sieviete iet pa ce'lu ar telefonu rokās

Corporate Social Responsibility: Vilka fördelar innebär CSR för ditt företag?

Varje företag är en del av det samhälle där det har sin verksamhet. Förutom att skapa anställningstillfällen och skatteintäkter kan företag även fungera som en god kraft i samhället genom att främja positiva sociala och miljömässiga förändringar.

Myndigheter och samhällsinstitutioner runt om i världen har svårt att behålla medborgarnas förtroende.1 Det ger företagen möjlighet att leva upp till människors förväntningar om socialt ansvar och positiva samhällsförändringar och visa vägen i de frågor som är viktiga för kunderna. 

Forskning visar att CSR-aktiviteter(Corporate Social Responsibility) aktiskt gör skillnad och att en positiv påverkan på samhället kan bidra till tillväxt på samma sätt som andra affärssatsningar.2  

Vilka affärsfördelar kan CSR ge?

 

1. CSR förbättrar ditt rykte

Det finns ett bevisat samband mellan ett företags CSR -aktiviteter och dess rykte. En kund som väljer mellan två potentiella leverantörer kommer sannolikt att välja den som har bäst rykte och som kunden känner störst förtroende för.11

På konkurrensutsatta marknader är CSR en viktig differentieringsfaktor, och kunderna väljer ofta företag vars syn på socialt ansvarstagande överensstämmer med deras egna värderingar och preferenser. Faktum är att 90 % av kunderna är beredda att fatta ett köpbeslut baserat på vilket varumärke som står upp för en fråga som är viktig för dem.3

2. CSR främjar rekrytering, kvarhållande och produktivitet  

Forskning visar att effektiva CSR-program stärker medarbetarnas känsla av tillhörighet – vilket ökar motivationen, sänker personalomsättningen och skapar större medarbetarnöjdhet och produktivitet.4

64 % av personerna från millenniegenerationen svarar att de inte kan tänka sig att arbeta för ett företag som inte har tydliga CSR-riktlinjer, och 83 % anger att de skulle vara mer lojala mot ett företag som hjälper dem att göra skillnad i samhälls- och miljöfrågor.5

Yngre personer är inte bara mer motiverade att arbeta för företag som visar social omtanke – tre fjärdedelar svarar till och med att de skulle jobba för en lägre lön om arbetsgivaren var socialt ansvarstagande.6

3. CSR ökar kundlojaliteten  

När du gör CSR-frågor till en grundläggande del av din affärsstrategi ökar kundlojaliteten.7  

En rapport från Statista visar att 70 % av konsumenterna är mer lojala mot företag som öppet redovisar sina CSR-resultat.8

Företagens samhällsansvar har fått ännu större betydelse efter pandemin, eftersom kunderna nu ser till fler aspekter än bara pris och kvalitet. De kommer inte bara att överge företag som inte stöttar deras värderingar – de kan dessutom tänka sig att betala mer till de företag som gör det.9

 

4. CSR tillför socialt och ekonomiskt värde

Enkelt uttryckt attraherar företag med starka CSR-resultat kunder som är mindre priskänsliga. Det innebär att kunderna kommer att välja ett dyrare varumärke som tillför socialt värde framför ett billigare märke som inte gör det.3

En studie som Nielsen utfört visar att närmare två tredjedelar av konsumenterna är villiga att betala extra för produkter och tjänster från företag som tillför socialt värde. Denna villighet att betala mer är densamma inom alla intervjugrupper, oavsett inkomst och ålder.10

Viktigt att ta CSR på allvar

För att CSR-satsningarna ska uppfattas som äkta måste de vara grundade i ett genuint engagemang. Här på Brother tror vi på att stötta projekt som stämmer överens med våra värderingar, så att CSR blir en naturlig del av vår affärsfilosofi.

Sedan 2008 stöttar Brother den ideella organisationen Cool Earth, som hjälper regnskogens ursprungsfolk runt om i världen att skydda 27 miljoner träd, som i sin tur lagrar över 37 miljoner ton kol.

Brothers europeiska kontor deltar i vårt Cool Earth Eco-Rewards Initiative genom att erbjuda kostnadsfri insamling och återvinning av bläckpatroner och tonerkassetter. Det minskar avfallet, minimerar miljöpåverkan och bidrar med viktig finansiering till Cool Earths arbete.

Om du vill veta mer om Brothers mångåriga samarbete med Cool Earth kan du ladda ner vår infografik, ladda ner vår infographic (eng).


Källor:

1. Edelman: "2021 Trust Barometer" - 2021
2. SSRN: "CSR Performance and the Economic Value of Innovation" -  April 2020/October 2021
3. StampMe.com: "How Can Corporate Social Responsibility Impact Loyalty Programs?" - November 2019
4. emerald insight: "Corporate social responsibility impact on talent retention among Generation Y" - October 2020
5. Forbes: "The Power Of Purpose: The Business Case For Purpose" May 2020
6. sustainablebrands.com: "3/4 of Millennials Would Take a Pay Cut to Work for a Socially Responsible Company"
7. tandfonline.com: "The effects of corporate social responsibility on consumer loyalty through consumer perceived value" - May 2018
8. Statista: 'As a consumer, are you more loyal to a product of a company that showcases a corporate social responsibility (CSR) policy?' - July 2021
9. www.accenture.com: "Life Reimagined: Mapping the motivations that matter for today’s consumers" - 2021
10. marketingcharts.com/Nielsen: "Will Consumers Pay More For Products From Socially Responsible Companies?" – 2015
11. smartinsights.com: "Consumers are increasingly trusting brands that take a stance" - September 2019

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen