1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. Miljö och Hållbarhet
  4. Marknadsledande toneråtervinning

Vår återvinningsberättelse hittills: 

Recycling image with three arrows with 38,000,000 written underneath in purple

Kassetter återvunna

I genomsnitt får vi tillbaka 2 miljoner tonerkassetter per år som återanvänds eller återvinns.
Purple image with the words CO2 in a circle with arrows pointing to a tree

100% koldioxidneutral

Vår återvinningsprocess är officiellt 100% koldioxidneutral från början till slut.
0% written in white on a purple waste bin

0% avfall

Våra återvinningsanläggningar har ackrediterats med noll avfall till deponi varje år sedan 2013.

Återvinn dina toner gratis

Turtle swimming in blue sea surrounded by fish and coral

Hållbarhet spelar roll

Vi förstår att hållbarhet är viktigt. Därför har minimering av vår påverkan på planeten alltid varit en grundläggande del av det vi sysslar med. 

Från utveckling av hållbara, effektiva och långvariga produkter till återanvändning eller 100% återvinning av våra tonerkassetter – med noll avfall till deponi. Tillsammans med våra partners, leverantörer och kunder på vår sida fortsätter vi att sträva mot en mer hållbar och koldioxidneutral framtid.

Vår återvinningshistorik:

Vår återvinningsprocess:

Loop on a purple background with wording 20% recycled, zero waste, 80% reused and 100% performance with a Brother toner cartridge

Den slutna slingan

Brother har arbetat med en cirkulär ekonomi för tonerinsamling i flera år. Vår återvinningsprocess med sluten slinga innebär att vi samlar in alla tonerkassetter och återanvänder eller återvinner dem för att göra nya, utan att något går till deponi.

Våra kassetter går igenom en hel cirklär process. Eftersom den plast vi använder inte innehåller långlivade organiska föroreningar kan vi återanvända den om och om igen. 

Med den här metoden kan vi återtillverka eller återvinna 100% av alla returnerade tonerkassetter.

5 images of a box, mechanical arm, cog, clipboard and hand in a loop numbered one to five

Vår återtillverkningsprocess

Alla toners returneras till oss, helt gratis för kunden. När de har returnerats återanvänds eller återvinns alla kassetter enligt följande metod:

1. Kassett returnerad: Vi tar emot alla returnerade toners på en av våra europeiska återvinningsanläggningar.

2. Återtillverkad eller återvunnen: Om patronen kan återanvändas följer vi steg 3-5. Om inte, återvinns det för att göra andra produkter.

3. Rengjorda och utbytta: Patronen rengörs och slitna delar byts ut. Ny toner adderas.

4. Kvalitetskontroll: Patronen kontrolleras för att säkerställa att den uppfyller vår ”så gott som ny” standard.

5. Förpackad och klar: Patroner som är klara att säljas i hela Europa.

Solar panels on factory roofs with two wind turbines in the background and a sunlit sky

Grön energi, friskare planet

Vi har våra egna dedikerade Brother-återvinningsfabriker i Storbritannien och Slovakien så att vi kan ta fullständig kontroll över återtillverkning och återvinning av tonerkassetter. Varje gång vi återanvänder en bläckpatron på en av våra fabriker producerar den mindre än hälften så mycket koldioxid som det går åt för att göra en ny.

Båda fabrikerna har fått koldioxidneutral status och drivs med 100% grön el. Vi sysselsätter cirka 300 ”gröna medarbetare” på de två anläggningarna, vars främsta fokus är att ständigt förbättra vår syn på återvinning och att göra den så energieffektiv och miljövänlig som möjligt.

Two people holding boxes and a toner cartridge in the middle

Återvinning tillsammans

 

Återvinning med Brother är enkelt att göra och helt gratis. Varje tonerkassett som du returnerar återanvänds eller återvinns till en ny produkt med den extra sinnesron att ingenting går till deponi. 

Tillsammans med ert pågående stöd kan vi fortsätta att producera hållbara produkter, samtidigt som vi skyddar och minimerar påverkan på vår planet.

 

Återvinn din Brother förbrukning

Series of wind turbines on a green hill with blue sky and clouds

65% mindre utsläpp fram till 2030

Vi tror att hållbarhet handlar om mer än återvinning och ansvarsfullt företagande, det är en möjlighet att stödja de samhällen vi är en del av och att ha en positiv inverkan på världen.

 

Miljö & Hållbarhet

Words Cool Earth written in white with two red parrots and rainforest in the background

Hur Brother-kunder har hjälpt till

Vi har genom vårt återvinningsprogram sedan 2009 donerat till Cool Earth, som stöder några av våra mest hotade livsmiljöer över hela världen. Här är några av de senaste projekten som ni har hjälpt oss att stödja.

 

Upptäck våra initiativ med Cool Earth