1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2023
  5. Brother gör ytterligare en donation till krisen i Ukraina och till jordbävningshjälp i Turkiet och Syrien

Brother gör ytterligare en donation till krisen i Ukraina och till jordbävningshjälp i Turkiet och Syrien

 

Brother Industries, Ltd. (VD: Ichiro Sasaki) meddelar att företaget kommer att donera ytterligare 35 miljoner yen till UNHCR, FN:s flyktingorgan via Japan för UNHCR, en nationell partner till UNHCR i Japan, som humanitärt bistånd för krisen i Ukraina och för de offer som drabbats av jordbävningen i Turkiet och Syrien. Donationen kommer att ges via UNHCR för att stödja lokala hjälpinsatser.

I mars 2022 donerade Brother Group 500 000 euro till UNHCR via Japan för att stödja humanitärt bistånd i Ukraina. I februari 2023 donerade Brother också 50 000 USD till Läkare utan gränser / Médecins Sans Frontières (MSF) för att stödja offren för jordbävningen i Turkiet-Syrien, samt till icke-statliga organisationer (NGO) i Turkiet genom koncernens lokala filial i Turkiet.

Beslutet att göra denna ytterligare donation har fattats som svar på den långvariga krisen i Ukraina och det stora antalet offer och de omfattande skador som jordbävningen i Turkiet-Syrien orsakade. De ytterligare 35 miljoner yen kommer att doneras i sin helhet till UNHCR, varav 20 miljoner yen som humanitärt bistånd för krisen i Ukraina och 15 miljoner yen som katastrofhjälp för de offer som drabbats av jordbävningen i Turkiet-Syrien.

Brother är oerhört sorgsna över att så många oskyldiga liv påverkas negativt av krisen i Ukraina. Vi hoppas innerligt att alla som drabbas finner trygghet och säkerhet och våra tankar går till alla de drabbade i Ukraina och närliggande områden. Brother uttrycker också sin djupaste sympati för alla som drabbats av jordbävningen i Turkiet-Syrien och hoppas på en snabb återhämtning.

Brother donerar till Ukraina