1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. GDPR compliance

Är ditt företag redo för GDPR?

GDPR träder i kraft för att återspegla dagens data hungriga samhälle. Från den 25 maj 2018 behöver många företag utveckla sin hantering av personuppgifter.

Vad många företag kanske inte inser är att den här nya lagstiftningen också täcker hur utskrift och skannade dokument hanteras. Det finns specifika förändringar som företagen måste följa för att undvika betydande sanktionsvgifter.

Den här nya EU-lagen om dataskydd påverkar företag av alla storlekar och ändrar hur företag tar emot, konsumerar och levererar information.

Brother har samarbetat med branschanalytiker IDC för att producera ett Whitepaper som beskriver vad som behövs för att göra utskriften och dokumenthanteringen kompatibel.

"Av de skrivarköpare som visste vad GDPR var, förstod 51% inte att det har en signifikant inverkan på utskriftshantering."

IDC Executive Brief

European-flag-stars

GDPR är den första i en lista över ytterligare europeisk lagstiftningar gällande EU:s datasekretess.

Med en kombination av både branschspecifika och generella dataskydd kommer alla att påverka hur företag hanterar tryckta dokument och dokumenterar arbetsflöden.