1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2018
  5. Brother levererar mångsidiga enheter med minskad miljöpåverkan för kunderna

Brother levererar mångsidiga enheter med minskad miljöpåverkan för kunderna

Brothers miljöarbete har lett till att veckoförbrukningen av energi har minskat med 29 procent för färgmaskiner och 10 procent för svartvita enheter, samtidigt som modellernas funktion och prestanda har förbättrats.

Sedan 2012 har utskrifts- och teknikspecialister fokuserat på att minska den genomsnittliga elförbrukningen per vecka (TEC-värde) genom att uppfylla de hårda kraven från miljömärkningen ENERGY STAR. 

Klimatpåverkan under hela produktens livscykel har förbättrats, från tillverkning och användning fram till avfallshantering, och enheternas energiförbrukning har minskat konstant under de senaste sex åren.

Brother har uppnått detta som medlem av EuroVAPrint, en ideell organisation som övervakar implementering och kontroll av energisatsningar.

Medlemskapet fokuserar på kraven från handlingsplanen för energieffektivitet, färdplanen för resurseffektivitet och EU:s direktiv för energirelaterade produkter.

Utöver att energiförbrukningen har minskat har försäljningen av antalet enheter förändrats avsevärt, med en större efterfrågan på multifunktionsenheter både i färg och svartvitt.

Svartvita multifunktionsenheter med utskrift, kopiering, skanning och fax utgjorde huvuddelen av Brothers försäljning 2017*.

Procentandelen av färglasermodeller har fördubblats under de senaste fem åren*. 

– Som ett miljömedvetet företag strävar vi ständigt efter att minska den mängd energi som våra enheter använder. Vårt team av specialister har jobbat hårt för att minska den energi som förbrukas av färgmaskiner med 29 procent och svartvita enheter med 10 procent. Det är en fantastisk bedrift att vi har lyckats minska energiförbrukningen under de senaste sex åren samtidigt som vi har förbättrat modellernas prestanda, säger Thomas Björnfalk, Country Manager på Brother Sverige.

– Kunder som väljer en Brother-produkt kan vara säkra på att vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi tillhandahåller maskiner som är betydligt snabbare än sina föregångare och har ett bredare spektrum av funktioner, avslutar Thomas.

*Uppgifterna har verifierats av EuroVAPrint