1. Hem Brother
 2. Support
 3. Garantiinformation
 4. Allmänna villkor Service Pack SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)
SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)

SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)

Allmänna villkor Brother Service Pack SWAP (TD/RJ/PJ/TJ)

Tack för att du har inhandlat en Brother-produkt.

Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska vara nöjd med din nya enhet från Brother. Nedan kan du läsa villkoren för det brother Service Pack du har valt.

Allmänna villkor för Brother Service Pack SWAP (TD/RJ/PJ/TJ):

 • Brothers produktgaranti förlängs till 4/5 år beroende på köpt Service Pack.
 • Brother påbörjar serviceförfrågan inom 8 timmar, måndag till fredag 8:00 till 16:00.
 • Brother skickar en utbytesenhet för att ersätta kundens maskin inom 4 arbetsdagar.
 • Utbytesenheten kan vara en reparerad eller en kompatibel maskin.
 • Trasig enhet ska returneras till Brother.
 • HW-konfigurationer ingår inte.
 • Reservdelar för regelbundet underhåll som skrivhuvuden och valsar ingår inte i detta Service Pack.
 • Inga tillbehör täcks av detta Service Pack.
 • Service Pack måste registreras på Brother Online tillsammans med enheten inom 60 dagar vid inköp av hårdvara. 
 • Alla villkor gäller för en etikettskrivare på en plats. 
 • Om en Brotherprodukt som omfattas av ett Service Pack, flyttas till en annan plats, eller en Service Packsupporttjänst överförs vid försäljning av en begagnad enhet, måste en registrering (eller lämplig justering av befintlig registrering) göras av den tidigare ägaren inom tio dagar efter köp eller flytt. Brother har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänst om kunden inte har registrerat enheten enligt vad som anges här.
 • En garantikod för Service Pack kan bara användas en gång per Brother-produkt. 
 • För att kunna göra anspråk på en utökad garanti och Service Pack krävs att maskinen använts enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
 • Programvara som levererats tillsammans med hårdvaran vid inköpsdagen ingår i tjänsten.
 • Kunden åtar sig att göra alla rimliga ansträngningar för att samarbeta med Brother för att lösa problem som kräver fjärrsupport, såsom att starta och köra självtester eller testprogram, tillhandahålla all nödvändig information eller utföra grundläggande korrigerande aktiviteter på Brothers begäran.
 • Kunden ska förhandsbetala för Service Pack på inköpsdatum, men har rätt att annullera köp inom 30 dagar och få full återbetalning.
 • Service pack täcker avtalsperioden, men inte längre än produktens livslängd.
 • Brother Service Pack finns endast i de nordiska länderna.
   

Brother Service Pack täcker inte skador eller defekter orsakade av:

 • Fel eller funktionsbegränsningar i annan programvara än original- eller produktpåverkanssystem som omfattas av Service Pack.
 • Felaktig eller otillräcklig användning, beredning eller placering eller miljöförhållanden eller annan underlåtenhet att följa användningen som kommer från tillämpligt stödmaterial;.
 • Ändringar, felaktigt systemunderhåll eller kalibrering ej utförd av Brother eller av Brother auktoriserad partner.
 • Missbruk, försummelse, olycka, brand, vattenskada, elektriska störningar, transport på felaktigt sätt, installation av skadliga program eller andra orsaker utanför Brothers kontroll.
 • Tvister som uppstår i samband med detta avtal regleras av lagarna i det land där köpet har gjorts.
 • Icke-kompatibla etiketter eller andra tillbehör.