A man is sat in his home office at a desk working from a laptop computer with a Brother laser printer alongside him. In the background of the remote hybrid office scene is a woman sat on a brown sofa.

För- och nackdelar med distansarbete: Fördelar och utmaningar med det nya normala

Vi har frågat små och medelstora företag över hela Europa om deras erfarenheter av distansarbete före och under pandemin, och de har berättat om fördelarna och utmaningarna med hybridarbete i det ”nya normala”.


Vi har frågat små och medelstora företag över hela Europa om deras erfarenheter av distansarbete före och under pandemin, och de har berättat om fördelarna och utmaningarna med hybridarbete i det ”nya normala”.

Fördelarna med att slippa pendla


44 % av respondenterna uppgav att den största positiva effekten för deras arbete var att de kunde lägga mindre tid och pengar på att jobbpendla.1

Genom att jobba hemifrån kan man spara in många timmars restid varje vecka. Med tanke på hur stressigt det kan vara att pendla i rusningstrafik kan detta även ha en positiv effekt på välbefinnandet.2

Förutom att minskningen av antalet jobbpendlare i kollektivtrafiken minskar risken att drabbas av smittsamma sjukdomar så visar ny forskning från London School of Hygiene and Tropical Medicine även att hundratals liv kan ha räddats över hela Europa tack vare förbättrad luftkvalitet till följd av nedstängningarna.6

Förbättrad balans mellan arbetsliv och privatliv


I vår studie svarade 28 % av respondenterna att den ökade balansen mellan arbetsliv och privatliv var en av de största fördelarna med att jobba hemifrån.1 

Lika många svarade även att de uppskattade de flexibla arbetstiderna.1 Möjligheten att fritt kunna planera sin egen arbetsdag och sina arbetstider ger flexibilitet att exempelvis åka och handla eller hämta och lämna barn på skola och förskola .2

Och fördelarna med distansarbete gynnar hela företaget.

En bättre balans mellan arbetsliv och privatliv leder sannolikt till större engagemang och lojalitet hos de anställda, vilket minskar personalomsättningen och främjar produktivitet och innovation.2 I vår studie uppgav en fjärdedel av respondenterna att deras produktivitet hade ökat.

Men även om distansarbete uppenbarligen skapar många fördelar så innebär det även utmaningar – såväl för de anställda som för företagen.

Vad är det nya normala? Otydligare gräns mellan arbetsliv och privatliv


Ett av de största problemen med distansarbete är att det kan kännas svårt att skilja mellan att ”jobba hemifrån” och att ”bo på kontoret”. En EU-undersökning från 2020 visade att 28 % av de som arbetade hemifrån jobbade på sin fritid varje dag eller flera gånger i veckan, jämfört med 8 % av kontorsarbetarna.3

Vår studie visar också att det medför särskilda utmaningar att arbeta och bo på samma ställe. 35 % av respondenterna ansåg att gränsen mellan arbetsliv och privatliv blev otydligare, och 36 % arbetade fler timmar eftersom jobbet ”spillde över” på deras fritid.1

De företag som inte gör något åt detta riskerar att råka ut för såväl arbetsmiljöproblem som hälsoproblem.

I januari 2021 röstade EU-parlamentet igenom ett lagstiftningsinitiativ om ”rätten att inte vara uppkopplad” som gör det möjligt för anställda att avstå från arbetsrelaterad kommunikation, till exempel e-post, utanför arbetstid. Belgien, Frankrike, Irland, Italien och Spanien är några av de länder som redan har infört lagar om människors rätt att inte vara uppkopplade.

Risken för ensamhet 


Den största utmaningen för personer som arbetar hemifrån är ensamhet.4

Att känna sig isolerad kan få allvarliga konsekvenser för vår psykiska hälsa, produktivitet och samarbetsförmåga.4 I vår studie uppgav 44 % av respondenterna att bristen på interaktion med kollegor och kunder var den största negativa konsekvensen med distansarbete.1

Det är tydligt att företagen måste jobba hårt för att hjälpa sina anställda så mycket som möjligt för att förhindra potentiella negativa effekter.

Jobbsökande önskar flexibilitet

Den som hoppas på att de ”gamla normala” arbetsrutinerna ska återinföras riskerar att bli besvikna – hybridarbete ser ut att bli ett permanent inslag i tillvaron. Flexibla arbetsvillkor har blivit en viktig faktor i valet av arbetsgivare, och 40 % av de jobbsökande anger att flexibilitet numera är en av de tre viktigaste aspekterna för karriärbeslutet.5 Det skapar stora utmaningar för de som styr företagets IT-satsningar.

Smidigare decentraliserad IT


är mängder av enheter är utspridda på olika platser kan det vara lätt att missa de rigorösa säkerhetsrutiner som vanligtvis tillämpas i en kontorsmiljö. Dessutom är det extremt svårt att ha full överblick över kostnader och användning.

En lösning på det här problemet kan vara att välja Managed Print Services. Det hjälper dig att uppnå större enhetlighet och kontroll i samband med den utrustning medarbetarna använder. På så sätt kan du förlita dig på en hög nivå av säkerhet för dina nätverk, enheter och dokument, och du får möjlighet att decentralisera din kontorsteknik samtidigt som du har överblick över kostnader och användning, oavsett var enheterna finns.

Vill du veta mer om hur Brothers Managed Print Services kan hjälpa dig att få större kontroll över inköp, hantering, underhåll och kostnader i samband med din utrustning – och säkra framgångarna för din verksamhet att i det nya normala? Ta en titt på våra MPS-lösningar.

 

Källor:

1. Brothers New Normal Survey, november 2021: ett urval av 936 små och medelstora företag i hela Europa
2. Europeiska arbetsmiljöbyrån – ”Teleworking during the COVID-19 pandemic: risks and prevention strategies”, februari 2021 
3. Eurofound: ”Industrial relations: Right to Disconnect in the 27 EU Member States”, april 2020
4. Buffer: ”The 2020 State of Remote Work” / fitforworksg.com: ”4 Ways to Fight the Loneliness of Working From Home”
5. BusinessNewsDaily.com: ”Want Top Talent? Give Employees the Flexibility They Seek”, november 2021
6. Guardian.com: ”Better air in lockdown may have saved hundreds of lives in Europe, study finds”, 26 januari 2022


Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen