1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Miljö
  6. 2019
  7. Vårt miljöengagemang: så räddar vi träd, hjälper lokalbefolkningen och skapar möjligheter
Cool Earth ja Brother tukevat paikallisia yhteisöjä

Vårt miljöengagemang: så räddar vi träd, hjälper lokalbefolkningen och skapar möjligheter

I över tio år har vi samarbetat med Cool Earth, en välgörenhetsorganisation som skyddar hotade regnskogar, och vårt stöd har bidragit till att förhindra avskogning i riskområden.

Att rädda närmare 5 miljoner träd i Peru och Papua New Guinea är i sig en bedrift, men samarbetet har inneburit så mycket mer.

I samband med den internationella dagen för välgörenhet den 5 september uppmärksammar vi fem resultat av vårt samarbete med Cool Earth.

Fler vårdinrättningar 


I början av vårt samarbete 2009 hade byborna i Asháninka i Peru flera timmar till närmaste sjukhus. Den bristande tillgången på sjukvård var ett av de största hoten för byns invånare. 

Sedan dess har fyra nya medicinska mottagningar som 72 procent av invånarna kan nå på mindre än en timme öppnat, vilket har haft positiv effekt på deras hälsa och välmående. Bland annat har de fått myggnät, motgift mot djurbett och vanliga mediciner. Investeringar i brunnar och metoder för vattenfiltrering har även gett familjerna tillgång till rent vatten.

Ökade inkomstmöjligheter


Vi strävar efter att skapa en långvarig effekt för framtida generationer i anslutning till regnskogen. Vårt samarbete ger lokalbefolkningen möjlighet att utveckla alternativa försörjningsmetoder.   

Tack vare investeringar och hjälp från expertkonsulter och tekniker har skördarna av kakao och kaffe blivit större. På så sätt har inkomsterna ökat med 40 procent för många bybor. 

I Papua New Guinea skänkte Brother tre nya symaskiner till syföreningen JODAN i byn Gadaisu. Sedan dess har föreningen börjat blomstra. 


Kvinnokooperativet syr nu klänningar, kjolar och meriblusar, ett traditionellt plagg bland kvinnor i Papua New Guinea.

Och framgångarna ser ut att hålla i sig. Föreningen har ambitiösa planer på att registrera JODAN som ett bolag, öppna ett bankkonto och bli en självförsörjande verksamhet.

Minskad översvämningsriskÖversvämningar utgör ett stort hot i Peru och kan ödelägga hela samhällen.  

Med Brother International Europes stöd har samarbetet gett nödverktyg till över 2 960 personer och erbjudit hjälpinsatser till offer för översvämningarna. Bland annat flyttades byn Parijaro, som låg i ett högriskområde, för att undvika framtida katastrofer.

Utbildning till kommande generationer 

Tillgång till god utbildning ger ökade möjligheter att skapa stabila inkomster. Därför är utbildning en viktig del av vårt samarbete med Cool Earth, med särskilt fokus på att eleverna ska fortsätta studera på gymnasiet.

I Papua New Guinea har 17 elever fått stipendier för att kunna läsa vidare på gymnasie- eller yrkesutbildningar i Alotau. Samarbetet har även bidragit med pengar till barnen i Gadaisu så att de kan fortsätta till nästa utbildningssteg.  

Regnskogen – så får vi den att frodasVårt stöd har inte bara hjälpt regnskogen att överleva, investeringarna har fått den att frodas. Djurlivet övervakas av skogvaktare, och nästa generation får lära sig hur man placerar ut kamerafällor.

Seminarier om biologisk mångfald anordnas i de närliggande samhällena för att säkra regnskogens framtid. Tankar och idéer delas för att skapa ökad förståelse för den viktiga kopplingen mellan regnskogens djur, växter, byarna och vår planet.

Det är fantastiskt att se hur vårt samarbete under de senaste tio åren har bidragit till att stärka och stödja lokalbefolkningen. Vi ser fram emot ta del av ytterligare framsteg i de här byarna – allt tack vare stödet från Brothers kunder. 
 Läs mer om samarbetet här.

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen