Tillagd i varukorg

Brothers europeiska Integritetsskyddspolicy

Brother åtar sig att respektera och skydda din integritet när du använder våra tjänster. Denna policy beskriver hur vi använder, samlar in, överför, lagrar och lämnar ut dina uppgifter.

Denna Integritetsskyddspolicy, tillsammans med webbplatsens användarvillkor och cookies meddelande, beskriver Brothers användning av personuppgifter som samlas in från dig via de onlinetjänster som anges nedan, antingen som gäst eller registrerad användare:

- alla Brothers webbplatser med länk till denna Integritetsskyddspolicy (en ”webbplats”);
- Brothers webbformulär;
- applikationer för mobilenheter;
- Hanterade utskriftstjänster;

Denna Integritetsskyddspolicy beskriver även hur Brother använder personuppgifter tillhandahållna genom alternativa medel, t.ex. via telefon, e-post eller alternativ korrespondens.

När du använder en viss tjänst som är tillgänglig via en webbplats kan det finnas ytterligare villkor som gäller för behandling av dina personuppgifter, så det är viktigt att du läser de tillämpliga villkoren för varje tjänst du använder. I händelse av och i mån av eventuella konflikter eller motstridighet mellan sådana ytterligare villkor och denna Integritetsskyddspolicy, råder villkoren för en viss tjänst över denna Integritetsskyddspolicy.

Dessutom kan en webbplats från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer, närstående bolag eller andra tredje parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att dessa webbplatser har sin egen integritetsskydds- och cookiepolicy som styr deras användning av dina personuppgifter, som vi rekommenderar att du granskar noga innan du lämnar in någon av dina uppgifter. Brother tar inget ansvar för dessa policys eller integritetspraxis för sådana tredje parters webbplatser.  

Den europeiska grenen av Brother koncernen har nominerat dataskyddsmyndighetens kontor i Storbritannien som sin ledande dataskyddsmyndighet i enlighet med den allmänna databeskrivningsförordningen (”förordningen”).

Vem inhämtar uppgifter?

Brother International Europe Limited, ett aktiebolag registrerat i England och Wales under företagsnummer 664172 med säte vid Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE (”Brother”) är Brother-koncernens europeiska huvudkontor. 

Ditt lokala försäljningskontor är Brother Nordic A/S, ett aktiebolag registrerat i Danmark vars säte är Baldershøj 22, 2635 Ishøj. Båda dessa företag är registeransvarig för uppgifter som samlats in via eller i samband med en webbplats eller någon av de onlinetjänster som anges ovan. 

Brother International Europe Limited är det europeiska huvudkontoret för Brother Industries Limited, som är baserat i Nagoya, Japan. Brother är en global tillverkare och distributör av skriv- och symaskiner och affärslösningar, som arbetar i över 40 länder globalt. 

Uppgifter som vi inhämtar

Brother kan inhämta och behandla följande uppgifter om dig:

Uppgifter som du lämnar när du fyller i formulär eller på annat sätt skickar in eller ger uppgifter till en webbplats. Detta omfattar, till exempel:
(a) uppgifter som du lämnar när du registrerar dig som användare av en webbplats eller för tjänster som görs tillgängliga av Brother; och
(b) uppgifter som lämnas i dokument, material, kommunikationer eller annat innehåll som laddas upp, överförs, delas, distribueras eller på annat sätt görs tillgängliga av dig i samband med din användning av webbplatser eller tjänster som tillhandahålls av Brother (inklusive utan begränsning eventuella video- och/eller ljudinspelningar av alla webbkonferenser där du är värd eller närvarade via Omnijoin från tid till annan).

Om du kontaktar oss av någon anledning kan Brother komma att spara uppgifter avseende denna korrespondens. 

Uppgifter som kan infångas via ett eventuellt felloggnings- och rapporteringsverktyg som tar upp felrapportdata och skickar, enligt ditt val, dessa uppgifter till Brother för att informera Brother om mjukvaruproblem eller fel som kan uppkomma under din användning av en webbplats eller annan Brother-tjänst. 

Uppgifter om dina besök på webbplatserna, de aktiviteter du engagerar dig i när du använder de tjänster som görs tillgängliga av Brother, oavsett om du använder webbplatserna och de resurser som du har tillgång till på eller via webbplatserna.

