Brother TD-label printer with linerless label

Vad är linerless etiketter?

Från minskat avfall till sänkta kostnader: Här är fördelarna med linerless etiketter

Innan vi går igenom de många fördelarna med linerless etiketter börjar vi med det grundläggande: Vad är egentligen linerless etiketter?

Linerless etiketter är etiketter utan skyddspapper eller baksidespapper. Till skillnad från traditionella etiketter har linerless etiketter ett särskilt lim på baksidan och en silikonbeläggning på ovansidan som gör att etiketten släpper. Denna unika kombination innebär att etiketterna kan fästa på olika ytor, och baksidespappret är att betrakta som ”inbyggt” i själva etiketten.

Nu är det dags att titta närmare på hur linerless-etiketter kan revolutionera märkningsprocesserna i olika branscher genom miljömässig hållbarhet, ökad effektivitet och sänkta kostnader.

Överlägsen hållbarhet och effektivitet: Fördelarna med linerless etiketter

I dagens dynamiska affärslandskap är miljömässigt hållbara, effektiva lösningar i fokus. Och linerless etiketter utgör verkligen en sådan lösning. De här etiketterna revolutionerar företagens märkningsprocesser genom minskat avfallet, sänkta kostnader och ökad effektivitet.

Minskat avfall: Ett miljömässigt måste

Linerless etiketter ökar den miljömässiga hållbarheten genom att eliminera behovet av skyddspapper, det baksidespapper som skyddar traditionella etiketter. Detta minskar avfallsmängderna avsevärt, vilket är en enorm vinst för miljön. Genom att utesluta skyddspappret sänker företagen inte bara kostnaderna för avfallshanteringen, utan bidrar även till en grönare och mer hållbar framtid.

Ökad effektivitet: Smidigare tillverkning

Utöver de miljömässiga fördelarna hjälper linerless etiketter även till att maximera den operativa effektiviteten. Färre rullbyten krävs mellan utskrifterna, vilket minimerar driftstoppen och skapar effektivare tillverkningsprocesser. Och genom att utesluta det tröttsamma arbetet med att behöva skala bort och slänga skyddspapper från varje etikett snabbas tillverkningsprocesserna på för maximerad produktivitet.

Sänkta kostnader: Maximerat affärsresultat

Utöver de miljö- och driftsmässiga fördelarna genererar linerless-etiketter även stora kostnadsbesparingar. Lättare rullar innebär lägre fraktkostnader, och den ökade kapaciteten per rulle ger sänkta lagerkostnader. Genom att undvika de säkerhetsrisker som traditionella etiketter med skyddspapper medför kan företagen dessutom förebygga potentiella skadeståndskrav, vilket gynnar affärsresultatet ytterligare.

Miljövänliga processer i alla branscher

Linerless etiketter kan tillämpas i mängder av olika branscher, från hotell och restaurang till sjukvårdslösningar och detaljhandel. Oavsett om det handlar om effektivare fraktrutiner eller optimerad lagerhållning är de här etiketterna ett mångsidigt svar på moderna märkningsbehov.

Slutsats: Låt linerless etiketter revolutionera din verksamhet

Linerless-etiketter skapar mer hållbara och miljövänliga processer och rutiner. Genom att minska avfallet, öka den operativa effektiviteten och generera stora kostnadsbesparingar utgör linerless-etiketter den optimala lösningen, såväl miljömässigt som rent praktiskt. De företag i olika branscher som inser fördelarna med linerless-etiketter når inte bara sina egna affärsmål, utan bidrar även till utvecklingen mot en grönare, mer hållbar planet. 

För att skriva ut linerless etiketter behöver du etikettskrivare som är kompatibla med linerless media, utforska Brother Linerless etikettskrivare eller kontakta en expert för att få veta mer.

Mer av Märkningskategori

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen