1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2022
  5. Brother: Genomgång av vårt varumärkesskydd 2021

Brother: Genomgång av vårt varumärkesskydd 2021

Att skydda Brothers immateriella egendom har blivit en av våra viktigaste frågor, såväl globalt som inom Europa. Det handlar inte bara om att värna om våra varumärken, vår upphovsrätt och våra patent, utan även om att skydda våra kunder och deras tillit till våra produkter och vårt varumärke.

Genom vårt samarbete med varumärkesskyddsföretaget Incopro kunde Brother agera mot över 28 000 online-erbjudanden som gjorde intrång i våra varumärken och vår upphovsrätt, och 16 000 vilseledande erbjudanden över hela Europa under 2021. Vi vidtog även åtgärder gentemot över 80 webbplatser som missbrukade Brother-varumärket, som var infekterade med skadeprogram eller som var involverade i bedrägerier.

Våra insatser fokuserar på de främsta marknadsplatserna, exempelvis Amazon, och under 2021 avlägsnade Brother 990 ASIN (Amazon Standard Identification Number) till följd av varumärkesintrång och 148 ASIN på grund av patentintrång inom EU.

Isao Noji, styrelseordförande och VD för Brother International Europe Ltd, förklarar: ”Att skydda Brothers immateriella egendom är fortsatt en av de viktigaste frågorna för Brother, och under 2021 identifierade vi över 40 000 tillfällen av intrång som var vilseledande och kunde utsätta våra kunder för risker. 

I samarbete med flera utredningsorgan och jurister har vi även upptäckt, undersökt och agerat mot 10 fall av förfalskade produkter under 2021, som omfattade en serie nätverk av varumärkesförfalskare.

Detta är enormt viktigt att uppmärksamma, eftersom kunder på jakt efter attraktiva erbjudanden riskerar att köpa varor i tron att det är äkta Brother-produkter, när det i själva verket rör sig om förfalskningar. Därför genomför Brother kontinuerligt satsningar för att skydda våra kunder och deras investeringar.” 

Förra året införde Brother även ett mer omfattande program för att hantera den kraftigt ökade förekomsten av förfalskare såväl online som offline. Samtidigt betonar Brother hur viktigt det är att deras kunder och partners alltid

  • Köper från godkända kanaler, leverantörer och återförsäljare
  • Kontrollerar produkten och säkerställer äktheten – mer information finns på https://www.brother.se/supplies/anti-counterfeit 
  • Kontrollerar förpackningen och utskriftskvaliteten.

Brother-kunder som misstänker att de har råkat ut för en förfalskad produkt kan anmäla detta på www.brother.com/id eller genom att kontakta Brother direkt via IPRinfo@brother.co.uk.


 
Brother logo