1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2023
  5. Brother och Amazon inleder en rättsprocess för att stänga ner en tyskbaserad förfalskningsring

Brother och Amazon inleder en rättsprocess för att stänga ner en tyskbaserad förfalskningsring

Den 23 februari 2023 tillkännagav Brother och Amazon sin första gemensamma rättsliga process mot organisationer som säljer förfalskade förbrukningsartiklar i Tyskland. 

Brother och Amazon har vidtagit rättsliga åtgärder gentemot 18 misstänkta medlemmar i ett Tysklandsbaserat nätverk av förfalskare (”svarandena”), som har försökt vilseleda kunder genom att marknadsföra och sälja förfalskade tonerkassetter som äkta produkter. Åtgärden är Amazons första civilrättsliga process mot förfalskare i Europa i samarbete med ett varumärke.

I stämningsansökan, som har inlämnats till den regionala domstolen i Berlin, hävdas att svarandena gått samman för att sälja förfalskade produkter samt kringgå Amazons och Brothers system. Den rättsliga processen inleddes av Amazons Counterfeit Crimes Unit (CCU), ett globalt team specialiserat på att utreda och lagföra oseriösa aktörer för att skydda kunder, säljpartners och varumärken. Förutom att lämna in en stämningsansökan anmälde företagen även de misstänkta förfalskarna till den lokala polisen. 

”Vi tillåter inte förfalskade produkter i våra butiker. Detta är den första stämningsansökan i sitt slag som vi lämnat in i Europa, och den visar tydligt att vi agerar kraftfullt för att ställa oseriösa aktörer till svars, oavsett var de är verksamma”, säger Kebharu Smith, chef för Amazon CCU. ”Vi kommer att fortsätta kämpa tillsammans med företag, stora som små, för att skydda kunderna från förfalskade produkter, och för att skydda varumärkenas immateriella rättigheter från intrång.”

”Brother sätter alltid kundernas intressen i första hand. Vi strävar efter att upptäcka förfalskningar såväl online som offline genom samarbete med våra partners, som Amazon CCU och brottsbekämpande myndigheter, för att skydda våra kunder”, förklarar Isao Noji, vd på Brother International Europe Ltd.

De misstänkta förfalskarna anklagas för att ha köpt tomma Brother original-tonerkassetter och fyllt på dem med ett tonerpulver av sämre kvalitet, och för att ha sålt förfalskade tonerkassetter som utformats för att se ut som äkta produkter. Svarandena vidtog olika åtgärder för att dölja att produkterna var förfalskade. Exempelvis har de använt förfalskade holografiska säkerhetsetiketter av samma typ som återfinns på Brothers original-tonerförpackningar. De förfalskade produkterna riskerar inte bara att skada skrivaren, de kan dessutom vara miljöfarliga, eftersom produktionen av bläck och toner är en komplicerad process, som omfattar ämnen som kan vara skadliga om de inte hanteras på rätt sätt.

Amazon arbetar hårt för att skydda varumärkens immateriella rättigheter och har ett strikt förbud mot förfalskade produkter i sina butiker. Under 2021 investerade Amazon mer än 900 miljoner USD och anställde över 12 000 medarbetare i syfte att skydda kunder, varumärken, säljpartners och själva butiken från förfalskningar, bedrägeri och andra former av missbruk. Amazons förebyggande satsningar för att förhindra förfalskningar omfattar grundliga kontroller av säljare, avancerad teknik inom maskininlärning samt branschledande säkerhetssystem som Project Zero, Brand Registry, och Transparency.

Amazons CCU-avdelning har ett nära samarbete med brottsbekämpande aktörer och varumärkespartners världen över för att utreda otillåten handel. Avdelningen har lämnat in en rad stämningsansökningar mot förfalskare i samarbete med varumärken som GoPro, Cartier, Valentino, Salvatore Ferragamo och många andra. Under förra året stämde eller polisanmälde Amazon CCU över 600 brottslingar i USA, Storbritannien, EU och Kina, en ökning med 300 % jämfört med föregående år. Mer information om Amazons arbete för att skydda varumärken och lagföra oseriösa aktörer finns i Amazons senaste Brand Protection Report.

Isao Noji på Brother International Europe tillägger: ”Att skydda våra kunder och våra immateriella rättigheter har blivit ett av Brothers viktigaste fokusområden. Det handlar inte bara om att skydda våra varumärkesrättigheter, upphovsrätter och patent, utan även om att skydda våra kunder och den tillit de har till våra produkter och vårt varumärke. Det är enormt viktigt att Brothers kunder och partners alltid köper produkter från tillförlitliga kanaler, leverantörer och återförsäljare, att de kontrollerar produkten och säkerställer att den är äkta, och att de även kontrollerar förpackningen och utskriftskvaliteten.”

Kollegor med Brother skrivare i bakgrunden