1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. Miljö och Hållbarhet
  4. Produkt och efterlevnad

Produktens livscykel

Våra produkter konstrueras och utvecklas i Japan och har energibesparande teknik och en rad miljöfunktioner. De europeiska lagarna och förordningar de måste uppfylla eller följa är en del av konstruktions- och utvecklingsfasen. 

Produktionen sker vid våra tillverkningsanläggningar i Asien. Minskad energiförbrukning, koldioxidutsläpp och avfall är i centrum för processen. 

Vi har åtagit oss att minska ned på förpackningar och slöseri där det går och att minska utsläpp under distribution och transport. 
Olika produktkategorier, såsom skrivare, skannrar och etikettskrivare kombineras för distribution för att maximera leveranser och minska koldioxidutsläppen.

Våra produkter har en rad funktioner som förbrukningen av energi, papper, toner och bläck

.
Vi samlar in alla våra produkter och förpackningar för återvinning för att stödja Cool Earth, en välgörenhetsorganisation som samarbetar med lokalsamhällen för att stoppa skövlingen av regnskogen.

Certifikat och direktiv

ISO 14064

Brothers huvudkontor i Japan har ackreditering för ISO 14064 som anger principer för validering och rapportering av växthusgaser. Mer detaljer om våra utsläpp finns på Brothers globala webbsida.

https://global.brother/en/eco/facility/co2

 

 

ISO står för den internationella standardiseringsorganisationen och är världens största utvecklare av internationella standarder.

Vi är stolta över att alla våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001 och över vårt engagemang för att minska vår miljöpåverkan.

Standarden uppdaterades 2015 för att säkerställa kraven för miljön är genomtänkta inom alla områden av ett företet. Alla Brothers försäljningskontor har hållit ISO 14001: 2015-standard sedan september 2018.

 

ISO 14001 Certifikat


REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals och syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö. REACH gäller företag som verkar i Europa och reglerar deras skyldigheter gällande kemikalier.

Brother måste samla in information om egenskaperna hos de kemikalier vi använder i våra produkter. Kemikalierna måste registreras i en central databas som drivs av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) enligt ett fast schema med olika deadlines.

REACH

Varje Brother-produkt utfärdas med en försäkran om överensstämmelse, som visar att den uppfyller de relevanta kraven i alla tillämpliga direktiv. Deklarationen måste utfärdas av tillverkaren.

RoHS direktivet är numera inkluderad i denna försäkran om överensstämmelse.

Som ett miljömässigt ansvarstagande företag följer vi tre viktiga europeiska lagar om avfall: WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), batteridirektivet och förpackningsdirektivet. 

Brother följer WEEE-direktivet, våra produkter är designade för att göra det lättare att separera material för återanvändning och återvinning i slutet av livslängden.

Batteridirektivet syftar till att minska riskerna för miljön från batterier och öka dess återvinning. Alla våra säljkontor i Europa har åtagit sig att följa batteridirektivet i sina länder..

Direktivet om förpackningar fokuserar på fyra områden för hantering av avfall; förebyggande, återanvändning, återvinning och återanvändning. Genom att följa detta utformar vi våra förpackningar till att ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Certifikat WEEE-direktivet (pdf)
Certifikat Batteridirektivet (pdf)
Certifikat anslutningsbevis Förpackningsinsamling (fti) (pdf)

EU:s direktiv om ekodesign för energirelaterade produkter är en europeisk lagstiftning. Den fastställer obligatoriska ekologiska krav för energianvändning och energirelaterade produkter. Brother är i tillägg medlem i EuroVAprint, en ideell förening som samlar tillverkare av bildutrustning med verksamhet i Europa.

Miljöcertifieringar

Brother har erhållit många miljöcertifieringar.
Läs mer.

Säkerhetsdatablad

Begär prenumeration av våra säkerhetsdatablad.

Säkerhetsdatablad