Brother-tulostin, taustalla sademetsä, värikäs pinkki tausta

Vårt engagemang för miljön

Brother arbetar tillsammans med dig för att minska påverkan på miljön.

På Brother tar vi vårt miljöansvar på allvar. Brother Earth betonar vårt miljöengagemang och vårt arbete för att bygga ett samhälle där hållbar utveckling kan uppnås.

Vi är oerhört stolta över att vara den äldsta partnern till den prisbelönta välgörenhetsorganisationen Cool Earth, som arbetar tillsammans med inhemska byar för att stoppa regnskogen förstörelse.Under vårt tioåriga partnerskap med Cool Earth har vi fokuserat på Peru och Papua Nya Guinea. Där har vi bidragit för att skydda regnskogarna, utrotningshotade djurarter samt att hjälpa lokalbefolkningen att utveckla kompetenser och försörjningsmöjligheter.

 
Environmental graphic to state that 46 animal species and 13 plant species were protected via Brother Earth

Skydd av vitala arter

Samarbetet med Cool Earth har hjälpt till att skydda 46 djurarter och 13 växtarter i Peru och Papua Nya Guinea och på så sätt bevara vital biologisk mångfald i de viktigaste ekosystemen på planeten.
 
Stödja regnskogen och dess samhällen

Efter 10 år börjar vårt samarbete med Cool Earth att bära frukt. Under årens lopp har 10 000 hektar regnskog skyddats, vilket har räddat nästan 5 miljoner träd från avverkning.

 
 
Environmental graphic to state that 5 million trees were protected via Brother Earth

Det har haft stor inverkan på vårt arbete för att minska koldioxidutsläpp. Träd lagrar kol från atmosfären i sina rötter, men med avskogning släpps det kolet. Cool Earths arbete i Peru och Papua Nya Guinea har visat att 213 000 ton kol hålls säkert i marken. Det kan liknas med att köra runt jorden 20 gånger.

Skyddet av naturliga livsmiljöer, som regnskogar, är goda nyheter för världens mest hotade arter. Cool Earth har nyligen hittat fotobevis på populationer av rödbröstad kronduva och glasögonbjörnen, som bor inom skyddade områden i Papua Nya Guinea. Båda djuren finns på IUCN: s röda lista över mest hotade arter.

Lokalbefolkningen gynnas lika mycket. Faktum är att Cool Earths tillvägagångssätt sätter folk framför träd. De samarbetar med regnskogssamhällen för att förbättra hälsa och utbildning, samt att hjälpa människor att utveckla färdigheter och förbättra försörjningsmöjligheter. Det gör att lokalbefolkningen tjänar mer på jordbruk och andra företag än de skulle göra genom att sälja sin mark till skogsbolagen. En starkare gemenskap betyder en säkrare regnskog.

Alla kan vara med och bidra. Skicka din tomma Brotherförbrukning till oss. På så vis bidar du med att hjälpa Cool Earths arbete i regnskogar runt om i världen.

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen