1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Lösningar för sjukvården
  4. Sjukhusvistelser
Female receptionist sat at desk using a computer, female patient sat reading newspaper

Varför ska jag välja Brothers lösningar för inskrivning?

Vi vet att inskrivningen är första steget i patientens sjukhusvistelse. Snabb och korrekt hantering är avgörande för en säker och smidig sjukvårdsupplevelse.

Personalen är hårt pressad att få snabb åtkomst till korrekta, uppdaterade journaler.

Med hjälp av avancerad inskrivningsteknik kan den här processen effektiviseras. Brothers sjukvårdsexperter kan hitta rätt lösningar för utskrifter och skanning i samband med inskrivning av patienter.

Vi har gedigen kunskap om inskrivningslösningar

Ökad effektivitet

Snabba på skanning av patientdokumentation och centralisera patientdata. Förhindra förseningar så att läkarna får tillgång till uppdaterade patientjournaler

Patientsäkerhet

Snabb skanning och märkning minskar risken för felmärkta dokument och oläslig handskrift.

Integeration

Snabb skanning och märkning minskar risken för felmärkta dokument och oläslig handskrift

Male doctor with blue gloves holding patient file with patient details on label, female patient lying down on bed with medical equipment

Märkning av patientjournaler

Gör det möjligt för vårdpersonalen att skriva ut och fästa individuella etiketter på patientjournalerna för tydlig, korrekt dokumentation.

  • Kompakta, platsbesparande etikettskrivare
  • Säkra, individuella patientetiketter minskar risken för felmärkning
  • Exakt och tydlig märkning av patientjournaler eliminerar oläslig handskrift

Utforska märkning av patientjournaler

Female patient lying down in bed, Brother ADS-3600W scanner scanning patient document

Skanning av patientjournaler

Skanna anteckningar och koppla dem till den digitala patientdokumentationen. Patientinformation kan göras tillgänglig för berörda avdelningar sömlöst och säkert.

  • Lätta att använda för administrationspersonalen
  • Sömlös integration med befintliga system för patientadministration
  • Utforska skanning av patientjournaler

 

Utforska skanning av patientjournaler

Vill du veta mer eller har du frågor?