Hur vi använder dina uppgifter

Brother använder dina uppgifter på följande sätt:

  • För att presentera innehåll och information på Brothers webbplatser på det lämpligaste sättet för dig och utrustningen och enheterna genom vilka du besöker webbplatser; 
  • För att ge dig information, produkter eller tjänster som du begär eller som Brother tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål;

  • För att ge dig tjänster som du kan begära från Brother från tid till annan (mot eller utan betalning), för att kommunicera med dig i förhållande till dessa tjänster och behandla eventuella beställningar för produkter eller tjänster, i förekommande fall.
  • Att genomföra kund- och marknadsundersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster; eller
  • För att hantera och administrera dina konton och kontakta dig som nödvändigt från tid till annan i samband med din användning av webbplatser och/eller Brothers tjänster, inklusive, utan begränsning, underrätta dig om förändringar av våra webbsidor och grunden för vilka dessa tillhandahålls. 

I vissa omständigheter kan Brother komma att ge tredje parter information om sina webbplatsers användare. Det kan röra sig om information om din dator, inklusive din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, om dessa är tillgängliga, operativsystem och webbläsare och för att rapportera samlad information till våra annonsörer. Detta är statistiska data om våra användares webbläsaråtgärder och mönster och identifierar ingen enskild person.

 

Var lagrar vi dina uppgifter

I vissa omständigheter kan Brother komma att ge tredje parter information om sina webbplatsers användare. Det kan röra sig om information om din dator, inklusive din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, om dessa är tillgängliga, operativsystem och webbläsare för att identifiera och kontrollera potentiella försäljningsmarknader och att rapportera samlad information till våra annonsörer. Detta är statistiska data om våra användares webbläsaråtgärder och mönster och identifierar ingen enskild person.

Även om Brother kommer att sträva efter att skydda dina personuppgifter när Brother har emottagit dem är överföring av information till oss eller från oss via Internet är inte helt säker och din information skickas till oss på egen risk. För att undvika tvivel tar Brother inget ansvar för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av på grund av sådan överföring.

Om Brother har gett dig, eller du har valt, ett lösenord för att komma åt vissa delar av en webbplats eller ditt registrerade användarkonto, ska du inte dela det lösenordet med andra.

Uppdatering av dina uppgifter

Om du lämnar uppgifter till Brother bör du försöka se till att uppgifterna är korrekta och meddela oss om uppgifterna ändras så att vi inte håller någon felaktig information om dig. Om du har registrerat ett konto för en webbplats kan du när som helst granska och uppdatera dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto.

Utlämnande av dina uppgifter 

Brother kommer att hålla dina personuppgifter inom Brother gruppen förutom där uppgifter måste eller kan utelämnas enligt lag. Observera att vissa Brother koncernföretag är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Se avsnittet ”Var lagrar vi dina uppgifter” ovan för mer information. 

I allmänhet kommer vi inte utelämna dina personuppgifter utanför Brother koncernen men ibland kan Brother utelämna personuppgifter med lämpliga skyddsåtgärder under följande omständigheter:

Om Brother säljer en verksamhet eller tillgångar, i vilket fall Brother kan utelämna dina personuppgifter till den potentiella köparen av sådan verksamhet eller tillgångar;
Om Brother eller väsentligen alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som innehas av Brother avseende dig och andra kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna; 
Om Brother anlitar underleverantörer av tjänster som kräver behandling av dina uppgifter, till exempel där en tredje part anlitas för att: (i) tillhandahålla och underhålla all IT-utrustning som används för att lagra och få tillgång till dina personuppgifter, (ii) vara webbhotell och underhålla denna webbplats eller (iii) annars i samband med tillhandahållande av vissa tjänster som tillhandahålls till dig på eller via denna webbplats; och
Om Brother är skyldig att utelämna eller dela dina personuppgifter enligt lag eller för att verkställa eller tillämpa användarvillkor avseende en webbplats eller för att skydda en persons rättigheter, egendom eller säkerhet (inklusive till exempel för upptäckt och förebyggande av bedrägerier).

När kommer Brother att kontakta mig i marknadsföringssyfte?

