En kvinnlig lagerarbetare med varselväst klistrar en streckkodsetikett på en pall med bruna kartonger

Så integrerar du etikettskrivare i din lagerhantering – snabbt och smidigt

Även bästa tänkbara teknik kan fallera på grund av dålig integration med befintliga system och processer. Därför fokuserar vi på att göra integrationen så smidig som möjligt.

I den här guiden går vi steg för steg igenom allt du behöver tänka på när du ska integrera etikettskrivare i din lagerverksamhet – du kan gå direkt till det avsnitt du vill läsa mer om via länkarna nedan.

Vad innebär integration av etikettskrivare?

A male warehouse worker wearing a high visibility vest using a desktop computer to print barcode labels on a Brother industrial label printer

När du väljer att investera i uppgraderad teknik för etikettutskrift, omfattar integrationen den process när tekniken installeras i din verksamhet. Det innebär:

 • att ansluta den nya tekniken till ditt företags Wi-Fi och Bluetooth,
 • att integrera med och förbättra dina arbetsflöden,
 • att integrera med lagerhanteringssystemet (WMS),
 • att säkerställa att all berörd mjukvara är kompatibel och uppdaterad.

Verklig integration innebär med andra ord att den nya tekniken för etikettutskrifter är kompatibel med alla delar av din verksamhet.

Verklig integration innebär med andra ord att den nya tekniken för etikettutskrifter är kompatibel med alla delar av din verksamhet.Och i den hektiska lager- och logistikbranschen är det extra viktigt att kunna förlita sig på en partner som kan hjälpa dig att avinstallera den teknik du använt tidigare och installera den nya lösningen så att den fungerar felfritt från början.

Detta är av avgörande betydelse. Integrationen av ny teknik innebär trots allt en lysande möjlighet att analysera dina befintliga processer och arbetsflöden och att implementera nya lösningar som utgår från de faktiska behoven i din verksamhet.

En väl genomtänkt implementeringsprocess som fungerar felfritt och effektivt för just ditt företag kan innebära stora fördelar, bland annat:

Illustration highlighting the four key benefits of label printer integration

Vikten av en partner med fokus på integration

Du vet vad ditt företag behöver, men en specialiserad utskriftspartner kan rekommendera rätt lösningar för att nå dit. En sådan partner gör en noggrann analys av ditt nuvarande system och identifierar vilken typ av märkningslösning du behöver för att kunna öka effektiviteten i hela verksamheten.

En lagerverksamhet under allt större press måste ha processer som ökar både effektiviteten och produktiviteten. Och teknik som inte är tillräckligt integrerad kan inverka negativt på båda dessa aspekter, samtidigt som väl integrerad teknik kan innebära stora förbättringar.

Varför? Eftersom illa integrerad teknik kan vara svår att navigera, skapa flaskhalsar och ta onödigt lång tid att hantera. Väl integrerad teknik ska i stället skapa smidiga processer som minskar bemanningsbehovet så att medarbetarna kan fokusera på viktigare uppgifter.

Så vilken typ av etikettutskriftslösningar bör växande lagerföretag överväga?

Etikettskrivare med termotransfer ger en hög slitstyrka som lämpar sig perfekt för tuffa lager- och logistikmiljöer. Oavsett om dina etiketter exponeras för värme, kyla eller UV-ljus håller de sig tydliga och läsbara för att säkerställa att dina paket och pallar alltid hamnar på rätt ställe.

Direkttermotekniken genererar däremot högkvalitativa och kostnadseffektiva etiketter för mer kortvarig märkning, eftersom det inte behövs något band för att skriva ut.

