PC som visar Brother kostnadseffektivitet

Det ekonomiska läget är extremt oberäkneligt. Men dina utskriftskostnader behöver inte vara det.

Företagen står inför en period av volatilitet utan motstycke. Så här kan du se till att dina utskriftskostnader inte blir en oväntad börda.

Vi är inne i en period av extrema konjunktursvängningar. Omvärldshändelser som pandemiutbrott och politisk instabilitet har orsakat produktionsstopp och störningar i hela leveranskedjan. Den stigande inflationen har omkullkastat uppfattningen av att priset på teknikprodukter och -tjänster sällan stiger, och då till följd av ett ökat mervärde.

Seniora företagsledare förbereder sig på lågkonjunktur under 2023. I augusti 2022 förutspådde analysföretaget IDC att investeringarna i informations- och kommunikationsteknik i Europa ändå skulle öka med 4 procent i år, även om man i juli hade varnat för att ett alternativt recessionsscenario skulle kunna leda till en lättare nedgång. Samtidigt innebär bristen på personal att många IT-chefer har svårt att tillsätta lediga tjänster, med överbelastade IT-avdelningar som följd.

Allt detta får tydliga konsekvenser för företagens hantering av skrivare och skannrar, och kostnaderna kommer garanterat att detaljgranskas. Enligt IDC har små och medelstora företag ofta inte ekonomiska reserver för att klara svåra ekonomiska tider, och därför är det extra viktigt för dem att utnyttja smart teknik och fokusera på effektivitet, kostnadsbesparingar, produktivitet och automatisering – och det snabbt – för att hantera det ekonomiska läget. Små och medelstora företag använder dessutom molnteknik i lägre grad och förlitar sig mer på fysisk IT-utrustning, inklusive skrivare, vilket gör dem mer sårbara för brister.
 

Så hur kan företagen bli mer kostnadseffektiva i samband med utskrifter, kopiering och skanning?

Dags att analysera dina utskriftskostnader

Utskrivna dokument är utan tvekan fortfarande av stor betydelse för de allra flesta företag, och så ser det ut att förbli. 

Men du bör ändå ifrågasätta om dina befintliga skrivare, skannrar och kopiatorer arbetar så kostnadseffektivt och optimalt som möjligt för dina enskilda användare och för organisationen som helhet.

I stället för att bara fokusera på inköpskostnaden för infrastrukturen är det viktigt att få en helhetsbild av utskriftskostnaderna i samband med förbrukningsartiklar som bläck eller toner. Med vetskap om detta kan användarna styras mot ett mer kostnadseffektivt beteende, exempelvis genom att välja dubbelsidig utskrift eller annan kvalitet.

Här är frågan om din hårdvara är så effektiv som den skulle kunna vara. Äldre enheter kanske inte ger dig den information du behöver för effektiv planering och hantering, och dina användare får kanske inte tillgång till alla nödvändiga funktioner, samtidigt som hårdvaran slösar med resurser som el och förbrukningsartiklar. 

Det kan alltså löna sig att ersätta ineffektiva, svårintegrerade enheter med moderna, och kostnadseffektiva skrivare och skannrar som har alla de funktioner som användarna behöver.

 

Från data till strategi

Det här möjliggör en mer strategisk syn på kostnadshantering och effektivitet, oavsett om det handlar om att flytta enheter för att säkerställa effektivare användning, att automatisera beställningen av förbrukningsartiklar eller att identifiera slöseri i form av onödiga färgutskrifter eller högkvalitetsutskrifter. 

I bästa fall kommer du även att kunna bevaka utrustningens status så att underhåll eller uppdateringar kan förutses och schemaläggas för att undvika allvarligare problem längre fram och säkerställa att dina utskriftsenheter alltid fungerar optimalt.

Många företag kommer att ställas inför stora ekonomiska utmaningar under de kommande månaderna. Men genom att se över din utskriftsstrategi kan du åtminstone göra en del av verksamheten mer beräknelig, Läs mer eller kontakta en av våra experter här..

 

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen