1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2017
  5. Artificiell intelligens: På gott eller ont?

Artificiell intelligens: På gott eller ont?

Du kanske tänker på filmen "Blade Runner 2049", där skillnaden mellan verklig och artificiell intelligens utplånas eller "Matrix" där maskiner kontrollerar världen med människan som energikälla. Alternativt ett självmedvetet datorprogram som betraktar människan som ett hot mot världens fortsatta existens. Intresset för artificiell intelligens är åter igen i hetluften eftersom Stephen Hawkins, Elon Musk och Bill Gates har gått ut och varnat för den riktning tekniken tar.
Artificiell intelligens finns överallt, i våra hem med tekniker som Amazon Echo, det styr våra telefoner och andra enheter med program som Siri och Cortana, och finns även inbyggt i våra bilar.
Även om vi är långt ifrån de hot som visas i Hollywoodfilmer finns det exempel från verkligheten på hur artificiell intelligens kan skada oss. Redovisningsföretaget PWC varnade nyligen för att fler än tio miljoner arbetstagare riskerar att förlora sina jobb till följd av automatisering. 

Flera rapporter pekar på att att lager och produktionsarbete kommer att försvinna. Människor ersätts av robotteknik och artificiell intelligens. Robotarbetare är snabbare och blir aldrig trötta.  
Tusentals företag runt om i världen använder redan AI. Även om tekniken är långt ifrån perfekt, använder många företag röstaktivering för att sortera i sina produkter och tjänster. Det underlättar samspelet med kunder. Inom de närmaste fyra åren beräknas rösthantering generera intäkter på mer än 11,7 miljarder dollar. Precisionsnivån förbättras snabbt inom taligenkänning, språkbehandling och maskininlärning.
Kina har satsat stora resurser på att bemästra artificiell intelligens. Regeringen planerar att investera hundratals miljarder yuan i tekniken och kinesiska företag rekryterar och utbildar experter i artificiell intelligens. Målet är att använda den nya tekniken för att göra industrin mer produktiv samt skapa nya affärsmöjligheter.

Tekniken utvecklas och förbättras ständigt. Idag kan man se det verkliga värdet i AI. Nu är det dags för företagen att fokusera på hur man löser verkliga affärsuppgifter för att uppnå sina mål.

Läs hela artikeln i vårt nyhetsrum.