Kompakta, bärbara skrivare med låg vikt som skriver ut etiketter och kvitton precis där de behövs. De tillgodoser lagerhanteringens utskriftsbehov eftersom dina medarbetare kan skriva ut där de befinner sig – i stället för att behöva lägga tid på att ta sig till en centralt placerad stationär skrivare. På så sätt blir utskriftspunkterna både fler och mer flexibla, samtidigt som antalet fel reduceras.
Industriella etikettskrivare är särskilt utvecklade för stora volymer med fokus på integration, snabbhet och slitstyrka. Med sin robusta design och höga kapacitet sörjer industriella etikettskrivare för maximal effektivitet och produktivitet i tuffa lagermiljöer.
Med dessa Bluetooth- och Wi-Fi-anslutna etikettskrivare behövs bara ett klick på datorn eller i mobilappen för att skapa och skriva ut etiketter – var som helst, när som helst

Fördelarna när tekniska lösningar kommunicerar

Male and female warehouse workers printing documents while sat at a desk

I en mångfacetterad bransch där varje sekund räknas är kommunikation ett måste för att upprätthålla smidiga arbetsflöden. Här syftar vi inte på kommunikation mellan människor, även om den också är viktig. Vi pratar om din teknik.

När dina tekniska lösningar kommunicerar automatiseras bakgrundsprocesserna så att behovet av manuella datainmatningar och uppdateringar minskar betydligt. Det betyder att när du matar in data på en viss enhet matas den in på alla enheter, och när du anger data i ett visst format genereras rätt information på en annan enhet – det är så verklig integration fungerar.

När dina tekniska lösningar kommunicerar agerar hårdvara och mjukvara i sann harmoni.

 
Automatisk identifiering av logistik- och lagervaror använder exempelvis teknik som RFID (radio frequency identification), magnetkort/-läsare, streckkodsetiketter/-läsare eller optiska minneskort. På så sätt kan olika former av teknik registrera, dela och bearbeta information utan mänsklig hantering.

När den här typen av automatisering fungerar felfritt från start med verklig integration kan medarbetarna lägga betydligt mindre tid på att uppdatera och mata in information i etikettskrivaren samt felsöka felaktigt formaterade etiketter, och mycket mer tid på att göra det de gör bäst.

För att säkerställa att din utrustning integreras på rätt sätt behöver du en erfaren och serviceinriktad partner som kan underlätta implementeringen.


Därför är etikettintegrationen så viktig

A warehouse worker lifting a brown cardboard box with a black and white caution label off a shelf

Är du rädd att din nya teknik för etikettutskrifter ska leda till driftstopp eller inte vara kompatibel med ditt befintliga lagerhanteringssystem? Du är inte ensam.

Våra studier visar att IT-chefer genomgående nämner smidig integration som en av sina främsta prioriteringar vid valet av en ny enhet.

Men varför är en väl fungerande integration med förbättrad teknik Så viktig för lager- och logistikföretag?

Föreställ dig hur mycket tid du skulle kunna lägga på annat om du inte behövde hantera utrustning som strular eller etiketter som blir felaktiga till följd av bristande integration. För att inte tala om minskad produktivitet, försenade eller borttappade leveranser, frustrerade medarbetare och missnöjda kunder.

Felaktiga etiketter påverkar inte bara kundupplevelsen och leder till ytterligare arbete med att hantera kundernas klagomål, det tar dessutom tid att reparera trasig utrustning, märka om och åtgärda misstag.

På samma sätt försämras produktiviteten och arbetsflödet av en stationär skrivare som användarna behöver ta sig till för att hämta sina etiketter. En integrerad, trådlös och mobil märkmaskin kan däremot snabba på processerna och skapa synkroniseringsfördelar eftersom dina medarbetare kan skriva ut där de befinner sig.

Att använda föråldrad utrustning kan göra din verksamhet mindre effektiv på många olika sätt. Du kanske inte kan använda rätt tillbehör (t.ex. etikettrullar) – eftersom modernare tillbehör inte alltid går att använda i äldre maskiner – eller så är mjukvaran inte kompatibel med hårdvaran.

Väl integrerad, uppdaterad teknik uppfyller däremot de krav som din verksamhet ställer och snabbar samtidigt på arbetsflödet. Med rätt tillbehör kan dessutom utskriftskvaliteten säkras under maskinens hela livslängd.

