1. Hem Brother
 2. Brother Solutions
 3. Lösningar för sjukvården

Stöd för att ge bästa möjliga patientvård

Med ökad förväntad livslängd ökar trycket på sjukvårdssystemet. Inskrivning och behov av långvarig sjukvård sätter press på redan ansträngda resurser. Därför är det ett måste för vårdaktörerna att maximera effektiviteten.

Det är något vi på Brother mycket väl förstår. Vi finns här för att ge dig stöd när pressen på dina sjukvårdsresurser ökar. Vi samarbetar med dig för att hitta lösningar som ger ökad kostnadseffektivitet och frigör tid för patientvård.

Ladda ner Brothers broscshyr om sjukvårdslösningar

Behöver du skräddarsydda etiketter för dina specifika behov?

Sjukvårdslösningar utformade för dig

Room Schematic

Lager

Utskrift på lagret

Enkelt att skriva ut kundorder, fraktetiketter och fakturor.

 • Snabb utskrift i stora volymer leveransetiketter och fakturor
 • Spara tid genom att använda tonerkassetter med hög kapacitet
 • Lättläst text av hög kvalitet

Akutmottagning

Lämna över patientjournaler snabbt och korrekt

Skriv ut patientjournaler på väg och överlämna till sjukhuspersonal vid ankomst.

 • Säker och korrekt registrering av patientanteckningar
 • , Exakt, undvik fel med handskrivna anteckningar
 • Sparar tid vid överlämning av patienten till sjukhuspersonalen

Quickly and easily save patient recoSpara patientjournaler snabbt och enkeltrds

Skanna och spara automatiskt patientjournaler i sjukhusdatabasen.

 • Dela patientanteckningar med vårdpersonal
 • Exakt, undvik felaktig arkivering
 • Spara tid med färre administrativa uppgifter

Vårdavdelning

Lätt att skriva ut ID-armband

Skriv ut lättlästa och exakta ID-armband.

 • Enkelt att införa media för armband
 • Automatisk kalibrering av installerat media
 • Flexibelt, skriv ut patientarmband och etiketter från samma maskin

Quickly and easily save patient recoSpara patientjournaler snabbt och enkeltrds

Skanna och spara automatiskt patientjournaler i sjukhusdatabasen.

 • Dela patientanteckningar med vårdpersonal
 • Exakt, undvik felaktig arkivering
 • Spara tid med färre administrativa uppgifter

Sjukhusavdelning

Enkelt att skapa hållbara etiketter för märkning av tillgångar

Skapa etiketter för ett brett utbud av sjukhusutrustning.

 • Varningsetiketter för att påminna personal om procedurer och begränsningar
 • Spårning av underhållsscheman för utrustning
 • Enkelt att spåra plats för viktig utrustning

Enkelt att skriva ut ID-armband

Patientinformation kan enkelt skrivas ut på prover.

 • Minskar fel på felanpassad identifiering
 • Säkrar spårbarhet under hela processen
 • Integration med befintliga patientjournalsystem

Laboratorium

Stärka identifieringen av patientprover

Enkelt att spåra patientens prov genom labbet.

 • Minskar fel genom felanpassad identifiering
 • Säkrar spårbarhet under hela processen
 • Integration med befintliga patientjournalsystem

Enkelt att skapa hållbara etiketter för märkning av tillgångar

Skapa etiketter för ett brett spektrum av sjukhusutrustning.

 • Varningsetiketter för att påminna personalen procedurer och begränsningar
 • Spårning av underhållsscheman för utrustning
 • Enkelt att spåra plats för viktig utrustning

Apotek

Korrekt utskrivna etiketter för medicin

Skapa tydliga, lättlästa etiketter med medicinsk information.

 • Tydligt märkta doseringsinstruktioner, biverkningar och allergener
 • Tydlig patientinformation
 • Integration, streckkoder kopplade till sjukhusets system

Receptutskrift för både primär- och sekundärhälsovård

Exakt och tydlig receptutskrift.

 • Kompatibel med olika receptpappersstorlekar
 • Säkra med låsbara lådor
 • CERNER-certifierad

Administration

Skriv ut konfidentiellt patientdata på ett tryggt och säkert sätt

Skriv ut patientjournaler tryggt och säkert.

 • Konfidentiell information skrivs endast ut av behörig personal
 • Åtkomst kan läggas till eller tas bort baserat på enskilda profiler
 • Hantera kostnader, skriv bara ut den information som behövs

Lämna över patientjournaler snabbt och korrekt

Skriv ut patientjournaler på väg och överlämna till sjukhuspersonal vid ankomst.

 • Säker och korrekt registrering av patientanteckningar
 • , Exakt, undvik fel med handskrivna anteckningar

Teknik inom vården

Håll dig uppdaterad med vår rapport. 

Vår rapport innehåller omfattande analyser från Savantas marknadsundersökning och utforskar allt från att förbättrad patientupplevelse till innovativ teknik.

Läs mer

Ackreditering och certifierade partners

Vår sjukvårdsserie är certifierad för sömlös samverkan med ledande lösningsleverantörer.

Vill du veta mer eller har du frågor?