1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. Miljö och Hållbarhet
  4. Brother och cirkulär ekonomi

 

Vad är en cirkulär ekonomi?

En cirkulär ekonomi rör sig bort från take-make-waste-modellen och tittar på hur avfall kan minskas genom minskad användning av resurser, förlängd livslängd, återanvändning, återtillverkning och återvinning. 

Vi vill göra det enkelt att välja det hållbara valet och därför har vi som mål att producera hållbara, varaktiga produkter, minska vår energiförbrukning, återanvända och reparera när det är möjligt och återvinna där vi kan. Här är några av de saker vi gör för att uppnå den cirkulära ekonomin i Brother. 

Brother colleagues in a factory with products

Återvinn kostnadsfritt med Brother

Du kan göra din del för cirkulär ekonomi helt enkelt genom att returnera dina använda bläckpatroner och tonerkassetter till oss, vi kommer att återvinna dem gratis. Med din hjälp kan vi fortsätta att minimera vår påverkan på miljön. Återvinn idag. 

Återvinn utan kostnad
Multiple colours of Brother LC3237 ink cartridges

 

Brother original förbrukningsmaterial 

Brother-skrivare är utformade för att fungera med våra orginalförbrukningsartiklar och på så sätt minska avfallet och deras miljöpåverkan. Genom att använda originalförbrukningsmaterial minimeras din energiförbrukning och du får bästa möjliga kvalitet från skrivaren.

Beställ original förbrukning
Woman sat at desk on a laptop sliming with a shelf in the background and green plants

Företags samhällsansvar CSR

På global nivå har Brother åtagit sig att uppnå ett antal av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi anser att det är vårt ansvar att göra vår del för miljö och hållbarhet.

Upptäck vårt arbete med CSR
Three Brother technicians in a factory looking at a Brother toner

Produkt och efterlevnad

Brother uppfyller alla juridiska krav och ser till att alla produkter är hållbara och skriver ut med hög kvalitet.

 

Läs mer om produkters efterlevnad
A woman looking and drawing on a map with others in the background

Värderingar och filosofi

Brother strävar efter att vara en ansvarsfull, etisk och hållbar verksamhet, det genomförs genom våra policyer, uppförandekoder och Brother Groups globala stadgar.

Våra värderingar och filosofi