1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Effektivitet blogg
  6. 2020
  7. 7 områden där utskriftstekniken kan bidra till att stärka vårdsystemen
Asianmukaisesti merkatut näyteputkilot

7 områden där utskriftstekniken kan bidra till att stärka vårdsystemen

Effektiva vårdsystem är av avgörande betydelse för att kunna erbjuda god patientvård, men ofta försämras effektiviteten på grund av åtskilda system och svaga processlänkar.

Dessa problem får sjukvårdskostnaderna att skena i Västeuropa, och de förväntas öka från 16,7 miljarder kronor 2017 till 21,6 miljarder år 20221. Med tanke på behovet att skifta fokus tillbaka till patienterna är det hög tid att effektivisera såväl processer som administration.

Brother ger exempel på sju sätt att utnyttja utskriftstekniken för att skapa mer välfungerande vårdprocesser för patienterna, inom allt från ambulans och akutmottagning till sjukvårdsavdelningar och apotek.  

 

1.    Smidigare hantering före inläggning 

Redan innan patienten kommer till sjukhuset kan tekniken utnyttjas för att göra processerna snabbare och säkrare. Ambulanspersonalen kan till exempel skriva ut patientinformation på vägen med hjälp av små, bärbara skrivare med låg vikt. Det ökar även läsbarheten markant eftersom anteckningar som skrivs ned för hand under ambulansfärden kan vara svåra att tyda.

Vid ankomsten sparar utskriftstekniken dyrbar, potentiellt livsviktig, tid vid överlämningen till sjukhuspersonalen. Den skapar dessutom ett exakt register över vilken behandling patienten fått, eventuella läkemedel och annan patientinformation som personalen måste känna till. 

2.    Snabb, effektiv inläggning

Digitala processer kan förbättra organisationens rutiner genom att den tidspressade administrativa personalen helt enkelt kan skanna den utskrivna patientinformationen direkt in i sitt datasystem. Genom en knapptryckning kan de därefter koppla informationen till patientens journal.

Processerna kan snabbas på ytterligare genom att skapa etiketter med en särskild etikettskrivare som inte kräver någon dator. Individuella patientstreckkoder kan fästas på dokumenten för att undvika misstag och förhindra risken för oläslig handstil.

3.    Smart avdelningsvård 

I tidspressade situationer kan den mänskliga faktorn leda till fel, men de går att undvika med hjälp av lättanvänd, effektiv teknik.

Etikettskrivare kan användas för att skriva ut id-armband med streckkoder kopplade till patientens journal i databasen. Det garanterar korrekt identifiering vid varje möte med patienten och undanröjer risken att handskriven information misstolkas. Allt bidrar till att öka patientsäkerheten, eftersom id-armbanden även kan ge tydlig information om eventuella allergener och de läkemedel som administrerats.

A healthcare paramedic is using the Brother PJ7 mobile printer to print out hospital patient pre-admissions from the ambulance via a tablet computer.

4.    Juridisk efterlevnad

Utskriftssäkerheten är viktigare än någonsin efter införandet av dataskyddsförordningen GDPR. Överträdelser och dataförluster kan påverka såväl sjukhuset som patienten.

Med hjälp av ett NFC-kort (närfältskommunikation) eller PIN-aktivering säkerställs att bara den som har startat utskriften kan få åtkomst till och hämta dokumentet. Det förhindrar att obehöriga personer får tillgång till känsliga uppgifter.

För att ge administratörerna full kontroll kan de anställda läggas till och tas bort via en digital profil. Det ökar inte bara säkerheten utan kan även bidra till att minska spill och kostnader.

5.    Säkrare skyltar 

Tekniken kan även underlätta inventariehanteringen eftersom personalen snabbt kan skapa hållbara, laminerade och självhäftande etiketter och varningsmeddelanden. Etiketterna kan både minska risken för stöld och öka säkerheten genom att påminna om olika datum när utrustning behöver kontrolleras samt uppmärksamma risker. 

Brothers laminerade P-touch-etiketter är tåliga och beständiga mot aggressiva kemikalier, nötning, extrema temperaturer och solljus, vilket gör dem perfekta inom sjukvården. Lättlästa, hållbara etiketter som tål alla förhållanden är oerhört viktiga för patientsäkerheten.

 

6.    Smidig laboratoriehantering 

Genom effektivare labbprocesser kan kostsamma och potentiellt farliga misstag förhindras. Märkningen av prover kan säkras genom att skanna patienternas id-armband i samband med att de lämnar prover och direkt skriva ut en kodad etikett som placeras på provröret.

Den här processen ger fullständig spårbarhet och skapar ett digitalt avtryck i varje steg för att säkerställa optimerad patientsäkerhet och vård. Den sparar dessutom tid och eliminerar användningen av svårläsliga handskrivna etiketter.

7.    Effektiva apoteksrutiner

På sjukhusapoteket är tempot snabbt och kundtillströmningen hög. Här kan tekniken utnyttjas för att effektivisera rutiner och spara värdefull tid.

Patienternas recept kan tas emot elektroniskt från förskrivaren och etiketter med korrekt patient- och behandlingsinformation kan skrivas ut och fästas på läkemedelsförpackningen.

För att förhindra farliga förväxlingar kan tydliga streckkoder med patientens uppgifter skrivas ut på läkemedlet. Utskrivna etiketter eliminerar risken för feltolkad handskriven information och är en mycket säkrare lösning eftersom allergener kan markeras med hjälp av färgkodning.

Brothers broschyr om lösningar för sjukvården innehåller mycket mer information om hur du kan utveckla effektivare och säkrare processer under hela patienthanteringen. Vill du veta mer? Här kan du ladda ned hela broschyren. 


1 Deloitte 2019: Global Healthcare Outlook

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen