1. Hem Brother
 2. Support
 3. Garantiinformation

Utökad standardgaranti – produkten måste registreras

 

På Brother strävar vi alltid efter att vara "vid din sida" och ge den bästa kundsupporten. Vi stödjer detta genom att ge utökad garanti på många maskiner. I de flesta fall krävs det att maskinen registreras inom 60 dagar från inköpsdatum för att dessa utökade garantier skall gälla 

För att upprätthålla utökad garanti och  på platsen garanti är det ett villkor att produkten har använts enligt beskrivningen i användarmanualen och att endast originalförbrukning används. Underlåtenhet att göra det upphäver den utökade garantin och på platsen service.

Läs mer om utökad garanti nedan.

Vi erbjuder dessutom fri telefonsupport under maskinens hela livslängd.

Kontakta oss gärna om det uppstår problem, uppge då följande:

 • Uppge maskinens serienummer och en beskrivning av problemet
 • Samarbeta med support-representatnen för att fastställa problemet, och om det kan åtgärdas (felaktig användning, brist på förbrukningsmaterial eller liknande) eller om det är ett tillverkningsfel som kräver användning av din garanti.

Täcks inte av garantin:

 • Installering/felsökning på din dator
 • Regelbundet underhåll
 • Byte av förbrukningsmaterial eller delar som gått sönder på grund av normalt slitage eller felaktig använding
 • Överföring av lagrad information till den maskin du tar emot vid utbyte (SWAP).

Brother 3 års garanti
Brother 3 års garanti vid registrering
3 års garanti varan 1 år På-Platsen logo
3 års garanti & 3 års På-Platsen-Garanti logo

Gäller för alla etikettskrivare/märkmaskiner (PT, QL, TD, TJ, VC), kvittoskrivare (RJ) och mobila skrivare (PJ).

Kontakta Brother support för vidare instruktioner.

Maskinen måste registreras inom 60 dagar från inköp. Gäller utvalda skrivare och allt-i-ett maskiner, samt skannrar.

Maskinen repareras alternativt ersätts på plats under första året. 
Efter första året så måste maskinen skickas till Brother eller en Brother Service Partner för att repareras alternativt ersättas.

Maskinen repareras alternativt ersätts på plats under hela garantiperioden.

Extended warranties

Utökade garantier - köpes separat

Våra enheter levereras alltid med garanti som standard. Skrivare levereras med 2 års garanti som standard**, Etikett- och märkmaskiner levereras med 3 års garanti som standard. Du har möjlighet att förlänga garantiperioden upp till 5 år *. Du får också teknisk support för din enhet under hela dess livscykel.

Du kan köpa ett Service Pack* från din Brother-återförsäljare, garantin för din enhet är då giltig i upp till 5 år (förutsatt att maskinen registrerats tillsammans med Service Pack på hemsidan inom 60 dagar efter köpet). Läs allmänna villkor för Brothers olika Service pack för mer information kring vad som ingår.

Kontakta din Brother-återförsäljare om mer information.

 

Allmänna villkor Brother Service Pack

Allmänna villkor för Brother Service Pack SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)

 

**  Denna garanti utökas till 3 år vid registrering på hemsidan inom 60 dagar. Utvalda skrivare levereras med 3 års garanti som standard.

 

 

SWAPPlus

Brother Premium Onsite SWAP

Premium Onsite SWAP

Onsite repair logo

Onsite Repair

SWAP (TD/RJ/PJ/TJ) ger dig sinnesro och hjälper oss att hjälpa våra kunder. Den här lösningen ger dig 48/60 månaders garanti på utvalda mobila skrivare och etikettskrivare.

SWAP (TD/RJ/PJ/TJ) ger dig följande fördelar: 

 • Telefonsupport för felsökning och svar på frågor om hur man använder våra mobila skrivare och etikettskrivare
 • Utbyte av maskinen* om problemet inte kan lösas med hjälp av telefonsupport
 • Svarstid på serviceförfrågningar på mindre än 8 timmar**
* Kräver att maskinen har använts på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.
** Måndag - torsdag 08.30 - 16.00, fredag 08.30 - 15.00.

Villkor för SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)

SWAPplus-garantipaket hjälper dig att fokusera på det viktigaste, att få ditt företag att växa. Med den här garantiförlängningen kan du förbättra supporten för din Brother-maskin i  36, 48 eller 60 månader. Garantin inkluderar alla underhållsrelaterade reservdelar.

SWAPPlus-garantipaketet erbjuder följande fördelar:

 • Telefonsupport för att lösa problem med din enhet
 • Byte av enhet * om problemet inte löses per telefon
 • Vi svarar på din serviceförfrågan inom 8 timmar **
 • Garantipaketet innehåller alla servicerelaterade reservdelar utan begränsningar av utskriftsmängden
 • •Utbyte av maskin via Brother.
* Kräver att maskinen har använts enligt beskrivningen i bruksanvisningen och endast använt Brother originalförbrukning och tillbehör.
** Vardagar måndag till fredag 08.00 – 16.00.

Villkor för SWAPplus

 

Premium Onsite SWAP Service Pack erbjuder byte av maskin på plats för Brother-kunder. Den här lösningen ger dig 36/48/60 månaders extra garanti inklusive alla reservdelar + besök på plats. 

Premium Onsite SWAP garantipaket erbjuder:

 • Telefonsupport för att lösa problem med din enhet
 • Byte av enhet * om problemet inte löses per telefon
 • Vi svarar på din serviceförfrågan inom 8 timmar**
 • Garantipaketet innehåller alla servicerelaterade reservdelar utan begränsningar av utskriftsmängden
* Kräver att maskinen har använts enligt beskrivningen i bruksanvisningen och endast använt Brother originalförbrukning och tillbehör.
** Vardagar måndag till fredag 08.00 – 16.00.

 

Onsite Repair Service Pack erbjuder reparation på plats till Brother-kunder. Den här lösningen ger dig 36/48/60 månaders extra garanti inklusive alla reservdelar + besök på plats. 

Onsite Repair-garantipaket erbjuder följande:

 • Telefonsupport för att lösa problem med din enhet
 • Onsite Repair* om problemet inte löses per telefon
 • Vi svarar på din serviceförfrågan inom 8 timmar**
 • Garantipaketet innehåller alla servicerelaterade reservdelar utan begränsningar av utskriftsmängden
 • Levereras av Brother service partners eller extern partner
* Kräver att maskinen har använts enligt beskrivningen i bruksanvisningen och endast använt Brother originalförbrukning och tillbehör.
** Vardagar måndag till fredag 08.00 – 16.00.

Villkor för Onsite Repair

Service Pack Chart Overview

Översikt

Bilden till vänster visar ett översiktsdiagram över de servicepaket som vi erbjuder. Diagrammet ger dig möjlighet att jämföra viktiga delar för olika Service Pack, så att du kan välja det Service Pack som passar dig bäst.

Vardagar måndag till fredag 08.00 – 16.00.
2 Kräver att maskinen har använts enligt beskrivningen i bruksanvisningen och endast använt Brother originalförbrukning och tillbehör.
3 Kräver att maskinen har använts enligt beskrivningen i bruksanvisningen.