Kaksi työntekijää istuu toimistolla taustallaan kaksi tulostinta ja lasi-ikkunat

Så kan tanken om en cirkulär ekonomi ge mer hållbara utskrifter

Våra naturresurser är begränsade. Allt fler inser att vi måste sluta med det slit och släng-beteende som slösar med jordens resurser och leder till att fullt fungerande komponenter blir till avfall och hamnar på deponi.

 

Detta har lett till ökat fokus på en circulär ekonomi: en ekonomisk modell där resurserna i stället återvinns och återanvänds, avfallet reduceras och vår miljöpåverkan minimeras.1

När det gäller de material vi slänger är elavfall den snabbast växande avfallsströmmen inom EU, och över 60 % av elavfallet hamnar på deponi2.  Det är alltså inte svårt att inse varför vi måste övergå till en cirkulär ekonomi.

Vad är en cirkulär ekonomi?

Enkelt uttryckt är cirkulär ekonomi en modell för produktion och konsumtion som går ut på att återanvända, reparera, renovera och återvinna befintliga material och produkter så länge som möjligt. 
På så sätt förlängs produkternas livscykel, kostnaderna för nya inköp kan sänkas, och resurserna tas om hand i slutet av produktens livscykel och används för att tillverka nya produkter3.  
Om ditt företag som många andra genomför en miljökonsekvensanalys är ett enkelt steg för att uppnå ett mer cirkulärt synsätt att välja en teknikpartner som stöttar era hållbarhetsmål.

Hur kan mina företagsutskrifter bidra till en cirkulär ekonomi?

 

1.    Förläng skrivarens livsläng

 

När det gäller miljöpåverkan använder en skrivare som enkelt kan repareras och uppgraderas mindre resurser jämfört med om hela skrivaren måste bytas ut. 

När du ska välja en leverantör av kontorsteknik bör du alltså leta efter en aktör som designar hållbara produkter. I kombination med regelbundet underhåll får du på så sätt en skrivare som håller längre. Genom att välja en modell som möjliggör modulär reparation kan du dessutom undvika att en fullt fungerande skrivare måste slängas, eftersom de enskilda delarna lätt kan repareras eller bytas ut.

Med modulär reparation kan du uppdatera och uppgradera enskilda komponenter i stället för att behöva byta ut hela enheten. Programuppdateringar kan dessutom genomföras på distans så att skrivaren ständigt har de senaste systemen och funktionerna. Det innebär att du löpande kan investera i optimerad prestanda och säkerställa att dina enheter är så framtidssäkrade som möjligt.

2.    Återvinn dina bläckpatroner och tonerkassetter

 

Återvinning och återtillverkning är grunden i en cirkulär ekonomi – och många tillverkare erbjuder numera kostnadsfri återvinning av bläckpatroner och tonerkassetter

Förutom återvinningsstationerna tar även många butiker och återförsäljare numera emot tomma patroner och kassetter för återvinning eller återtillverkning. 

Allt för att säkerställa att så lite avfall som möjligt hamnar på deponi. Och när återvunna komponenter får nytt liv i nya produkter sluts cirkeln. 


 

 
A woman is sat in her home office, working from home on her laptop. She is reviewing a business document that she has printed from her compact Brother printer which is in the foreground.

3.    Återvinn din skrivare

Förutom förbrukningsartiklarna kan, och bör, även själva skrivaren återvinnas. Det är viktigt att maximera skrivarens livslängd så mycket som möjligt och se till att den återanvänds om det går. Det näst bästa alternativet är återvinning. På så sätt kan enskilda komponenter återanvändas eller återvinnas, och till och med chassit kan få nytt liv.

EU har sedan länge insett vikten av detta och infört riktlinjer för hanteringen av elavfall genom WEEE-direktivet4.  Direktivet syftar till att främja hållbar produktion och konsumtion, öka resurseffektiviteten och bidra till en cirkulär ekonomi.

Hur verkar Brother för en cirkulär ekonomi? 

Vi vill hjälpa företagen att bidra till en cirkulär ekonomi, oavsett om det handlar om skrivare, förbrukningsartiklar eller utskriftsabonnemang. 

Alla bläckpatroner och tonerkassetter som återlämnas till oss återtillverkas i våra europeiska fabriker – 95 % av delarna återanvänds för att tillverka nya patroner och kassetter. Det som inte kan återtillverkas smälts ned och används i våra fullständigt återvunna tonerkassetter. De bandkassetter för faxning som produceras på vår återvinningsfabrik i Wales tillverkas också av helt återvunnen plast. 

 

1 https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview

2 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93325/e-waste-in-the-eu-facts-and-figures-infographic
 
3 https://wrap.org.uk/resources/guide/electricals/repair-electricals#

4 https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen