1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Effektivitet blogg
  6. 2021
  7. Tre etikettlösningar som kan hjälpa transport- och logistikföretag att leverera
Varastotyöntekijät varastossa

Tre etikettlösningar som kan hjälpa transport- och logistikföretag att leverera

Effekterna av senaste årens händelser har inneburit rekordstora ökningar inom e-handeln. I kombination med återkommande ordertoppar under säsongen pressas transport- och logistikföretagen att klara av ännu större leveransvolymer.


Effekterna av senaste årens händelser har inneburit rekordstora ökningar inom e-handeln. I kombination med återkommande ordertoppar under säsongen pressas transport- och logistikföretagen att klara av ännu större leveransvolymer.

Eftersom 70 % av kunderna väljer det billigaste fraktalternativetbehöver leverantörerna utnyttja tekniska innovationer för att undanröja kostsamma effektivitetshinder. Men trots att det finns gott om tekniska lösningar som kan underlätta processerna ställer sig vissa företag fortfarande tveksamma till att införa dem – endast 28 % av transport- och logistikföretagen beskriver sig själva som ”digitalt avancerade”.2

I det här blogginlägget tittar vi närmare på hur tekniska utskriftslösningar på ett begränsat, men viktigt, område kan skapa stora effektivitets- och produktivitetsvinster som hjälper företag att inte halka efter i konkurrensen. Vilket område pratar vi om? Etiketten, så klart.

E-handeln ökar paketvolymerna


Under ett vanligt år kan europeiska paketleverantörer och deras logistikavdelningar förvänta sig att leverera 9,3 miljarder paket.3 Men branschexperterna anser att pandemin påskyndade tillväxten inom e-handeln med fem år.4 Forskningen visar en ökning på 74 % inom e-handeln sedan pandemin startade, och 45 % av konsumenterna tar emot fler paketleveranser under lockdown än tidigare.5

Men varje år kan 3 % av paketen inte levereras6 – det vanligaste skälet till detta är att etiketten saknas, är skadad eller oläslig. Eftersom 4 miljarder beställningar görs på nätet varje år inom EU7 innebär det att upp till 120 miljoner e-handelsbeställningar inte går att leverera på grund av bristfälliga etiketter. .

Tre etikettlösningar som kan göra stor skillnad 

Inget paket går att leverera utan en tydlig och korrekt etikett – så vad beror det på att vissa etiketter inte håller måttet? Det kan vara så enkelt som att etiketten saknas eller att streckkoden har skadats under leveransen. Dessutom kan informationen på etiketten vara felaktig eller utskriven i fel format.

Oavsett orsak kan paket med oläsliga etiketter inte sorteras på rätt sätt, och de måste därför avlägsnas från den automatiska sorteringsprocessen och märkas om manuellt. Alltså behöver du etikettlösningar som minimerar tidsåtgången för felkorrigering och säkerställer att paketet kan levereras snabbt och effektivt.  


Illustrated transportation and logistics schematic showing delivery, fulfillment and customer interactions across retail, warehouse, delivery, back office and parcel sorting office touchpoints

Logistiken bakom distributionscenter och paketleveranser är komplex, men vid varje form av hantering under paketets resa måste en etikett antingen skrivas ut, skannas eller bearbetas. Här är tre smarta etikettlösningar som kan underlätta din leveransprocess:
 

1.     Mobila märkmaskiner för etikettutskrift var som helst på lagret

I en hektisk miljö är det viktigt att kunna agera snabbt och korrekt för att uppnå en flexibel, smidig distributionsprocess. När dina medarbetare får tillgång till mobila märkmaskiner som de kan bära med sig överallt kan de skriva ut etiketter var de än befinner sig. Det sparar inte bara tid genom att effektivisera arbetsflödet, användaren kan dessutom åtgärda felaktigheter på en gång för snabbare och mer exakt märkning, så att arbetet flyter på smidigt även under perioder med hög belastning.

