1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Lösningar för sjukvården
  4. Klinisk vård
Female patient in CT scanner doctor wearing white coat holding blue clipboard standing next to Brother HL-L2370DW printer

Varför ska du välja Brothers lösningar för slutenvård?

Vi vet att tydlig patientidentifiering är av oerhörd vikt inom slutenvård. Vid behandling på vårdavdelning är det viktigt med tillförlitliga utskrifter för att förhindra katastrofala misstag.

Kraven på tillämpning av säker, integrerad utskrift och märkning ökar allt mer för dagens vårdpersonal.

Utskriftsteknik för patientidentifiering kan medföra stora fördelar, genom att förbättra patientsäkerheten och reducera potentiella misstag inom slutenvården.

Brother har omfattande erfarenhet av att tillhandahålla lösningar för utskrift, märkning och skanning inom slutenvård. Vi samarbetar med kunder inom sjukvården för att utarbeta olika lösningar för deras behov.

Vi har gedigen kunskap om slutenvård

Skapa snabbare åtkomst till patientjournalerna genom snabb skanning till centraliserade patientdatabaser.
Säkerställ korrekta anteckningar med tydliga, utskrivna etiketter och patientspecifika streckkoder.
Platsbesparande, bärbar teknik så att vårdpersonalen kan skanna och skriva ut etiketter i anslutning till patienten, vilket minimerar risken för misstag.

Minimera risken för fel genom att skriva ut tydliga, korrekta och lättlästa etiketter.

Undvik spridning av känslig information med hjälp av lösningar för säker utskrift. Skriv bara ut när du har möjlighet att hämta dokumenten.
Sömlös integration med befintliga system för slutenvårdens programvara och patientadministration.
Nurse in blue uniform putting ID wristband on patient sat in bed

Utskrift av ID-armband

Skriv ut patientarmband var som helst för att säkerställa korrekt identifiering inom hela slutenvården.

  • Kompakta, bärbara armbandsskrivare
  • Säkra, individuella patientetiketter med tydlig information om allergier och läkemedel
  • Integration med befintliga system för snabb identifiering och tillgång till patientanteckningar

Utforska utskrift av ID-armband

Prescription being printed on Brother HL-L5000D printer

Platsbesparande receptutskrifter

Utformade för utskrift på receptblanketter. Skriv enkelt ut både recept och A4-utskrifter från samma skrivare.

  • Sparar plats i undersökningsrummet
  • Flexibla, skriver ut både recept och A4-papper
  • Sömlös integration med dina befintliga IT-system

Utforska receptutskrifter

Vill du veta mer eller har du frågor?