Brother kommer att informera dig (när vi inhämtar uppgifter) om Brother vill använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte men kommer enbart att göra det om du ger ditt samtycke därtill. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan användning när Brother inhämtar dina uppgifter genom att ange att du inte vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Du kan också meddela Brother om du ändrar dig angående detta vid ett senare tillfälle genom att kontakta Brother via e-post eller via ditt webbplatskonto.

Hur länge kommer Brother att lagra mina personuppgifter?

Brother kommer att behålla dina uppgifter så länge som nödvändigt för den relevanta verksamheten för vilken informationen lämnades. Om du tar bort ett webbplatskonto raderas eller anonymiseras dina personuppgifter och används enbart för analytiska ändamål.

Uppgifter som tillhandahålls via webbformulär behålls och används under en period av 6 månader och anonymiseras sedan, för att användas enbart för analytiska ändamål.

Dina rättigheter

Enligt förordningen har du rätt att begära uppgifter om all information som hålls om dig och i vissa fall kan du också begära att personuppgifter raderas eller att vi slutar behandla dina personuppgifter. Om du begär tillgång till uppgifter vi har om dig, kommer Brother att behandla en sådan begäran i enlighet med förordningen, som sådan kan ändras, varieras eller kompletteras från tid till annan. För att säkerställa att sådan begäran är äkta och att vi inte lämnar ut personuppgifter till någon annan än den registrerade, begär vi att du ger två former av identifiering när du gör en begäran (det kan vara pass, körkort, födelsebevis, kontoutdrag eller elräkning).

Du kan radera ett konto på en Brother webbplats genom att följa de förfaranden som anges i ditt Brother Online konto.

Ändringar av denna Integritetsskyddspolicy

Brother kan ändra denna Integritetsskyddspolicy från tid till annan och kommer i så fall ange detta på den här sidan eller någon annanstans på webbplatsen. Du förväntas kolla denna sida från tid till annan för att ta del av eventuella förändringar som vi har gjort eftersom de är bindande för dig.

Ytterligare information om skydd av personuppgifter och Allmänna uppgiftsskyddsförordningen

För mer information om hur dina personuppgifter skyddas, besök den brittiska dataskyddsmyndighetens webbplats.
Om du vill kontakta oss med specifika frågor eller problem i samband med denna Integritetsskyddspolicy, kontakta oss via e-post.

Dina rättigheter

Enligt förordningen har du rätt att begära uppgifter om all information som hålls om dig och i vissa fall kan du också begära att personuppgifter raderas eller att vi slutar behandla dina personuppgifter. Om du begär tillgång till uppgifter vi har om dig, kommer Brother att behandla en sådan begäran i enlighet med förordningen, som sådan kan ändras, varieras eller kompletteras från tid till annan. För att säkerställa att sådan begäran är äkta och att vi inte lämnar ut personuppgifter till någon annan än den registrerade, begär vi att du ger två former av identifiering när du gör en begäran (det kan vara pass, körkort, födelsebevis, kontoutdrag eller elräkning).

Du kan radera ett konto på en Brother webbplats genom att följa de förfaranden som anges i ditt Brother Online konto.

Ändringar av denna Integritetsskyddspolicy

Brother kan ändra denna Integritetsskyddspolicy från tid till annan och kommer i så fall ange detta på den här sidan eller någon annanstans på webbplatsen. Du förväntas kolla denna sida från tid till annan för att ta del av eventuella förändringar som vi har gjort eftersom de är bindande för dig.

Ytterligare information om skydd av personuppgifter och Allmänna uppgiftsskyddsförordningen

För mer information om hur dina personuppgifter skyddas, besök den brittiska dataskyddsmyndighetens webbplats.
Om du vill kontakta oss med specifika frågor eller problem i samband med denna Integritetsskyddspolicy, kontakta oss via e-post.

Cookies

Brother använder cookies på sina webbplatser. Cookies är små datafiler som kan innehålla unika identifierare som skickas till din dator, mobiltelefon eller surfplatta. De används för att lagra eller hämta information om dig och din enhet, oftast för att ge dig en personlig webbupplevelse. Om du ha mer information om de cookies som Brother använder och för vilka syften de används, besök vårt cookiemeddeland. 

Klicka här

Villkor

Se även vår hemsidas Villkor. 

Klicka här