1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2023
  5. Brother Nordic A/S partners och företagskunder sparar 20 584 kilo CO2 under 2022

Brother Nordic A/S partners och företagskunder sparar 20 584 kilo CO2 under 2022

Brother, experter inom utskrifts- och skanningslösningar, har nått en viktig milstolpe i sitt miljöarbete: Under 2022 har Brother sparat in 20 584 kg koldioxid genom sitt program för återtillverkning av tonerkassetter i de nordiska länderna1

Programmet – som samlar in använda tonerkassetter och återtillverkar dem till nyskick – omfattade 343 återförsäljare och affärskunder som lämnade in totalt 12 459 tonerkassetter. Detta sparade in 20 584 kg koldioxid som annars skulle ha släppts ut vid tillverkningen av motsvarande antal nya kassetter.

Craig McCubbin, vd på Brother Industries UK, Brothers globala centrum för återtillverkning, kommenterade:
– Den cirkulära ekonomin och vårt åtagande för hållbarhet är en grundläggande del av Brothers DNA och våra kärnvärden. Sedan 2004 har vi ett marknadsledande återvinningsprogram för att minska våra produkters miljöpåverkan. Det innebär att Brother har en av Europas äldsta återvinningsanläggningar och har återtillverkat över 35 miljoner tonerkassetter  över hela världen.

– Globalt betyder det att vi sparar in 5 300 ton koldioxid varje år, jämfört med om vi skulle producera helt nya kassetter. Det är samma mängd koldioxid som 1 150 bilar släpper ut på ett år2. Med tanke på att detta även omfattar insamlingen av förbrukningen är det en enorm prestation för en verksamhet av den här skalan. 

Utöver arbetet med att minska utsläppen utformar Brother även sina tonerkassetter med den cirkulära ekonomin i åtanke. 

Juan Carot, senior projektledare på Brother Industries UK, kommenterade:
– Brothers tonerkassetter är utformade på hållbarast möjliga sätt. Eftersom de tillverkas av plast som inte innehåller långlivade organiska föroreningar kan de återanvändas om och om igen. Det vi inte kan återanvända går till återvinning för att säkerställa att ingenting hamnar på deponi.

Dessutom är Brothers återtillverkningsanläggningar certifierade som en verksamhet helt utan avfall till deponi, och från och med 2021 är återvinningsprocesserna officiellt 100 % koldioxidneutrala3. Brother upprätthåller sin höga kvalitetsnivå och miljöstandard genom att säkerställa de återtillverkade produkternas slitstyrka och prestanda.

Genom återtillverkningsprogrammet för tonerkassetter bekräftar företaget sitt åtagande att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s agenda 2030, i synnerhet i fråga om hållbar konsumtion och produktion. Inom det här ramverket fortsätter Brother att arbeta för hållbar utveckling och planerar att minska sina utsläpp i scope 1 och 2 med 65 % till år 20304 jämfört med nivåerna för räkenskapsåret 2015, som ett tecken på sitt långsiktiga arbete för hållbarhet och för en minskning av sitt koldioxidavtryck.

– Vi på Brother är fast beslutna att vara ledande inom hållbarhet i utskriftsindustrin, och vi fortsätter vårt arbete för att minimera miljöpåverkan för våra produkter och tjänster, säger Henning Elkjær, Sales Director för Danmark och Norge på Brother Nordic A/S. – Vi är stolta över framgångarna för vårt återtillverkningsprogram, och vi kommer att fortsätta arbeta med olika initiativ för att stärka vår roll som ett ansvarstagande, etiskt och hållbart företag.

Kunderna kan returnera sina tonerkassetter utan kostnad genom att beställa en returförpackning här . De returnerade tonerkassetterna tas emot vid någon av Brothers europeiska återvinningsanläggningar, där man bedömer om de går att återtillverka eller återvinna. De kassetter som går att återanvända rengörs, och utslitna delar byts ut för att uppnå optimal kvalitet så att produkterna kan säljas i nyskick (dvs. av samma kvalitet som en helt ny tonerkassett). 

Mer information om Brothers ledande återtillverkningsarbete finns här1 Till och med FY 2021

2 Baserat på en genomsnittlig personbil som släpper ut 4,6 ton koldioxid per år.

3 Scope 1 and 2

4 Baserat på en minskning på 65 % inom scope 1 och 2 jämfört med nivåerna för räkenskapsåret 2015. Mer information om Brother-koncernens miljövision för 2050 finns på  https://global.brother/en/sustainability/eco/vision

Brother når milstolpe inom återvinning