Tillagd i varukorg
 1. Support
 2. Garantiinformation
Extended warranties

Utökade garantier

På Brother strävar vi alltid efter att vara "vid din sida" och ge den bästa kundsupporten. Vi stödjer detta genom att ge utökad garanti på många maskiner. De utökade garantierna är indelade i tre grupper. En grupp för maskiner för personligt bruk, en grupp för maskiner för professionellt bruk och en grupp för märkmaskiner, etikettskrivare och mobila enheter.

Villkoret för att få dessa utökade garantier är att maskinen är registrerad inom 60 dagar från inköpsdatum.

För att upprätthålla utökad garanti och  på platsen garanti är det ett villkor att produkten har använts enligt beskrivningen i användarmanualen och att endast originalförbrukning används. Underlåtenhet att göra det upphäver den utökade garantin och på platsen service.

Läs mer om utökad garanti nedan.

 

Vi erbjuder dessutom fri telefonsupport under maskinens hela livslängd.

Tro det eller ej - även en maskin från Brother kan sluta att fungera, och då vi vet att många är beroende av sina maskiner så erbjuder vi På-Platsen-Garanti på utvalda modeller. Du har också fri telefonsupport under hela maskinens livslängd där du förutom felanmälan får hjälp med frågor om installation, inställningar och funktioner. 

Övrig information i korthet: 
Vid reklamation ringer man till Brother slutkundssupport som väljer ett av nedan alternativ: 
 • Löser problemet per telefon alternativt ger instruktion för retur och åtgärd 
 • Sänder ut en servicetekniker för att avhjälpa felet på plats (vid på platsen garanti) 
 • Ombesörjer att Brother sänder en felfri ersättningsmaskin för utbyte på plats (vid på platsen garanti)  

Att tänka på vid kontakt med slutkundssupporten:

 • Du behöver maskinens modellbeteckning samt serienummer till hands 
 • Om möjligt ha maskinen tillgänglig och påslagen samt var noga med att notera eventuella felmeddelanden
 • Samarbeta med supportpersonalen som försöker lösa problemet tillsammans med dig 

Nedanstående punkter omfattas inte av garantin: 

 • Inställning/felsökning på PC/mjukvara 
 • Allmänt underhåll av maskinen, byte av förbrukningsmaterial, underhåll och reparation eller utbyte av delar som orsakats av normal förslitning (periodiskt underhåll), felaktigt användande eller förbrukningsmaterial som inte är förenligt med maskinen 
 • Inställning och programmering av eventuellt utbytt maskin
 • Produkter som har köpts utanför Norden har 1 års inskicksgaranti
Maskinen repareras alternativt ersätts på plats under första året. 
Efter första året så måste maskinen skickas till Brother eller en Brother Service Partner för att repareras alternativt ersättas.

Maskinen repareras alternativt ersätts på plats under hela garantiperioden.

Maskinen måste skickas till Brother eller en Brother Service Partner för att repareras alternativt ersättas.