En effektiv partner för etikettutskrifter ska inte bara erbjuda en lösning som fungerar för just ditt företag, de bör även vara experter på att analysera och optimera dina befintliga arbetsflöden och skapa en sömlös integration med dina nuvarande system.

En bra partner och leverantör, som Brother, hjälper dig inte bara att hantera alla utmaningar i samband med integrationen, utan ger dig dessutom löpande, specialiserad support, så att du kan vara helt säker på att du får den bästa lösningen för just din verksamhet.


Integration för en växande lagerverksamhet

A warehouse worker applying a barcode label to a white cardboard box which is on a roller conveyer

Dagens lagerverksamhet har naturligtvis inte samma behov som för tio år sedan. Det är inte bara tekniken som har förändrats under den här tiden, utan även kundernas förväntningar.

Alla som arbetar inom lager och logistik vet till exempel att konsumenternas övergång till e-handelsalternativ har resulterat i att allt fler paket behöver hanteras. Förväntningarna på leverans samma dag eller inom ett dygn har dessutom ökat pressen på lagret ytterligare, och många har svårt att hålla jämna steg med de allt snabbare hanteringstiderna.

Det innebär i sin tur att det traditionella system där medarbetarna måste ta sig långa sträckor mellan en stationär skrivare och olika platser i lagerlokalerna för att märka artiklar är lika föråldrat som opraktiskt.

Men även om logistikcheferna förstår att de nuvarande processerna inte fungerar längre betyder det inte per automatik att de vet vad de behöver ersättas med.


Så fungerar integration av etikettskrivare

Male and female warehouse workers wearing high visibility vests are looking at a clipboard, a forklift vehicle with a pallet of brown cardboard boxes is in the foreground

Även om det aldrig går att säga exakt hur lång tid integrationsprocessen kommer att ta (eftersom det beror på aspekter som koncepttestning, pilottester och godkännande) så kan man vanligtvis integrera en ny etikettskrivare inom en timme, även om mer komplicerade integrationer kan ta upp till fyra veckor.

Eftersom processen är unik för varje företag kan din leverantör ge dig en mer specifik uppskattning. För att kunna göra en sådan uppskattning behöver leverantören naturligtvis få mer information kring vad du förväntar dig och behöver få ut av ditt nya system, för att få en bild av hur du kan få bästa möjliga hjälp och stöd.

Exempelvis:

A multicoloured tiled illustration highlighting the steps to label printer integration
De flesta leverantörer genomför den här analysen under ett planeringsbesök, för att därefter kunna föreslå ett system som kan optimera dina märkningsprocesser så att du sparar både tid och pengar. I nästa kapitel kan du läsa mer om hur Brothers integrationsprocess säkerställer att du får en utskriftslösning som optimerar dina lagerprocesser.

Brother’s integrationsprocess

Male and female warehouse workers wearing high visibility vests carrying out stock checks

På Brother kan vi erbjuda en kostnadsfri analys av din verksamhet innan implementeringen påbörjas. Då säkerställer vi att du får den optimala lösningen för just ditt företags behov och tittar närmare på:

 • dina nuvarande processer och rutiner,
 • dina framtida behov och krav
 • dina aktuella etikettformat och -typer,
 • vilka rekommendationer vi har kring din nya lösning,
 • hur din nya lösning kommer att kommunicera med ditt befintliga system.

När vi sedan går vidare med integrationsprocessen kommer vi att erbjuda löpande support för att säkerställa att din lösning fungerar som den ska och hantera eventuella utmaningar. Detta inkluderar:

 • ett koncepttest där vi tar med och ansluter en skrivare i dina lokaler,
 • en testskrivare för att kontrollera att allt fungerar som det ska,
 • support på plats med felsökning,
 • en enda kontaktpunkt,
 • konfiguration av dina nya enhetsinställningar,
 • löpande support via vår dedikerade kundtjänst.

