1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Innovation
  6. 2020
  7. Framtidens teknik: Så främjar den arbete och produktivitet
Tulevaisuuden teknologia

Framtidens teknik: Så främjar den arbete och produktivitet

Även om samhällsfaktorer och fysiska förändringar påverkar framtidens kontor i hög grad så är det tekniken som kommer att vara den starkaste drivkraften för förändring.

Det handlar inte om att utveckla eller tillämpa en enda specifik teknisk lösning som möjliggör helt nya sätt att arbeta. I stället handlar det om att kombinera och integrera många olika lösningar för att ge anställda på såväl små som stora företag frihet att arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. 

 

Känslostyrda kontor

Den kanske mest dramatiska förändringen blir övergången till intelligenta arbetsplatser under mitten till slutet av 2020-talet.1.

Intelligenta kontor utnyttjar effektivt ett komplext nätverk av bärbar teknik, smarta enheter och tusentals sensorer. Den kognitiva uppbyggnaden möjliggör en total och sömlös anpassning av kontoret. Varje enskild medarbetare får hjälp med att bibehålla sin maximala prestationsnivå under hela dagen tack vare justeringar av faktorer som temperatur, belysning och syresättning.

Teknik som organiserar din dag

System i form av digitala personliga assistenter kommer i framtiden att kunna schemalägga arbetsdagar som är varierade och optimerade för välbefinnande och produktivitet.

Om systemet upptäcker att en person kommer att bli sittande för länge framför skärmen kan programvaran lägga in ett möte, lite motion eller kanske en halvtimme i en sovkapsel. Allt kommer att finjusteras för optimal personlig produktivitet. 

Eftersom systemet har överblick över hela arbetsstyrkan kan mötesbokningar och andra schemahändelser samordnas för att bibehålla maximal produktivitet för hela företaget. 

Virtuellt uppkopplat ekosystem

 

Inom en nära framtid kommer kontorets tekniska ryggrad att vara virtuell snarare än fysisk, tack vare säker molnåtkomst. Interoperabilitet och integration samlar kontorets tidigare spridda och separata tekniska lösningar i ett virtuellt ekosystem.

I det dagliga arbetet kommer det att ge agila medarbetare den sömlösa uppkopplade åtkomst de behöver, oavsett om de befinner sig hemma, på kontoret eller på ett kontorshotell. 

Den största fördelen med den här avancerade ryggraden är densamma för såväl arbetsgivare som arbetstagare: uppkoppling.

Allt från kontors-IT, smarttelefoner, Wi-Fi, säkerhetsprogram och enheter som multifunktionsskrivare (MFP) kommer att ingå i samma nätverk och kunna kommunicera med varandra2.

Tekniken i det här ekosystemet kommer att bli allt mer självständig. Utrustningen kommer till exempel att kunna boka underhåll och beställa nya förbrukningsartiklar eller reservdelar automatiskt för maximal drifttid och minimal manuell hantering.

Allomfattande inlärning 

 
Tekniken erbjuder något mycket mer lovande än genvägar, smidigare interaktioner och en minskning av avstånd och tid – den ger oss möjlighet att övervinna begränsningarna i vårt eget mänskliga intellekt.

Allomfattande inlärning kommer att vara nyckeln till de allra största förändringarna i vårt sätt att arbeta. 

En enorm effektivisering av kontorsarbetet blir möjlig när algoritmerna hjälper till att utvinna data och lösa produktivitetsproblem som en människa kanske inte ens skulle kunna identifiera.  

För närvarande är en stor del av den här utvecklingen fortfarande i sin linda, men inom kort kommer algoritmerna att revolutionera arbetslivet på sätt som vi i dag bara anar en liten del av.

Källor:
1 Morey Smith: The Future of the Workplace (www.moreysmith.com/what-will-offices-be-like-in-2025)
2 Quocirca Print 2025 (www.print2025.com)

Mer av Innovation

Läs om framtidens arbetsplats

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen