Lintuja parveilee kaatopaikalla

Så kan märkning och skanning minska matsvinnet


Om du arbetar inom dagligvaruhandeln ser du säkert matsvinn som en ofrånkomlig del av verksamheten.


Tänk bara på alla övermogna frukter och grönsaker, felmärkta konserver, öppnade multipack och julgodis. Allt detta är livsmedel som inte går att sälja och som slängs eller reas ut.

Detta är ett enormt problem i hela Europa: 88 miljoner ton livsmedel slängs inom EU:s leveranskedja varje år, och kostnaden för detta beräknas till 143 miljarder euro. 5 procent av matsvinnet inom EU sker inom grossist- och dagligvaruhandeln,1 vilket motsvarar 4,4 miljoner ton mat, till ett värde av 7,2 miljarder euro.

Matsvinnet får dessutom enorma konsekvenser för miljön: 8–10 procent av de globala växthusgasutsläppen kopplas till livsmedel som inte konsumeras.2

Att så mycket mat slängs beror sannolikt inte på att för stora mängder köps in eller på otillräcklig lagerrotation, utan på konsumenternas uppfattning om vad som är färskt och inte. Märkningen upplevs ofta som otydlig – EU-kommissionens rapport om matsvinn visar att förvirringen kring märkningen ”Bäst före” och ”Sista förbrukningsdag” är en bidragande orsak till det ökade matsvinnet.1

Flera innovationer är under utveckling för att lösa det här problemet genom att ge realtidsinformation om matens tillstånd – till exempel i form av förpackningar med sensorer som ändrar färg när innehållet är på väg att gå ut eller smarta etiketter som får en annan textur när produkten blir dålig.

Men vad kan dagligvaruhandeln göra i väntan på att de här lösningarna finns tillgängliga, för att hantera problemet med matsvinn redan nu?

Hantera lagersaldot och prissänk produkter med realtidsinformation

Inom dagligvaruhandeln måste hyllorna vara välfyllda för att produkterna ska se mer lockande ut för kunderna.
Ur kundperspektiv visar ett senare datum att en produkt är färsk, medan en produkt som snart går ut anses sämre. Det innebär att vissa varor måste prissänkas när bäst före-datumet närmar sig. 

De allra flesta livsmedelsbutiker, samt små och medelstora dagligvaruhandlare, tillämpar samma process för prissänkning. Personalen skannar streckkoden på de produkter som närmar sig utgångsdatum. Systemet använder därefter föregående dags statistik för att beräkna hur stor del av det resterande lagersaldot som kommer att säljas. Baserat på detta räknar antingen systemet eller personalen ut ett nytt pris.

Om du inte redan har investerat i en process som hjälper dig att hantera lagersaldot i realtid och/eller gör det möjligt att prissänka produkter manuellt kan det vara värt att satsa på detta.

 

Hur kan etikettskrivare bidra till minskat matsvinn?

Produkter kan prissänkas baserat på den senaste informationen med hjälp av en trådlös etikettskrivare som kommunicerar med en skanner eller smart enhet och ansluts till ditt kontorssystem. Om personalen till exempel upptäcker att en prissänkt produkt inte säljer lika bra som beräknat går det att sänka priset ytterligare och snabbt och smidigt skriva ut nya etiketter.
Det kan även vara bra att utforska hur tekniken kan hjälpa dig att utvinna största möjliga värde ur mat som inte blir såld – men minimerad ekonomisk förlust betyder inte automatiskt minskat matsvinn. Det finns smarta plattformar som fungerar som digitala B2B-marknadsplatser och som ger företag möjlighet att sälja överblivna livsmedel. De kan vara särskilt användbara om närliggande skolor, välgörenhetsorganisationer eller matbanker inte kan ta emot maten.

Vilka är fördelarna med minskat matsvinn?

Företag som satsar på minskat matsvinn får ofta ekonomiska fördelar till följd av detta. Forskning från World Resources Institute (WRI) och Waste & Resources Action Programme (WRAP) visar att de flesta företag sparar 14 dollar eller mer på varje dollar de investerar i att minska matsvinnet.3 
Genom satsningar på minskat matsvinn förbättras även ditt varumärkesrykte, eftersom den här frågan är viktig för konsumenterna. 2021 uppger 66 procent av de europeiska konsumenterna att de är villiga att ändra sin kosthållning för att bli mer miljövänliga. Andelen har ökat under pandemin, och 37 av världens konsumenter svarade att deras intresse för hållbara produkter har ökat.2.

Vilka europeiska satsningar på minskat matsvinn bör du känna till?

EU och dess medlemsländer har åtagit sig att halvera det globala matsvinnet per capita på handels- och konsumentnivå, samt att reducera matsvinnet inom produktion och leveranskedja fram till år 2030. Detta ligger helt i linje med FN:s globala mål nummer 12, som ämnar att säkerställa en hållbar konsumtion och produktion och som innehåller ett delmål om minskat matsvinn.1 

Inom EU slängs i genomsnitt 173 kg mat per person och år,2 men dagligvaruhandeln står bara för en liten andel av matsvinnet. Hushållen genererar över hälften av EU:s totala matsvinn – 47 miljoner ton.3

Hur kan anpassade livsmedelsetiketter öka konsumenternas kunskap?

Ett problem är att kunderna kanske köper prissänkta produkter för att sedan slänga dem om de inte konsumeras samma dag som de köps. Här har handlare oavsett storlek möjlighet att anpassa etiketterna för att upplysa konsumenterna om vad som är färskt.
 
Ett alternativ är att skriva ut QR-koder, särskilt för frukt och grönt som säljs i lösvikt och saknar etikett, och som kan få missfärgningar vid felaktig hantering. Många konsumenter har mobilen med sig och agerar sannolikt på den här typen av Call to Action. Genom att skanna QR-koden kan konsumenten dirigeras till en webbsida med information om att missfärgad frukt går bra att äta, eller vad ”Bäst före” och ”Sista förbrukningsdag” faktiskt betyder.

 

Om kunderna ser att du tar matsvinnet på stort allvar och gör något praktiskt för att minska det är sannolikheten större att de kommer tillbaka och handlar hos dig igen.
 
Att utnyttja ny teknik och försöka ändra kundernas beteende kommer inte att eliminera matsvinnet helt, men det är en bra start för din verksamhet och lönsamhet.

Läs mer om Brothers lösningar lösningar för dagligvaruhandeln  och etikettskrivare.1 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170505STO73528/food-waste-the-problem-in-the-eu-in-numbers-infographic 
2 https://www.stylus.com/the-food-waste-opportunity - ©Stylus Media Group 2021
3 https://ec.europa.eu/food/food/food-waste/stop-food-waste_en
 

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen