1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2017
  5. Brother firar Earth Day 2017

Brother firar Earth Day 2017

Skrivarleverantören Brother International Europe stödjer Jordens Dag 2017 (Earth Day 2017) som en del av sitt långsiktiga löfte att skydda vår planet.
Jordens dag infaller den 22 april och Brother hyllar denna dagen genom sina europeiska webbplatser.

Jordens dag startade 1970 som en nationell dag i USA för att öka medvetenheten om den miljö vi lever i och för att främja en hållbar framtid.
Jordens dag har sedan dess utvecklats till en global företeelse för att öka medvetandet om vår miljö och den firas idag i 192 länder. Det är den största icke religiösa dagen som firas i hela världen.

Brothers del i firandet visar tydligt att vi tar ett stort miljöansvar gentemot kunder, partners och leverantörer.
Brother som globalt företag har väl definierade miljöpolicys och har flera partnerskap med miljöorganisationer, för att kunna verka som ett ansvarsfullt, etiskt och hållbart företag.

Under 2010 blev Brother en ledande partner till organisationen Cool Earth och lovade därmed att stödja organisationens arbete med att skydda regnskogar och stödja hållbar utveckling i samhället. Brother har genom sitt program för återvinning av toner stött ett projekt för lägre CO2 utsläpp, innefattande 2,7 miljoner träd, som spänner över 4500 hektar i Peru och 1,6 miljoner träd som spänner över 2900 hektar i Papa Guinea, och därmed medverkat till att 2,1 miljoner ton koldioxid minskat i atmosfären.

En handlingsplan för att minska koldioxidutsläpp med 30% mellan 2008 och 2020, startades på åtta verksamhetsplatser i Japan. Många åtgärder genomfördes, såsom nytt luftkonditionssystem, lysdioder och en effektivisering av all produktionsutrustning. Brother uppnådde målet redan 2013.
Brother tar samma miljöansvar vid utveckling av sina produkter. Alla produkter följer erkända miljömärkningar såsom antingen European Energy Star, Blue Angel eller Nordic Swan.
Under 2009 introducerade Brother en ny formningsteknik för sina produkter. Åtgärden resulterade i lägre utsläpp av flyktiga organiska föreningar i både tillverknings- och återvinnings ledet.

Vill du också hjälpa till att ta hand om vår Jord?
Gå in på vår sida
Brother Earth

Välj aktivitet och tryck sedan på ”Donera” knappen.