1. Hem Brother
  2. Meddelande om förbud mot slaveri

Meddelande om förbud mot slaveri och människohandel

Brother strävar efter att bibehålla och förbättra rutinerna för att bekämpa slaveri och människohandel.

Företagsöversikt

Brother Nordic A/S, en del av det europeiska huvudkontoret för Brother-koncernen, vi säljer företagslösningar samt utskriftsutrustning för hem och kontor, och vårt moderbolag är Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd. är en global tillverkare av elektronik och elektronisk utrustning med huvudkontor i Japan.

Våra regler och riktlinjer

Vi är medvetna om att företagens betydelse för att uppnå ett hållbart samhälle har blivit allt större, och Brother-koncernen har antagit ”Principerna för samhällsansvar” (”Principerna”) för att offentligt förklara hur vi uppfyller vårt sociala och etiska ansvarstagande. Principerna omfattar vår strävan efter att respektera grundläggande mänskliga rättigheter genom att erbjuda rättvisa arbetsförhållanden och förbjuda tvångsarbete, barnarbete och andra illegala arbetsformer. För att säkerställa rigorös implementering måste varje företag inom Brother-koncernen införa ett visselblåsarsystem och uppmana sina anställda att anmäla brott mot Principerna eller andra lokala lagar och regler. Mer information om Brothers regler och riktlinjer finns här:

Besiktningsprocesser för slaveri och människohandel

Vi går för närvarande igenom våra system för att identifiera och utvärdera potentiella riskområden i våra leveranskedjor, och baserat på vår granskning kommer vi att införa system eller stärka våra befintliga system för att:
  • motverka risken för att slaveri och människohandel förekommer i våra leveranskedjor,
  • övervaka potentiella riskområden i våra leveranskedjor, samt
  • skydda visselblåsare.

Vi planerar att tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt för besiktning och prioritera våra insatser och resurser utifrån potentiella risknivåer i våra leveranskedjor. I vår bedömning av risknivåer beaktar vi bland annat faktorer som geografiska områden och affärsområden. Inom våra leveranskedjor fokuserar vi för närvarande vårt besiktningsarbete på inköpsaktiviteter, eftersom vi köper råmaterial och maskindelar från tredjepartsleverantörer i olika länder. Vi kommer även fortsättningsvis att identifiera och utvärdera andra potentiella riskområden och vidta lämpliga åtgärder för att motverka dem.

Leverantörernas efterlevnad av våra värderingar

Vi tillämpar nolltolerans mot slaveri och människohandel. Vi har infört ett efterlevnadssystem med fokus på våra leverantörer av råmaterial och maskindelar för att säkerställa att de lever upp till våra värderingar. Systemet omfattar självskattningsenkäter och avtalsgarantier som kräver att leverantörerna följer våra Principer för samhällsansvar och standarder för ansvarsfulla inköp. I de fall då vi inte är nöjda med leverantörernas svar på enkäten kan vi kräva att de förklarar sina svar i detalj och/eller lämnar in en handlingsplan för förbättringsarbete.

Utbildning

 

För att säkerställa en hög nivå av förståelse för riskerna med slaveri och människohandel i våra leveranskedjor och vår verksamhet ger vi våra anställda utbildning i dessa frågor.

Vår effektivitet inom bekämpning av slaveri och människohandel

Vi strävar efter att säkerställa att vi inte bidrar till slaveri och människohandel eller annat agerande som bryter mot mänskliga rättigheter via våra leveranskedjor. Vi har för avsikt att enbart anlita de leverantörer som lever upp till våra värderingar och Principer för samhällsansvar. I de fall då leverantörer inte lyckas försäkra att de kommer att upphöra med eller förhindra slaveri och människohandel eller annat agerande som bryter mot mänskliga rättigheter kommer vi att överväga att avsluta vårt affärssamarbete med dessa leverantörer.

Ytterligare åtgärder

Vi planerar att genomföra följande åtgärder för att motverka slaveri och människohandel:

  • Uppmana våra leverantörer i första ledet att fylla i en enkät om slaveri för att hjälpa oss att bedöma riskerna inom varje del av vår verksamhet.
  • Lägga till avtalsvillkor i våra köpavtal och serviceavtal som kräver att leverantörerna garanterar att inget slaveri förekommer någonstans inom leverantörens verksamhet och att alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att detta inte förändras.

etta meddelande lämnas enligt paragraf 54(1) i Modern Slavery Act 2015 (en lag utfärdad av Storbritanniens parlament) och utgör vårt meddelande om förbud mot slaveri och människohandel för räkenskapsåret till och med den 31 mars 2016.

Yuichi Tada, Managing Director
Brother International Europe Ltd
5 september 2016