Brother ansvarar inte för innehållet på sådan länkad webbplats.  Brother tillhandahåller dessa länkar som en service till dig och införandet av en länk till en annan webbplats innebär inte att Brother på något sätt stödjer eller rekommenderar just den webbplatsen.
 
Skydd av personuppgifter
Brother respekterar din integritet.  Du kan gå in och navigera på huvuddelen av webbplatsen utan att behöva uppge några personuppgifter och spara information som samlats in via de cookies vi använder. När vi samlar in eller använder dina personliga uppgifter skyddar vi din integritet och följer personuppgiftslagen. Eftersom webbplatsen kan innehålla länkar till tredje part kan Brother inte hållas ansvarigt för hur dina personuppgifter används när du går in eller navigerar på dessa länkade webbplatser.

Användning av cookies
En cookie är en textfil som en webbplats överför till din hårddisk för att webbplatsen ska fungera bättre.
Denna webbplats använder följande två typer av cookies:
Sessionscookies: dessa är temporära cookies som blir kvar på din dator tills du lämnar webbplatsen.  
Beständiga cookies: dessa stannar kvar på din dator efter att du lämnat webbplatsen 
Dessa cookies används för att:

- Registrera inställningar/ändringar som du gjort
- Lagra information lokalt snarare än på webbplatsen för snabbare åtkomst
- Lagra beständig information som ska skickas mellan två eller flera sidor
- Registrera avsnitt och språk på webbplatsen du besöker (för att du ska komma tillbaka dit direkt)
- Hjälpa oss känna igen dig när du återkommer till webbplatsen så att vi kan skräddarsy innehåll eller reklam så att de matchar dina intressen eller för att undvika att visa samma reklam upprepade gånger.
Vi kan komma att utnyttja tredjepartsleverantörer som hjälp i detta övervaknings- och analysarbete.

Du har möjlighet att acceptera eller tacka nej till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.  Läs då i webbläsarens hjälpmeny.  Om du stänger av cookiefunktionen kan du eventuellt inte använda alla interaktiva funktioner på webbplatsen.
 
Varumärken
Brother och Brother-logotypen är båda varumärken tillhörande Brother Industries, Ltd., som är registrerat i Japan och vissa andra länder.  Alla varumärkesnamn, logotyper och produktnamn från andra företag som visas på webbplatsen är respektive företags varumärkesnamn eller varumärken.
 
Ogiltighetsförklaring
Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle visa sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar på grund av lagen i någon stat eller något land där dessa villkor är avsedda att gälla skall, under förutsättning att bestämmelsen inom sådan stat eller sådant land visar sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar, bestämmelsen utgå ur dessa villkor. Sådan olaglighet, ogiltighet eller ogenomförbarhet ska dock inte påverka övriga bestämmelser i dessa villkor som förblir i full kraft och verkan.
 
Gällande lag
Dessa villkor och alla övriga frågor som kan uppstå från eller i samband med dessa villkor ska styras av och utformas i enlighet med svensk lag och de svenska domstolarna ska ha exklusiv jurisdiktion över alla krav eller frågor som kan uppstå från eller i samband med dessa villkor.
 
Kontaktuppgifter
Skicka e-postmeddelande till
Brother Sverige
Eller skriv till oss :
Brother Sverige
Hulda lindgrens gata 6B
421 31 Västra Frölunda

Du kan även ringa till oss på 031-734 12 00