1. Hem Brother
 2. Brother Solutions
 3. Brother Resource Hub
 4. Blogg
 5. Säkerhet
 6. 2023
 7. 5 steg för att bygga upp en effektiv IT-resiliens!
B22091Banner

5 steg för att bygga upp en effektiv IT-resiliens!

Den senaste tidens händelser har visat att resiliens är en förmåga som vi alla behöver utveckla. Det är hög tid att världens IT-ledare tar till sig den här insikten och utarbetar en plan för att bygga upp sin resiliens under 2023.

Läs våra tips och råd om hur du blir ”in[ctrl]” och utarbetar en effektiv plan för IT-resiliens.

Vad är IT-resiliens?

IT-resiliens handlar om förmågan att skydda data och appar från alla tänkbara risker. Målet är att system och infrastruktur ska kunna stå emot störningar och fortsätta att fungera effektivt.

En resilient verksamhet omfattar hela organisationens förmåga att säkerställa krishantering och affärskontinuitet vid oväntade händelser som naturkatastrofer eller cyberattacker. Under pandemin blev företagens IT-avdelningar överbelastade och hade svårt att prioritera mellan olika utmaningar  

Många upplevde exempelvis en konflikt mellan att säkerställa IT-tjänsternas kontinuitet och underhåll och att prioritera cybersäkerheten till följd av en begränsad budget.

Med tanke på att såväl hårdvara som mjukvara allt oftare utsätts för cyberattacker är det lätt att förstå varför det är så viktigt att fokusera på IT-resiliensen. Enligt The European Cyber Resilience Act (CRA) beräknades den globala årskostnaden för cyberbrottslighet uppgå till 5,5 biljoner euro 2021 till följd av ett ökande antal IT-överträdelser under coronapandemin.

Europeiska kommissionen skriver även att: ”pandemin har drivit på den allt snabbare digitaliseringen av Europa och världen”.

Den nya, snabbföränderliga och decentraliserade IT-miljön kräver bättre resiliensplanering och riskhantering än någonsin.    

Arvind Govindarajan, partner inom McKinsey’s Risk and Resilience Practice kommenterar:

“På längre sikt kommer företagen att inse att resiliens är en förmåga man måste behärska, inte en larmknapp man trycker på när branden redan har brutit ut.”

 
IT expert pushing a panic button

Fem steg för att utarbeta en effektiv plan för IT-resiliens 

 Vad sägs om en omgång roulette...

Blir det nätfiske, hårdvarufel eller en naturkatastrof som får din IT-avdelning på fall? Dagens IT-ledare måste vara beredda på allt – utgången får inte lämnas åt ödet.

Vårt moderna IT-landskap är extremt komplext. Många arbetar hemifrån, ibland på sina egna privata enheter, och allt fler jobbar på mindre filialkontor. Här är fem tips för effektivare planering av din IT-resiliens.

Ladda ner infografik om 5 steg för att skapa en effektiv plan för IT-resiliens

IT expert surrounded by external threats

Varför är IT-resiliensen så viktig?  

Det finns många potentiella risker att hantera.

Det kan handla om dataförlust, cyberattacker, malware, nätverks- och internetstörningar, hårdvaru- och mjukvarufel, bränder och naturkatastrofer.

I Brothers New Normal Survey för 2021/22 svarade över hälften av IT-beslutsfattarna att en av deras största utmaningar under det kommande året skulle bli att skydda verksamheten mot externa hot.

Det visar på betydelsen av IT-resiliens, eftersom ett resilient agerande hjälper företaget att utvecklas och kan påskynda omvandlingen genom att i förväg identifiera förändringar och anpassa verksamheten för att förhindra störningar och avbrott. Det kan även skydda företaget mot externa hot bortom dess kontroll.

Men vad ska man då tänka på när man utarbetar en plan för IT-resiliens?

 

Vad behöver en effektiv plan för IT-resiliens omfatta?

 • Investeringar i rätt teknik

 • En vilja att anpassa sin teknikstack

 • Kontinuerlig bevakning av nya tekniska lösningar och verktyg  

 • Företagsövergripande satsningar på resiliens

 • Riskövningar för medarbetarna samt testning av hårdvara/mjukvara 

 

Många framgångsrika IT-ledare implementerar redan de här punkterna i sin planering för ökad resiliens 2023.  Som du kommer att se måste resiliens inte nödvändigtvis innebära att du står still och skyddar det du redan har. En av de första punkterna på listan innebär ju trots allt att ställa frågan: ”Satsar vi på rätt teknik?”

Lika viktigt är det att investera i och anpassa din befintliga teknikstack för bästa möjliga resultat. Många IT-ledare bevakar till exempel nya tekniska lösningar och erbjudanden för att identifiera nya mätverktyg, liksom finansiella verktyg för att hantera IT-system och skapa insyn i leveranskedjan. 

Brother International Europe testar varje år sin katastrofberedskap och kontrollerar att backupsystemet fungerar. Detta omfattar även en riskbedömning och är ett absolut måste för effektiv IT-resiliens.  Globala företag brukar ofta genomföra krisövningar för att bedöma den operativa resiliensen. Övningarna utgör inte en fullskalig simulering, utan snarare en möjlighet att se hur organisationen och medarbetarna reagerar under press. 

Här kan du överväga att kombinera en genomgång av din teknikinvestering med planerade krisövningar.  På så sätt kan du utvärdera tekniken utifrån hur väl den fungerar för dina medarbetare under en ”kris”. Kanske inser du att ni behöver extra utbildning för att få maximalt värde av systemen. Den mänskliga faktorn ökar trots allt riskerna dramatiskt i samband med exempelvis försök till nätfiske.    

“Det handlar inte om att kunna hantera en enda kris”, förklarar  Gonçalo Caseiro, ordförande för INCM
“Det handlar om att vara beredd på allt, och att kunna anpassa sig till alla tänkbara störningar i verksamheten.”

 

 Vill du veta mer om IT-säkerhet och utskriftssäkerhet? Läs våra blogginlägg om säkerhet!

 1: Source: IDC Blog, How to Manage IT Spend in an Inflationary Environment, February 2023

 
 

Mer av Säkerhet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen