1. Hem Brother
  2. Om Brother
  3. News
  4. 2023
  5. Brother först i världen att nå milstolpe inom återtillverkning

Brother först i världen att nå milstolpe inom återtillverkning

Brother har officiellt en av Europas mest miljövänliga återtillverkade tonerkassetter, efter att som första företag i världen ha tilldelats den reviderade certifieringen Blå ängeln DE-UZ 177 (2021) för en av sina återtillverkade tonerkassetter

Brother, experter inom utskrifts- och skanningslösningar, har nått ytterligare en viktig milstolpe inom hållbarhet. Som första tillverkare i världen har företaget tilldelats den reviderade certifieringen Blå ängeln DE-UZ 177, en miljömärkning som ställer höga krav på miljövänliga produkter och tjänster.

Brother har tilldelats certifieringen efter att under två års tid ha genomgått oberoende tester och noggranna kontroller vid återtillverkningsanläggningen i Krupina, Slovakien. Blå ängeln uppger att målet med att dela ut miljömärkningen till återtillverkade tonerkassetter och/eller bläckpatroner är att minska mängden avfall, för att på så sätt bidra till att bevara naturens resurser. Miljömärkningen ställer krav på de material som används, färgpigmentet (i Brothers fall toner), utsläppen i inomhusluften under utskriftsprocessen samt tonerkassettens eller bläckpatronens prestanda och resultat. Tonern TN-3512 RE har tilldelats certifieringen efter att det bevisats att Brother återanvänder komponenter motsvarande minst 75 % av produktens vikt, kan återtillverka varje kassett till lika hög kvalitet som en ny och kan garantera fullständig spårbarhet för samtliga komponentdelar.  

Craig McCubbin, vd på Brother Industries UK och Brothers globala centrum för återtillverkning, säger: ”Vi har arbetat sedan 2021 för att nå de reviderade tilldelningskriterierna för Blå ängeln, en märkning som visar vårt åtagande för att minska vår miljöpåverkan och bevara naturens resurser. Som en av Europas ledande miljöcertifieringar visar märkningen även på de framsteg vi gjort inom det här området, och ger våra kunder en bekräftelse på att återtillverkade tonerkassetter från Brother skapar miljövänliga utskrifter.” 

”Vi är glada över att kunna tilldela Brother, som första OEM (Original Equipment Manufacturer), en certifiering enligt de reviderade tilldelningskriterierna för återtillverkade tonerkassetter och bläckpatroner för skrivare, kopieringsmaskiner och multifunktionsenheter (DE-UZ 177, utgåva 2021). Den krävande certifieringsprocessen omfattar testning av de material som Brother använder samt underhållsegenskaperna för svart toner. Tonern måste även överensstämma med kontorsutrustning med låga utsläpp och uppfylla våra stränga krav gällande utsläpp av fina och ultrafina partiklar vid utskrift”, förklarar Christoph Eßer-Ayertey, Head of RAL Environment. 

Certifieringen tilldelas i en tid då ökade krav ställs på skrivartillverkarna att minska koldioxidutsläppen, avfallsmängderna och miljöpåverkan totalt sett. 

”Det här är en fantastisk bedrift, och något som alla inom Brother är enormt stolta över,” tillägger Craig McCubbin. ”Att Brother som första OEM i världen tilldelas den här certifieringen är ett bevis på vårt hårda, målmedvetna arbete, och på att Brothers kapacitet inom återtillverkning av toners är i en klass för sig.” 

”Dessutom har vi hittills bara ansökt om certifiering för en av våra modeller. Tack vare kassetternas ekodesign kan vi återtillverka cirka 85 % av allt som samlas in, och 0 % av de äkta Brother-tonerkassetter vi får tillbaka hamnar på deponi, tack vare våra ackrediterade anläggningar – ett enormt åtagande med tanke på volymerna. I genomsnitt återanvänder vi dessutom över 75 % av vikten i alla våra modeller.”

”Som företag har vi åtagit oss att samla in, återvinna och, viktigast av allt, återtillverka tonerkassetter i 18 år, och jag kan med säkerhet säga att ingen annan skrivartillverkare når upp till samma nivå som vi.”

Hittills har Brother återtillverkat närmare 40 miljoner äkta Brother-tonerkassetter, och har ambitiösa planer på att öka antalet ytterligare, samt införa nya återtillverkningsprocesser för hela portföljen. 

Craig McCubbin tillägger: ”Vi har ambitiösa planer och strävar ständigt efter att utöka vår kapacitet inom återtillverkning, samtidigt som vi fortsätter att säkerställa att ingenting hamnar på deponi. Vi samarbetar även med våra kunder och partners för att utveckla nya metoder för hållbar återtillverkning eller återvinning av vår utskriftsportfölj.”

”Det här åtagandet omfattar även vårt bredare hållbarhetsarbete och vår strävan efter att göra våra processer så cirkulära som möjligt. Detta avspeglas i vår Environmental Vision 2050 samt våra ambitiösa mål att minska våra koldioxidutsläpp med 65 % fram till 2030  och göra hela vår verksamhet koldioxidneutral fram till 2050, varav samtliga mål är certifierade av Science Based Targets initiative (SBTi).”

Tonern TN-3512 RE som certifierats med Blå ängeln används för närvarande endast inom B2B-avtal i Europa. Om du vill veta mer om den här modellen är du varmt välkommen att kontakta oss.
 

Om DE-UZ 177

Återtillverkade tonerkassetter och bläckpatroner för skrivare, kopieringsmaskiner och multifunktionsenheter (DE-UZ 177)

Tonermoduler med miljömärkningen Blå ängeln bidrar till att minska avfallsmängderna och bevarar därmed naturens resurser. De här tonermodulerna måste dessutom uppfylla stränga krav gällande de material som används, tonerpigmenten i svart eller färg samt underhållsegenskaperna. Sist men inte minst måste de tonermoduler märkta med Blå ängeln som används i kontorsutrustning med låga utsläpp i enlighet med DE-UZ 171 eller DE-UZ 205 uppfylla de stränga kraven på utsläpp av fina eller ultrafina partiklar vid utskrift

Om Blå Ängeln

Läs mer om miljömärkningen på: Blue Angel | The German Ecolabel (blauer-engel.de) .


_______________

[i] Utsläpp inom scope 1 och 2