1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Skanna streckkoder

Förenkla med streckkoder

Att skanna flera dokument på en och samma gång, spara och sedan döpa om dem kan ofta vara tidskrävande.

Brothers programvara Barcode Utility gör att dokument som har en streckkod kan skannas och bearbetas mycket snabbare, på så sätt minskar riskerna för fel.
 
Programmet känner igen och analyserar streckkoden och bearbetar automatiskt dokumentet i servern. Med hjälp av avancerad dokumenthanteringsteknik sparas dina filer till önskad plats, automatiserar sorteringen i ett batchjobb och sparar varje enskild fil till den önskade mappen i ditt nätverk. Allt detta görs direkt från din skanner med en mjukvaruuppgradering. Då du inte behöver använda en dator blir dokumenthanteringsprocessen snabbare och mer noggrann. 

 

Hämta PDF

Förbättra delning och arkivering av dokument

Barcode-utility-save-time

Spara tid

Effektivisera arbetsflödet genom att använda skannade dokument med streckkoder. Barcode Utility grupperar enskilda sidor till dokument och byter namn på dokumenten baserat på informationen på streckkoden. Dessa sparas sedan automatiskt som nya filer i önskad mapp. 

Barcode-utility-secure

Mer säkerhet

Att skanna dokument i en delad arbetsmiljö och manuellt flytta filer kan leda till att filer försvinner eller placeras fel. Brothers Barcode Utility ger dig ett tydligt strukturerat arbetsflöde, känner av informationen från streckkoden och sparar filerna till den önskade mappen.

Barcode-reduce-error

Minska antalet fel

När personer matar in data manuellt kan det lätt bli fel. Genom att automatisera processen och utnyttja streckkodsdata på dokumenten kan digitala kopior sparas med korrekt namn och på rätt plats varje gång. På så sätt blir dokumenten enkla att hitta.

60-dagars gratis provperiod av våra anpassade lösningar 

Barcode Utility FAQ

När du konfigurerat Barcode Utility så körs det som en tjänst i bakgrunden. Tjänsten tillåter dig att effektivisera din arbetsflödesprocess genom att använda skannade dokument som innehåller streckkoder.
Den låter dig automatiskt:


1. Gruppera enskilda sidor till dokumentfiler baserat på streckkoden eller sidantalet.


2. Byta namn på delade dokumentfiler baserat på streckkoden på sidorna.


3. Omdirigera delade filer till den relevanta destinationen baserat på streckkoden på sidorna.
Barcode Utility kan känna igen upp till 13 av de mest använda 1D- och 2D-streckkoderna (CODE 39, ITF, CODABAR, CODE 93, CODE 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DATABAR, QR CODE, DATAMATRIX, PDF417)
Dokument kan skannas som PDF och sparas som PDF, PDF/A-1b, eller TIFF.

Brother Barcode Utility finns tillgängligt till följande modeller:

Skanners:
ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W, ADS-4300N, ADS-4700W, ADS-4900W

Färglaserskrivare:
DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW, MFC-L9570CDWT,

MFC-L9630CDN, MFC-L9670CDN

LED-färgskrivare:
MFC-L8340CDW, MFC-L8390CDW

Monolaserskrivare:
DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, MFC-L5700DN, MFC-L6800DW, MFC-L6800DWT, MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT, DCP-L2660DW, MFC-L2860DW, DCP-L5510DW, MFC-L5710DN, MFC-L5710DW, MFC-L6710DW, MFC-L6910DN.

Bläckskrivare:
MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW.

Alla ovanstående modeller är rekommenderade modeller för denna lösning.


"Hot folders" är övervakade mappar som är associerade med specifika jobbhanteringslägen som definierar en uppsättning av skanningsfunktioner och filinställningar som är registrerade som en jobbprofil. Genom att bara skanna till, eller placera en dokumentfil i en "hot folder" kommer aktivera de associerade jobbprofilerna till att köras och dokument kommer automatiskt att sparas på korrekt plats med korrekt namn.
När en "hot folder" (målmapp) har konfigurerats så måste en av tre jobbhanteringslägen väljas. 


1. Använd alla aktiverade jobbprofiler - Alla registrerade jobbprofiler som är associerade med en "hot folder" kommer att förberedas för alla filer i målmappen.


2. Använd aktiverade jobbprofiler som filtrerar efter filnamn - De jobbprofiler associerade med den inmatade filens namn i målmappen kommer att användas för den inmatade filen.


3. Använd aktiverade jobbprofiler som filtrerar efter metadata - De profiler som tillämpas på den inmatade filen kommer att filtreras efter metadata som beskrivs i XML- filen.
Jobbprofiler innehåller den information som gäller för dokumentseparation, egenskaper för utdatafilen och destination för utdata. Den effektiva interaktionen mellan dessa funktioner är nödvändig för att konfigurera arbetsflödesuppgifterna.
En utdatafil eller destination kan ges ett användardefinierat namn och makronamnregler kan också tillämpas. Genom att kombinera den statiska sökvägen med olika makronamnregler kan undermappar skapas för andra sökvägar för fildestinationen.
Klient OS - Windows 7®, Windows 8.1®, Windows® 10
Server OS - Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016
Det är gratis att ladda ner Brother Software License Management Tool. Verktyget är det bästa sättet att aktivera funktionerna för köpta tjänster eller lösningar. För att aktivera lösningen "Barcode Utility", skicka en giltig licensfil till skrivarenheten. Du kan hitta mer information här. 

Fyll i formuläret Kontakta en expert

Om du vill komma i kontakt med en expert från Brother Sverige kan du fylla i kontaktformuläret nedan. Sedan kommer en av våra medarbetare att kontakta dig så fort som möjligt. Fyll i ämne för frågan så att rätt person kan återkomma till dig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Den personliga information du lämnar kommer att användas i enlighet med vår Sekretesspolicy och Cookie Policy