1. Hem Brother
 2. Brother Solutions
 3. Lösningar för detaljhandeln
 4. Lagerlösningar

Varför ska du välja Brothers utskrifts- och skanningslösningar för lagerhantering?

Vi på Brother är väl medvetna om att lager inom detaljhandeln kämpar med att tillgodose kundernas krav på snabb service samtidigt som lagerhanteringen måste vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Den moderna detaljhandeln befinner sig i snabb förändring. Utskrifts- och skanningslösningarna måste underlätta lagerhanteringen för att tillgodose kundernas krav. Bärbara enheter för utskrift, skanning och märkning kan användas för att skapa ett trådlöst arbetsflöde. Eftersom enheterna kan användas var som helst på lagret minskar behovet av att flytta varor. I stället kan lagerpersonalen hantera varorna där de står. 

Brothers team för detaljhandeln är väl insatt i de förändringar detaljhandeln genomgår. Vi samarbetar med partners inom detaljhandeln för att skapa skräddarsydda skannings- och utskriftslösningar för lagerhantering.

Vi har gedigen kunskap om lager inom detaljhandeln

Flexibilitet

Bärbara enheter för användning var som helst på lagret. 

Platsbesparande

Platsbesparande eller handhållna enheter frigör golvyta för effektiv lagerhantering.

Kostnadsbesparingar

Lägre behov av att flytta lagervaror ger minskat personalbehov på lagret.

Lageridentifiering och -hantering  

Skriv ut och skanna tydliga varu- och hylletiketter för effektiv lagerhantering. Använd en bärbar märkmaskin för att enkelt skapa och skriva ut varu- och hylletiketter. Använd en bärbar märkmaskin för att enkelt skriva ut följesedlar, varu- och hylletiketter. Genom att välja en elektronisk enhet framför handskrivna lappar säkerställer du att etiketterna stämmer och undviker fel på grund av oläslig handstil. Klara och koncisa streckkoder kan också skrivas ut för att underlätta skanning.

 • Korrekta etiketter varje gång i stället för svårläslig handskriven text
 • Sömlös integration med befintliga lagerhanteringssystem
 • Etiketter som går snabbt och enkelt att skanna

Utforska lagerhantering

Fraktsedel och dokumentarkivering

Scan and automatically save delivery notes on arrival and instantly share with office staff for faster order processing.

 • Arkivera med ett knapptryck, spara tid för lageradministration
 • Fullt integrerat med befintliga lagerhanteringssystem
 • Tydlig och exakt skanning

Utforska fraktsedel och dokument arkivering

Utskrift på lagret

Mobil utskrift, skanning och etikettutskrift kan användas för att skapa trådlösa arbetsflöden. Etikettskrivare kan användas var som helst på lagret, vilket förbättrar produktiviteten. 

Stora mängder frektetiketter och andra dokument kan skrivas ut snabbt med bläckpatroner med hög kapacitet.

 • Spara tid genom att använda mobil etikettskrivare
 • Flexibel teknologi som kan skriva ut fraktdokument och dagliga utskrifter från en maskin
 • Stor toner och pappersfack med hög kapacitet garanterar snabb utskrift, hög kvalitet och stora utskriftsvolymer utskrift på även det livligaste lagret

Upptäck utskrift på lagret

Säkra utskrifter

Säkerställ att känsliga kunduppgifter förblir konfidentiella med hjälp av NFC-teknik (närfältskommunikation) eller PIN-kod. Då kan dokumenten bara hämtas av behörig personal.

 • Säkra utskrifter minskar risken för att dokument med känsliga kunduppgifter blir liggande i skrivaren 
 • Flexibel åtkomst baserad på personalbehov via individuella profiler
 • Kompakta, platsbesparande skrivare där det är ont om utrymme

Utforska säkra utskrifter

Vill du veta mer eller har du frågor?