2.     Industriella etikettskrivare för lagerlokalen

Det snabba tempot på ett orderhanterings- och sorteringscenter kräver skrivare med hög hastighet och volym, som inte bara hjälper dig att hantera ökade ordervolymer utan som även tillgodoser kraven på effektivitet och spårbarhet. Genom att placera etikettskrivare på strategiska platser i lagerlokalen går det snabbt att skapa och skriva ut hållbara fraktetiketter, palletiketter, varningsetiketter och produkt-ID:n direkt när behovet uppstår.

För distributionscenter och lagerhantering är en snabb lageromsättning avgörande, och för att möjliggöra detta krävs tillförlitlig och exakt dokumentation. Detta kan uppnås genom tydlig hyllmärkning och hållbara, högkvalitativa pack- och leveransetiketter.

3.    Bärbara etikettlösningar för utskrifter på fältet och i leveransbilen  

Den avslutande delen av leveransen är den viktigaste faktorn i alla logistiklösningar. Oavsett vad som har hänt dessförinnan är det den här delen som styr kundens uppfattning om hela din verksamhet. 

Genom att ge din leveranspersonal tillgång till bärbara eller fordonsmonterade etikettskrivare kan de skriva ut högkvalitativa etiketter och andra dokument som scheman, körloggar och leveransbekräftelser ute på fältet. Det ökar spårbarheten och hjälper till att effektivisera din verksamhet, skapar smidiga och bekymmersfria leveranser – och ger nöjdare kunder.

 

Försäljning via e-marknadsplatser


Stora återförsäljare använder inbyggda distributionsprocesser i sina logistiklösningar, men det finns alternativ för mindre detaljhandelsföretag som inte har tid eller möjlighet att satsa på den här viktiga affärsfunktionen. 

Återförsäljare som säljer sina produkter på nätet via e-marknadsplatser eller orderhanteringscenter som Amazon kan till exempel använda Fulfilment by Amazon (FBA) för enklare och effektivare leveransprocesser. Alla FBA-försändelser måste följa arbetsflödet för leveranser i sex steg – och etiketten är en viktig del i att säkerställa regelefterlevnad.

E-marknadsplatser som använder streckkoder för att spåra leveranser kräver att varje paket är märkt på rätt sätt med en unik ID-etikett – och med hjälp av en särskild etikettskrivare kan märkningen göras både snabbare och enklare.

Om du väljer en skrivare med beskärningsfunktion kan du automatiskt hämta rätt streckkod från systemet och skriva ut den på en etikett i stället för att behöva skriva ut flera etiketter på A4-papper med din standardskrivare.

Det är oerhört viktigt att etiketterna går att skanna och läsa under hela leveransen, och därför behöver du tåliga, högkvalitativa etiketter som tål alla utmaningar under distributionsprocessen. När du väljer en etikettskrivare med termoteknik och en upplösning på 300 dpi eller mer kan du lita på att dina streckkoder är tydliga och håller måttet.

Och glöm inte att vissa e-marknadsplatser tar ut en avgift för försändelser som inte går att identifiera, vilket gör korrekta etiketter till ett måste för att undvika onödiga utgifter.

Vill du veta mer om hur Brother kan hjälpa dig att uppnå effektivare leveranser med hjälp av en mängd olika tjänster och produkter inom utskriftsteknik? Då ska du titta närmare på våra specialiserade etikettlösningar för transport- och logistikbranschen.


Källor


1.    1. McKinsey: "Parcel delivery - The future of last mile" - 2016

2.    .PWC: "Shifting patterns - The future of the logistics industry"

3.     https://ecommercenews.eu/europe-9-3-billion-parcels-in-2018/

4.     https://www.p3parks.com/whats-new/visions/is-covid-19-ecommerce-s-tipping-point

5.     https://modernretail.co.uk/black-friday-2020-how-to-successfully-prepare-for-peak-in-the-face-of-uncertainty/ - July 2020

6.    https://www.courierpoint.com/guides/info/lost-in-transit

7.    https://deliver4europe.eu/facts-figures/#:~:text=Four%20billion%20parcels%20are%20being,every%20year%20across%20the%20EU


Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen