Brother Groups miljöstrategi

Att genomföra aktiviteter för ett hållbart samhälle under benämningen "Brother Earth"

I enlighet med Brother Group Global Charter (Globala stadgar) som etablerades 1999 lovar Brother Group att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att aktivt och medvetet ta hänsyn till miljöpåverkan för alla aspekter för att säkerställa koncernens tillväxt. Brother Group introducerade även koncernens miljöpolicy om att bli en företagsgrupp som levererar produkter där miljöhänsyn tas genom hela livscykeln och att uppmuntra alla medarbetare runt om i världen att engagera sig i globalt miljöskydd.

För att bidra till de globala stadgarna och miljöpolicyn skapade Brother Group logotypen ”Brother Earth” och en slogan som sammanfattar budskapet: ”Tillsammans skapar vi en bättre miljö”. Dessutom sätter det senaste tillskottet till miljöåtgärdsplanen, Brother Group Environmental Action Plan 2018 (2016-2018), nya ambitiösa mål för 2018 inom diverse områden, varav många vi redan är på god väg att nå.

I enlighet med Brother Earths slogan ska alla medarbetare fokusera mer på miljösmarta åtgärder för alla typer av verksamhetsaktiviteter för att bidra till ett hållbart samhälle.

Brother Groups miljöpolicy och miljöaktiviteter

Brother Groups miljöpolicy baseras på Brothers globala stadgar och sammanfattar de specifika koncepten för miljöverksamheten. Den utgör en sammanhållen miljöpolicy för hela gruppen och berör Brothers globala utveckling av aktiviteter för att skydda miljön och strävar mot att skapa nytt värde inte enbart genom produktprestanda och kvalitet, utan även miljöhänsyn.

Grundläggande filosofi

Brother Group ska agera positivt och kontinuerligt för att minska miljöpåverkan för alla delar av vår verksamhet för att bidra till hållbar utveckling på samhällsnivå.

Grundläggande miljöpolicy

Miljöhänsyn ska vara en hörnsten för all verksamhet. Säkerhet och miljöpåverkan är två av de viktigaste aspekterna under alla delar av en produkts livscykel, från design, utveckling, tillverkning, kundanpassning och avfallshantering till återanvändning och återvinning.

Läs vår miljöpolicy