1. Hem
  2. Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Dessa detaljer fungerar endast som vägledning och utgör inte en del av ett kontrakt. Samtidigt som vi varit mycket noga när de utformats tar vi inte ansvar för eventuella felaktigheter. De utfärdas med förståelse för att alla transaktioner genomförs med Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S Danmark.
 

Om du har några funderingar, frågor eller något som bekymrar dig angående denna sekretesspolicy, policy rörande webbplatsen eller dina kontakter med Brother, vänligen kontakta oss. Om du vill säga upp prenumerationen på vår marknadsföringslista, meddela oss genom ett skicka ett e-postmeddelande med nedanstående kontaktuppgifter. Vi tar din integritet på största allvar. Vi kommer endast att använda den personliga information som vi samlar in om dig om du valt detta. Vi försäkrar att all sådan information behandlas på ett juste och lagligt sätt, i enlighet med gällande svensk lagstiftning och vi har som mål att följa rådande bästa arbetssätt som gäller för internet, inklusive men inte begränsat till personuppgiftslagen. Följande deklaration anger vår policy rörande personlig information som vi samlar in via webbplatsen brother.se (”webbplatsen”).

Se också våra Regler och villkor för webbplatsen.


Den information vi samlar in

1. Brother är den enda ägaren till informationen som samlas in på denna webbplats. Vi kommer inte att sälja, dela eller överföra denna information annat än vad som anges i vår policy för datasekretess. Dina personliga uppgifter samlas in för att vi ska kunna tillhandahålla anpassade tjänster och för att förbättra våra funktioner när det gäller marknadsföring och administration. Om nödvändigt skickar vi vidare information till tredje part som vi använder som hjälp på vissa områden, t.ex. värdtjänster för webbplatser eller marknadsföring där sådan tredje part kan motta dina personliga uppgifter. Brother kommer dock alltid att kontrollera och vara ansvarig för användningen av dina personliga uppgifter. Vi samlar in information om dig när du registrerar dig och/eller använder webbplatsen. Detta kan innefatta ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och produkter som du har köpt, tillsammans med viss annan information om dina personliga intressen eller din livsstil. 

2. Information samlas också in när du fyller i och skickar onlineformulär (t.ex. registreringsformulär för produktgarantier och produktundersökningar) och varje gång du skickar dina uppgifter via e-post. 

3. Vi samlar inte in känslig information om dig utan ditt uttryckliga medgivande. 

4. Vi använder ”cookies” för att samla in extra information om ditt besök på webbplatsen. 


Användning av cookies

1. Vi använder information som samlas in för att tillhandahålla och individanpassa våra tjänster både online och offline. Detta kan innefatta användning av din information för att administrera produktgarantitjänster. Det kan också innefatta att svara på dina frågor, genomföra produktkvalitetssäkringar och/eller utbilda vår personal. 

2. I synnerhet hjälper våra beständiga cookies oss att känna igen dig när du återkommer till webbplatsen så att vi kan skräddarsy innehåll eller reklam så att de matchar dina intressen eller för att undvika att visa samma reklam upprepade gånger. Vi kan komma att utnyttja tredjepartsleverantörer som hjälp i detta övervaknings- och analysarbete. 

3. Där du har valt det, kan vi använda information för marknadsförings- och reklamsyften. Detta kan till exempel inkludera reklamerbjudanden och/eller information om produkter och tjänster. När vi samlar in din personliga information, ger vi dig vanligtvis en möjlighet att särskilt ange om du vill motta marknadsförings-/reklamerbjudanden eller inte. 

4. Vi använder också informationen i vår strategiska analys och vår bedömning av marknadstrender och våra produktions- och ombeställningsnivåer. Vi använder i synnerhet beständiga cookies för att samla in sammanställd statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användare använder webbplatsen och hjälpa oss förbättra webbplatsens struktur. Vi kan inte identifiera dig personligen på något sätt. 

5. Brother-koncernen verkar globalt och det kan därför bli nödvändigt för oss med tanke på var och en av de syften som anges ovan att vidarebefordra din information till andra medlemmar av Brother-koncernen eller till annan tredje part som bistår oss i att leverera våra tjänster till dig. Detta kan innefatta att överföra din personliga information utanför EEA (det europeiska ekonomiska samarbetsområdet). När vi gör detta, kommer vi att säkerställa att informationen överförs i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande svensk lag. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vi kan använda din personliga information på detta sätt. 


Hantering av dina uppgifter

1. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder i förhållande till känsligheten i informationen vi har om dig. 

2. Vi behåller inte din information i våra system längre än vad som är nödvändigt för våra syften. 

3. Om du har informerat oss om att informationen som vi har om dig är felaktig eller inte uppdaterad kommer vi att uppdatera den. 

4. Du har rätt att begära en kopia av den personliga information vi har om dig, mot en avgift. Vänligen kontakta Brother Sverige för alla frågor, på adressen som anges nedan. 

5. Om du har några frågor om sekretess, vänligen kontakta: Brother Sverige 

 

Eller skriv till oss: 


Brother Sverige

Hulda lindgrens gata 6B

421 31 Västra Frölunda

eller ring till oss på 031-734 12 00