När dina nya skrivare har installerats fortsätter vi att identifiera sätt att optimera din hård- och mjukvara och genomför uppdateringar i realtid så att ditt system alltid presterar maximalt. Det ger dig:

 • kontinuitet genom personlig support,
 • tillgång till avancerad utvecklarsupport,
 • branschledande treårsgaranti,
 • möjlighet att uppgradera till femårsgaranti
 • löpande produktutveckling.

Brothers support ”at your side” betyder att vi inte bara hjälper dig före och under själva integrationsprocessen, utan att vi finns vid din sida även efter att integrationen har slutförts. Om eventuella problem skulle uppstå finns vi där för att lösa dem så snabbt som möjligt.

Det betyder även att vi samlar alla våra lärdomar från integrationsprocessen och delar dem internt. På så sätt har vi tillgång till all information om ditt system om du skulle stöta på problem längre fram, och du får alltid personligt anpassad service.

Alla dessa lärdomar kan vi använda för att genomföra relevanta mjukvaruuppdateringar och fortsätta att förbättra våra lösningar så att de passar perfekt in i ditt arbetsflöde även i framtiden.

Vi på Brother rekommenderar dig att använda en integrerad mjukvarulösning för etikettdesign, som kommunicerar med dina ERP- och WMS-plattformar, så dina etiketter inkluderar all nödvändig information med minimal insats från din sida.

Genom att integrera designmjukvara som BarTender, Nicelabel eller Teklynx med lagerhanteringssystem som Korber, SAP eller Blue Yonder minskar behovet att mata in information manuellt. Det reducerar i sin tur antalet fel och tidsåtgången för att rätta till dem. Med en SOTI-integration kan du dessutom smidigt hantera alla dina etikettskrivare på distans.

Som godkänd partner för alla större mjukvarulösningar för etiketthantering (och ett växande antal oberoende mjukvaruleverantörer) brinner Brother för att säkerställa att dina skrivare kan kommunicera med alla tänkbara program och system.

En mjukvara för etiketthantering ger dig fördelar som:

 • Snabb och enkel implementering: Smidig integration och kontinuitet inom din ERP-miljö, oavsett om du redan använder en produkt från Brother eller planerar att byta.
 • Ledande lösningar och support: Innovationssamarbete säkerställer den bästa kombinationen av skrivare och mjukvara, tillsammans med Brothers support ”at your side”.
 • Sömlös drift: Skapa streckkodsetiketter för en mängd olika användningsområden med automatiserade processer för smidiga arbetsflöden.

Vi brinner för etiketter så att du kan tänka på annat

A male warehouse worker wearing a high visibility vest placing brown cardboard boxes on shelves with a Brother industrial label printer in the foreground

Vi vet att det kan kännas överväldigande att introducera ny teknik i ett företag. Därför samarbetar vi med våra partners och återförsäljare för att säkerställa att du blir helt nöjd med dina nya enheter.

Anledningen till att vi är så noggranna i början av integrationsprocessen är att vi vill få en fullständig bild av ditt nuvarande system. På så sätt kan vi inte bara genomföra en smidig implementering, utan dessutom rekommendera områden där du kan effektivisera dina utskrifter – vilket kan hjälpa dig att spara både tid och pengar.

Vi ger dig lika mycket support oberoende av företagets storlek eller utskriftsvolymer. Vårt enorma fokus på detaljer innebär att du kan driva din verksamhet vidare i trygg förvissning om att vi har full koll på alla dina behov kopplade till etikettutskrifter.

Vi brinner för etiketter så att du kan tänka på annat.


Kontakta en expert

Om du vill prata med någon av våra utskriftsexperter och komma igång med integrationen får du gärna kontakta oss här.

Ladda ned vår guide

För mer detaljerad information om Brothers integration kan du ladda ned vår guide om hur du integrerar nya etikettskrivare i din lagerhantering här.

Läs mer

Om du vill veta mer om Brothers lösningar för etikettering och märkning, läs mer här

Mer av Auto ID-kategori

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen