Mies tekee etätöitä kotonaan.

Så kan företag göra hybridarbetet effektivare med hjälp av etiketter


Vår tids arbetsplats är i förändring och förutspås snart vara något helt annat än en traditionell kontorsplats.

Vår tids arbetsplats är i förändring och förutspås snart vara något helt annat än en traditionell kontorsplats. Nu när allt fler har börjat arbeta hemifrån till följd av coronapandemin har både medarbetare och arbetsgivare börjat inse fördelarna för såväl produktiviteten som balansen mellan arbete och fritid. Många företag planerar nu att låta sina medarbetare fortsätta jobba hemifrån vissa dagar.

Forskning visar att upp till en tredjedel av arbetstiden efter pandemin skulle kunna förläggas till hemmet1 och att hybridarbete kommer att bli det nya normala2. Trots de uppenbara fördelarna med hemarbete innebär det även vissa utmaningar för företag och medarbetare. 

För företagen gör en utspridd arbetsstyrka det svårare att hålla ordning på utrustningen, skydda företagets ägodelar och hjälpa medarbetarna med teknisk support om något går fel. För de anställda kan det vara svårt att skapa en effektiv arbetsmiljö hemma.

Etikettskrivare är redan ett viktigt verktyg för kontorschefer. Nu kan de här enheterna även hjälpa företagen att hantera logistik- och IT-utmaningarna i samband med hemarbete. Här är våra fyra bästa tips på hur du kan använda etiketter för att hålla de anställdas produktivitet uppe och behålla kontrollen över företagets ägodelar:

Håll koll på utrustningen med resurstaggning

 I takt med att arbetsplatsen utvecklas och nu även omfattar medarbetarnas hem kommer de att ta med sig mer kontorsutrustning till sitt hemmakontor än någonsin. Det gör det svårare för företagen att hålla ordning på utrustningen. Även om storbolagens IT-avdelningar har tillämpat rutiner som resurstaggning i flera år har mindre företag ofta inte haft behov av sådana processer förrän nu.

Resurstaggning används för att skapa ett unikt serienummer eller en unik streckkod för all utrustning, från musen, laddaren och datorn till kontorsstolen. Det hjälper företagen att hålla ordning på sin utrustning för effektivare processplanering, enklare inventering och smidigare processer för IT-supporten som snabbare kan identifiera utrustningen.
 
 Underhåll och tekniska uppdateringar som uppgradering av firmware kan också loggas med hjälp av resurstaggning för att skydda företagets enheter. 

Genom att använda en etikettskrivare för streckkoder kan den mänskliga faktorn minimeras och processen går betydligt snabbare än om serienumren måste anges manuellt. Om utrustningen används på distans och inte kan skannas kan enheten fortfarande identifieras med hjälp av serienumret.

Märkning av utrustning för att skydda borttappade enheter

Hybridarbetet innebär att allt fler tar med sig enheter mellan hemmet och kontoret, vilket ökar risken för att värdefull utrustning försvinner på vägen. Det utgör inte bara ökade kostnader för företaget, dessutom kan arbete gå förlorat, och konfidentiella data och dokument riskerar att hamna i fel händer.  

Företagen kan förebygga detta – och öka chanserna att få tillbaka utrustningen – genom att märka enheterna med adress och kontaktuppgifter till huvudkontoret. Det gör det enklare för den som hittar enheten
att lämna tillbaka den.

Det här problemet är inte bara begränsat till resor. När allt fler medarbetare inte har något eget skrivbord kan utrustningen även tappas bort på kontoret. Det kan förhindras genom att märka alla enheter med medarbetarens namn eller id-nummer.
En kvinnlig anställd arbetar från ett hemmakontor / hybridarbete. Hon organiserar sina mappar med en märkmaskin för att öka företagens produktivitet.

Professionellt intryck med tryckta fraktetiketter

Hybridarbete, kombinerat med den ständigt ökande e-handeln, kan innebära att medarbetarna skickar fler paket och brev från hemmet.  

För att säkerställa en enhetlig märkningsprocess som ser professionell ut och följer riktlinjerna kan en trådlös märkningsenhet för fraktetiketter användas på hemmakontoret. Det hjälper medarbetarna att snabbt skapa tydliga etiketter så att paketen kommer fram i tid och inte behöver returneras på grund av otydlig märkning.

Ordning på hemmakontoret

I framtiden kommer företagen sannolikt att vara ansvariga för att säkerställa en lämplig arbetsmiljö även i medarbetarnas hem. De kan agera proaktivt genom att skapa möjlighet till bättre ordning redan nu. 

Hemarbete innebär mer utrustning, fler sladdar och mer pappersarbete i hemmet. Företagen kan hjälpa sina medarbetare att bli mer organiserade genom att möjliggöra effektiv märkning av sladdar, mappar, pärmar och förvaringslådor för att kopiera väl fungerande rutiner från kontoret även hemma – utan alltför mycket administrationstid. 

Framtidens arbetsplatser kommer även i lägre grad ha en specifik kontorsplats för varje anställd. Då blir det ett måste att märka all utrustning på ett tydligt sätt så att medarbetarna kan ha koll på sina saker.

Om det senaste året har bevisat något så är det att företagen har förmåga att anpassa sig även till de allra svåraste omständigheter. Och när vi blickar framåt mot en potentiellt utmanande övergång till hybridarbete kan företagen luta sig mot en stabil etikettskrivare för att underlätta tillvaron..

Säkerställ att dina medarbetare är redo för hybridarbete – och väl rustade för det nya normalläget att arbeta hemifrån – ta en titt på våra lösningar för etikettutskrift  redan idag.

 

1 https://www.consultancy.eu/news/5436/one-third-of-work-in-europe-could-be-remote-post-pandemic

2 https://www.bbc.co.uk/news/business-56331654

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen