Mount Fuji, Japan

Inspirerad av innovation

Brother grundades i Japan 1908 och vi har tillverkat teknologilösningar i över 100 år. Vårt japanska arv har drivit vår önskan att ständigt förnya sig.

Vårt företagsmotto "At you side" är kärnan i det vi gör. Genom att förstå dig och dina behov utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som hjälper dig hemma och på jobbet.

Vi arbetar outtröttligt för att utveckla innovativa lösningar idag för morgondagens behov. Att alltid hålla sig i framkant och utforma framtiden för nästa generationer är en viktig del av vårt företags filosofi.

Genom vår teknik strävar vi efter att minska vår påverkan på miljön. Från FoU, tillverkning till transport och återvinning, inkluderar i varje steg de senaste mest miljövänliga processerna, som stöder och betraktar miljöpåverkan i all vår verksamhet över hela världen.