1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. Miljö och Hållbarhet
  4. Värderingar och filosofi
Ichiro Sasaki

Ett budskap från Brothers VD om våra värderingar och vår filosofi

Strävan efter ett hållbart samhälle 


Brother Group har erbjudit en mängd olika produkter under sin mer än 100 år långa historia, som svar på ständigt nya behov hos kunder och samhälle. Vår mission är att ständigt erbjuda ”överlägset värde” för att tillgodose kundernas och samhällets efterfrågan.

Värden rör sig allt mer mot ett koldioxidfritt samhälle med hjälp av olika åtgärder för att motverka klimatförändringarna. Satsningar görs för att skapa ett hållbart samhälle genom att minimera vår påverkan på den globala miljön med bibehållen ekonomisk tillväxt. Internationella ramverk, som de globala målen för hållbar utveckling och Parisavtalet för att begränsa klimatförändringarna, har antagits, liksom ”Osaka Blue Ocean Vision”*.
 
Brother Group inser hur brådskande dessa åtgärder är för att hantera internationella miljöutmaningar, och hur viktigt det är att hantera ESG-risker (Environmental, Social and Governance) för att säkra hållbar tillväxt.

 

Stärkta aktiviteter baserat på Brother Groups miljövision för 2050

Miljömässiga, sociala och ekonomiska system har genomgått enorma förändringar. Den sociala miljön har också förändrats radikalt. Mot denna bakgrund utarbetade Brother Group i mars 2018 en miljövision för 2050, Brother Group Environmental Vision 2050, för att fortsätta bidra till att lösa samhällsproblem, till exempel klimatförändringar, och skapa ett hållbart samhälle i enlighet med Brother Groups miljöpolicy. 

Baserat på denna miljövision kommer Brother Group att stärka sina satsningar på minskade koldioxidutsläpp, resursåtervinning och bevarad biologisk mångfald. När det gäller minskningen av koldioxidutsläpp inom hela Brother Group (främst Scope 1 och 2) har vi uppnått stabila resultat genom att fortsätta med energibesparande aktiviteter och byta ut material som används i tillverkningsanläggningar utanför Japan. En minskning på 28 procent uppnåddes på väg mot målet på 30 procents minskning för 2050 jämfört med 2015. Brother Group kommer att genomföra nya satsningar, till exempel resursåtervinning i värdekedjan, genom att förbättra systemet och kontinuerligt främja nya aktiviteter.

 

Aktiva och kontinuerliga insatser för att påskynda miljösatsningar

Genom Brother Group Global Charter, som utgör grunden för Brother Groups alla aktiviteter, lovar Brother Group att göra vår del för att hjälpa samhället att uppnå hållbar utveckling genom att aktivt och kontinuerligt ta hänsyn till den miljömässiga påverkan i alla aspekter av verksamheten. Inom initiativet ”Brother Earth” har Brother Group påskyndat miljösatsningar tillsammans med olika intressenter, utifrån det gemensamma budskapet ”Tillsammans skapar vi en bättre miljö”.

 

Ökat förtroende från allmänheten

Brother Group anser att kundernas utmaningar går att lösa genom att leva upp till de krav och standarder som miljömärkningarna i respektive land innebär. Med anledning av detta har Brother Group jobbat hårt för att utveckla miljövänliga produkter som hjälper oss att hantera sociala utmaningar och vinna kundernas förtroende.
Jag vill att alla medarbetare inom Brother Group inser att samhällets efterfrågan avspeglar kundernas behov, och ger upphov till produkter och tjänster från företaget som fungerar som ”förstärkare”. Som företagsledare kommer jag att göra mitt yttersta för att åstadkomma detta och vinna samhällets långsiktiga förtroende.

Ichiro Sasaki
Representative Director & President
Brother Industries, Ltd.
September 2019

 

* Denna vision antogs vid G20-toppmötet i Osaka som strävar efter global ekonomisk stabilitet och tillväxt, för att reducera ytterligare nedskräpning genom plastavfall i haven till noll år 2050.

Social och Etisk Policy

Brother känner stolthet för våra rättvisa och respektabla arbetsmetoder, vilka ligger till grund för vårt förtroende och integritet. Vår etiska policy och vår interna Brother Group Global Charter vägleder oss i våra affärsrelationer, global enhetlighet i våra beslut, beteende och handlingar. Framför allt, hjälper oss att vara "At your side" i allt vi gör.


Läs hela vår policy för etiskt och socialt ansvar

Miljöpolicy

Brother arbetar oavbrutet med att att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten i vår verksamhet. Vår miljöpåverkan ses över i varje steg i produktens livscykel, från design, utveckling och tillverkning till avfallshantering och återvinning.

Läs vår miljöpolicy