1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2018
  5. Även skrivare behöver säkra personuppgifter

Även skrivare behöver säkra personuppgifter

Den nya lagen om persondata, GDPR, gäller inte bara servrar, telenät, datorer och nätverk. Den gäller även tryckt, skannat och kopierat material som innehåller personuppgifter. Det sätter även skrivaren i fokus. För att tillmötesgå utmaningen samarbetar Brother Nordic med One Q Technologies för att hjälpa företag att bemöta de utmaningar den nya lagen innebär. 

Ett av tre företag i Danmark känner sig inte redo* för de nya hårdare reglerna för dataskydd som EU inför den 25 maj 2018. Ungefär hälften* av alla företag säger att den nya lagen påverkar deras verksamhet.

Den nya lagen GDPR (General Data Protection Regulation) bestämmer hur företag, samhället och myndigheter ska hantera personuppgifter i framtiden.

Brother samarbeter med One Q Technologies, som är specialister på "Secure Cloud Print Management". One Qs lösningar säljs över hela världen. Båda parterna menar att utskrift, skanning, kopiering och faxning är databehandling, och omfattas därför av GDPR. Eftersom det är Brothers område är det viktigt att kunderna är medvetna om den nya lagen.

Personuppgifter som skickas okrypterade till skrivaren eller personlig information som lagras okrypterat på servrar eller hårddiskar i skrivarna är typiska svagheter som förknippas med utskriftssäkerhet. Andra exempel är när känslig data skrivs ut på fel skrivare och konfidentiella dokument hamnar i fel händer för att de ligger obevakade i skrivarens utmatningsfack. 

Sådana saker kan hända när du inte är uppmärksam. Det kan vara skrivaren hos tandläkaren som skriver ut ett kvitto till nästa möte eller en faktura som innehåller patientens personnummer. Det kan vara skrivaren i en byggvaruhuset som skriver ut en lista över vad du köpt, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-post

Brother har en GDPR-kampanj där ett antal utvalda skrivare ingår. Köp någon av de utvalda skrivarna och få lösningen från One Q kostnadsfritt i tre eller sex månader. Så fort skrivaren är ansluten till One Q moln-server är de en del av marknadens säkraste utskriftssystem, som naturligtvis uppfyller alla nya EU-regler.

I samarbete med konsultföretaget Devoteam har One Q har tagit fram en guide om GDPR. Guiden hjälper till att analysera företagets eller organisationens nuvarande utskriftssäkerhet. Den rekommenderar sedan eventuella åtgärder som måste vidtas för att säkerställa att din Brotherskrivare är kompatibel med GDRP.

"Vi har märkt en ökad förfrågan från kunder, i Danmark och utomlands, som inte är helt säkra på vad GDPR verkligen betyder. De nya hårdare reglerna som börjar gälla i EU i maj 2018, påverkar även utskrifter", säger direktör Morten Sørensen från One Q.

Avtalet med Brother är det första One Q har gjort direkt med en skrivartillverkare. Just nu gäller avtalet bara för Brother i Norden, men det kan enkelt utökas till flera andra länder inom EU.

Följande skrivare ingår i erbjudandet med en prenumeration under 3 månader: DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, HL-L8360CDW, DCP-L5500DN, MFC-L5700DN, MFC-L6800DW, MFC-L6800DWT, HL-L6300DW and HL-L6300DWT.

De här modellerna kommer med en prenumeration som gäller i 6 månader: MFC-L9570CDW, MFC-L9570CDWT, HL-L9310CDW, HL-L9310CDWT, DCP-L6600DW, MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT

"Brothers största kundbas består av små och medelstora företag. Det är de som drabbas hårdast av de nya reglerna. Vanligtvis har de inga egna IT-avdelningar som kan analysera och sammanställa strategier för data som flyter runt i nätverken, mer eller mindre oskyddade. Det är därför vill vi vara på hugget när det gäller att hjälpa dem sbli kompatibla med lagen om GDPR", förklarar Thomas Björnfalk, Country Manager Brother Sverige. 

25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i EU. Lagen erbjuder bättre skydd för personuppgifter och integritet. De som vill samla in data måste få samtycke från de personer som informationen gäller. Personerna har rätt till en kopia av alla uppgifter som är kopplade till dem och som är registrerade i ett företag eller annan organisation.

* Enligt en undersökning som genomfördes av organisationerna IT-Branchen, IT-Forum i Århus och BrainsBusiness i Aalborg i februari 2018. 

För ytterligare information

Thomas Björnfalk, Country Manager Brother Sverige, telefon: (+46) 31 734 12 00,

e-mail thomas.bjornfalk@brother.se eller

Direktör Morten Sørensen, One Q Technologies A/S, phone (+45). 28 49 49 18, e-mail ms@oneq.tech

 
Kontorlandskap med Brotherskrivare