Verinäytteiden merkintää, työntekijä kiinnittää etikettitarran.

Laboratorieprover: Så skapar du en effektiv märkningsprocess

Medicinska laboratorier har en oerhört stor betydelse inom sjukvården, och coronapandemin har visat exakt hur viktiga de är för vårdsektorn.

 För att kunna hantera belastningen under hektiska perioder måste laboratorierna arbeta effektivt, tillförlitligt, snabbt och säkert, eftersom en högre kapacitet kan bidra till att rädda liv. 
Testningen måste gå snabbt om labben ska kunna hjälpa till att minska spridningen av potentiellt farliga sjukdomar

Pandemin har påskyndat användningen av tekniska lösningar inom vårdsektorn, och många vårdaktörer utnyttjar digitisering för att göra processerna så smidiga som möjligt, även i krissituationer. 

Här tittar vi närmare på hur etikettskrivare kan göra hanteringen av laboratorieprover säkrare och effektivare.

Säkerheten först 

På ett medicinskt laboratorium är det absolut nödvändigt att proverna märks upp på rätt sätt för att patientsäkerheten ska kunna garanteras. På så sätt minimeras även potentiella smittorisker. 

Handskrivna etiketter ökar risken för felaktig identifiering av prover, vilket kan äventyra patientsäkerheten, medan tekniska lösningar som mobila etikettskrivare bidrar till att eliminera riskerna med oläsliga etiketter.  

Tiden är en avgörande faktor

När det gäller testningsrutiner är även tidsaspekten viktig. Med snabbare, mer tillförlitliga processer kan fler laboratorietester genomföras. Till exempel kan enheter utrustade med avskalare automatiskt separera etiketten från skyddspapperet så att de blir enklare att fästa på provröret, även med handskar. Det gör inte bara processen snabbare utan säkrar även efterlevnad av strikta hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Flexibla lösningar

Även flexibiliteten är en viktig aspekt för den som skriver ut etiketter på ett medicinskt laboratorium. Med en enhet som erbjuder en mängd olika etikettformat och -typer kan en enda etikettskrivare användas för provrör i olika storlekar. Till och med id-armband kan skrivas ut på en etikettskrivare, vilket kan behövas om ett test visar positivt och patienten behöver läggas in omedelbart.

Mobil märkning

Även flexibiliteten är en viktig aspekt för den som skriver ut etiketter på ett medicinskt laboratorium. Med en enhet som erbjuder en mängd olika etikettformat och -typer kan en enda etikettskrivare användas för provrör i olika storlekar. Till och med id-armband kan skrivas ut på en etikettskrivare, vilket kan behövas om ett test visar positivt och patienten behöver läggas in omedelbart.

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har tillgång till rätt verktyg och lösningar för att kunna utföra ett högkvalitativt arbete även vid extrem stress och personalbrist.  En kompakt och pålitlig maskin som är enkel att flytta och underhålla hjälper personalen att tillgodose de ökade kraven.

Du kan även välja en maskin med valfria tillbehör, som en batterienhet och WLAN eller Bluetooth, så att etikettskrivarenkan anpassas för mobil användning i efterhand. Vissa enheter med pekskärm kan till och med användas som fristående lösning utan att behöva anslutas till en dator.

Integrering i dina befintliga system

För att göra processerna ännu smidigare går det att skapa anpassade etikettmallar så att du snabbt och enkelt kan välja en lämplig etikett. Du kan antingen använda ett redigeringsprogram och länka till Excel-filer för register ­kopplad ut­skrift, eller så kan etikettskrivaren anpassas till de aktuella standardinställningarna för befintliga system och integreras i dem.

Det råder inget tvivel om att pandemin har påverkat sjukvårdssystemet och gett upphov till stora förändringar. Digitaliseringen har varit en viktig drivkraft för att hjälpa vårdsektorn att hantera extremt tuffa omständigheter. Med rätt teknik på plats, och tillgång till rätt partners för att implementera den, kan övergången till digitisering på det medicinska laboratoriet ge långsiktigt positiva resultat för personalen och i förlängningen bidra till bättre patientvård.

Vill du veta mer om våra etikettskrivare för medicinska laboratorier? Kontakta våra sjukvårdsexperter.

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen