1. Hem Brother
 2. Support
 3. Garantiinformation
 4. Allmänna villkor Brother Service Pack

Allmänna villkor Brother Service Pack


Allmänna villkor för Brother Service Pack: SWAP Plus, Premium Onsite SWAP och Onsite Repair:

 • Allmänna villkor för Brother Service Pack: SWAP Plus, Premium Onsite SWAP och Onsite Repair
 • Brothers standard produktgaranti förlängs till 3/4/5 år beroende på köpt Service Pack. Se separata villkor för Brother standard produktgaranti.
 • Brother svarar på din serviceförfrågan inom 8 timmar, måndag till fredag 8:00 till 16:00.
 • Brother påbörjar SWAP Plus/ Premium Onsite SWAP/ Onsite REPAIR serviceförfrågan inom 8 timmar efter  förfrågan från kund eller återförsäljare mottagtis.
 • Hårdvarukonfigurationer ingår endast i Service pack Premium Onsite SWAP.
 • Service Pack måste registreras på Brother Online tillsammans med enheten inom 60 dagar vid inköp av hårdvara. 
 • Alla villkor gäller för skrivare eller multifunktionsenhet, på en och samma plats.
 • Om en Brotherprodukt som omfattas av ett Service Pack, flyttas till en annan plats, eller en Service Packsupporttjänst överförs vid försäljning av en begagnad enhet, måste en registrering (eller lämplig justering av befintlig registrering) göras av den tidigare ägaren inom tio dagar efter köp eller flytt. Brother har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänst om kunden inte har registrerat enheten enligt vad som anges här.
 • Brother Service Pack måste vara giltigt från startdatum för standardgarantin och kan inte ha något "avbrott" i tjänsten.
 • En garantikod för Service Pack kan bara användas en gång per Brother-produkt. 
 • Köpebevis  måste tillhandahållas när du åberopar utökad garanti I ett Service Pack.
 • För att kunna göra anspråk på en utökad garanti och Service Pack krävs att maskinen  använts enligt beskrivningen i bruksanvisningen och endast använt Brother originalförbrukning och tillbehör. Garantin kan upphöra om inte dessa instruktioner följs.
 • Programvara som levererats tillsammans med hårdvaran vid inköpsdagen ingår i tjänsten.
 • Kunden åtar sig att göra alla rimliga ansträngningar för att samarbeta med Brother för att lösa problem som kräver fjärrsupport, såsom att starta och köra självtester eller testprogram, tillhandahålla all nödvändig information eller utföra grundläggande korrigerande aktiviteter på Brother begäran.
 • Kunden ska förhandsbetala för Service Pack på inköpsdatum, men har rätt att annullera köp inom 30 dagar och få full återbetalning.
 • Brother Service Pack finns endast i de nordiska länderna.
 • Vissa servicetyper är kanske inte tillgängliga i alla länder
 • Brother Service Pack gäller endast i det land det köpts.
   

Brother Service Pack täcker inte skador eller defekter orsakade av:

 • Användning av icke Brother originalförbrukning och tillbehör. 
 • Fel eller funktionsbegränsningar i annan programvara än original- eller produktpåverkanssystem som omfattas av Service Pack.
 • Felaktig eller otillräcklig användning, beredning eller placering eller miljöförhållanden eller annan underlåtenhet att följa användningen som kommer från tillämpligt stödmaterial;
 • Ändringar, felaktigt systemunderhåll eller kalibrering ej utförd av Brother eller av Brother auktoriserad partner.
 • Missbruk, försummelse, olycka, brand, vattenskada, elektriska störningar, transport på felaktigt sätt, installation av skadliga program eller andra orsaker utanför Brothers kontroll.
 • Tvister som uppstår i samband med detta avtal regleras av lagarna i det land där köpet har gjorts.
   
  .

Separata villkor för Brother 36/48/60 månader SWAP Plus:

 • Garantin inkluderar alla underhållsrelaterade reservdelar.
 • Inga begränsningar av utskriftsmängd.
 • Vi svarar på din serviceförfrågan inom 8 timmar.
 • Brother skickar en utbytesenhet inom fyra arbetsdagar. 
 • Utbytesenheten kan vara en reparerad eller en kompatibel maskin.
 • Trasig enhet ska returneras till Brother.
 • Fraktkostnad ingår i tjänsten

Separata villkor för Brother 36/48/60 månader Premium Onsite SWAP

 • Garantin inkluderar alla underhållsrelaterade reservdelar.
 • Inga begränsningar av utskriftsmängd.
 • Brother byter ut maskinen på plats inom fyra arbetsdagar.
 • Utbytesenheten kan vara en reparerad eller en kompatibel maskin.
 • Tjänsten utförs av en auktoriserad Brother-servicepartner eller extern leverantör.
 • Rese- och arbetskostnader för service ingår.
 • Trasig enhet ska returneras till Brother.
 • Fraktkostnad ingår i tjänsten.

Separata Villkor för Brother 36/48/60 månader Onsite REPAIR:

 • Garantin inkluderar alla underhållsrelaterade reservdelar.
 • Inga begränsningar av utskriftsmängd.
 • Brother eller auktoriserad servicepartner reparerar maskinen på plats inom två arbetsdagar, med reservation för tillgänglighet av reservdelar.
 • Tjänsten utförs av en auktoriserad Brother-servicepartner eller extern leverantör
 • Rese- och arbetskostnader för service ingår.