1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. JetAdvice programvara för hantering av skrivarparken
  4. JetAdvice
JetAdvice

Hur kan du hantera och optimera skrivarbeståndet automatiskt?

För många företag med ett stort antal skrivare är det enormt tidskrävande att bevaka toner- och bläcknivåer, säkerställa produktiviteten, hantera skrivarproblem och analysera andra viktiga data.

Dessutom är manuell skrivarhantering i sig ineffektivt eftersom det tar upp resurser som skulle kunna utnyttjas bättre på annat håll.

Med JetAdvice Manager samlas data in automatiskt dygnet runt för alla företagets skrivare. Det minskar behovet av manuell hantering, sparar resurser och minimerar risken för fel.

Fördelar och funktioner

 
JetAdvice - Meter Reading

Automatisk överföring av mätdata

Korrekta mätdata överförs med jämna mellanrum under dagen via molnet. Eftersom ni inte behöver ange data manuellt sparar ni tid och minskar risken för inmatningsfel.

JetAdvice - Supplies

Automatisk beställning av förbrukningsartiklar

JetAdvice Manager är helt kompatibel med Brothers Managed Print Services. Det innebär att vi automatiskt kan förse dig med förbrukningsartiklar när och där du behöver dem, tack vare data från JetAdvice.

JetAdvice - Analysis

Faktabaserad utskriftsanalys

Baserat på detaljerade data blir det möjligt att bedöma hur effektivt skrivarbeståndet är. Hur många skrivare behöver ni? Var och hur används de?

JetAdvice - Maintenance

Effektivt och snabbt underhåll

Managed Print Services från Brother omfattar underhåll av era skrivare. Tack vare JetAdvice Manager kan vi snabbt påbörja förebyggande underhåll på plats i skrivarmiljön. Dina anställda behöver alltså inte lägga värdefull tid på skrivarunderhåll, och produktiviteten påverkas inte.

JetAdvice - Reporting

Information i din hand

JetAdvice Manager omfattar en mängd olika alternativ för att omvandla alla era data till tydlig information och uppföljning. Dessa rapporter skickas automatiskt i rätt format, i rätt tid och till rätt person eller avdelning.

JetAdvice - Environment

Lägre miljöpåverkan

Skrivare och multifunktionsskrivare underskattas ofta som källor till utsläpp och onödig energiförbrukning. JetAdvice Manager hjälper dig att välja produkter som bidrar till att minska ditt företags miljöpåverkan.

Genom att integrera JetAdvice Manager med Brothers Managed Print Services (MPS) får du fullständig kontroll över alla företagets skrivare.

Dessutom stöder JetAdvice Manager alla skrivarmärken på marknaden, en enorm fördel när du har ett varierande skrivarbestånd..

 

Thomas Björnfalk
Country Manager, Brother Sverige
JetAdvice

Sänk dina utskriftskostnader med hjälp av skrivarinformation

Utöver fullständig överblick över ert befintliga skrivarbestånd ger JetAdvice Manager även en mer djupgående bild av ert utskriftsbehov som du kan utnyttja för att optimera ert skrivarbestånd och sänka era kostnader på såväl kort som lång sikt.

Lägger ni till exempel onödiga resurser på dyra färgutskrifter? Skulle det vara mer lönsamt med nya, mer kostnadseffektiva skrivare?

Brother kan hjälpa dig med detta tack vare skrivarinformationen från JetAdvice Manager. Kontakta oss i dag för ett fullständig utvärdering av ditt företags utskriftsbehov.

 

 

Hur kan en utskriftsanalys gynna mitt företag?

Återta kontrollen över ert skrivarbestånd