1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Kunskapscentrum
  5. Skanningskategori
  6. Så bidrar dokumentskannrar till ännu bättre vård inom hälso- och sjukvården
Lääkäri pukeutuneena valkotakkiin, vieressä on Brotherin monitoimitulostin.

Så bidrar dokumentskannrar till ännu bättre vård inom hälso- och sjukvården

Inom hela Europa är vårdsektorn hårt pressad från flera håll. En åldrande befolkning och växande vårdskuld innebär en ökad belastning på vårdmottagningarna.

 

Inom hela Europa är vårdsektorn hårt pressad från flera håll. En åldrande befolkning och växande vårdskuld innebär en ökad belastning på vårdmottagningarna.1 Allt mer omfattande administration och budgetkrav tvingar hälso- och sjukvårdspersonalen att ständigt försöka hitta möjligheter till effektivisering.1 Och coronapandemin har dessutom krävt snabba förändringar och anpassningar – vilket har drivit på strävan efter att hitta nya sätt att arbeta och snabbat på digitaliseringen inom sjukvården.

Det kan verka självklart: Ju längre tid läkarna får med sina patienter, desto mer högkvalitativ vård kan de erbjuda.2  Men den administrativa bördan inom sjukvården är enorm. Hisnande 120 administrativa uppgifter hanteras i genomsnitt i en mottagnings system varje dag. Ett antal av dessa skickas dessutom tillbaka till läkarna eftersom information saknas3 – vilket tar upp ännu mer av deras dyrbara tid.

Varje minut som läggs på att hantera information i fysiska dokument – inklusive medicinska journaler, recept, medicinska utlåtanden och brev – ökar den administrativa bördan ytterligare.

 

Digital omvandling inom vårdsektorn


70 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen uppger att dubbelt arbete och långsamma manuella processer hindrar dem från att utföra sina dagliga arbetsuppgifter och inverkar negativt på patienternas upplevelse.4

Det har lett till att många vårdorganisationer har försökt hitta bättre sätt att hantera sin information. I jakten på tekniska lösningar som gör arbetet enklare och effektivare är digitiseringen av patientinformation en viktig del i omvandlingen.

Vår rapport Teknik inom vården tittar närmare på de nya metoder som finns för att lagra och dela medicinsk information. Den visar att två tredjedelar av alla som arbetar inom vårdsektorn redan anser att digitala arbetsflöden är effektivare än pappersbaserade system.4

Det enklaste sättet att skapa elektroniska patientjournaler är att konvertera pappersdokument till digitala dokument, så att informationen kan delas och läsas av alla som behöver den. Det innebär att dokumentskannrar blir en allt viktigare enhet på mottagningarna.

Varför behöver du en dokumentskanner?


Det är enklare än man kan tro att konvertera pappersdokument till sökbara digitala filer som är snabba och säkra att läsa, lagra och dela.

Med en dokumentskanner kan pappersdokument omvandlas till sökbara pdf:er som går att länka till elektroniska patientjournaler. Det ger snabbare och smidigare åtkomst till medicinska journaler via sökord. Dokumentskannrar gör det även möjligt att läsa och importera informationen från journalerna direkt till patientinformations- och administrationssystem som Docman och EMIS

När du använder en dokumentskanner för att digitisera din information minskar sannolikheten att dokument försvinner, skadas eller utsätts för säkerhetsrisker. Om de brev eller recept du skannar innehåller streckkoder kan digitiseringen av pappersdokumenten dessutom optimeras om du väljer en skanner som stöder programvara för streckkodsskanning. Den läser de vanligaste streckkodsformaten medan du skannar och lagrar automatiskt dokumenten i fördefinierade mappar, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

Smidigare åtkomst till medicinska journaler

När läkare och administrativ personal kan dela rätt information med rätt person i rätt tid kan de snabbt och enkelt fatta mer välinformerade beslut. Och 77 procent av all hälso- och sjukvårdspersonal anser redan att digitala arbetsflöden kommer att bli viktigare i framtiden4.

En ännu viktigare aspekt är att informationen enkelt kan nås vid all typ av patientkontakt, vilket skapar ett mycket mer samordnat vårdsystem4.

tt franskt företag kunde till exempel samla 10 års patientanteckningar i en enda datauppsättning. På så sätt kunde de för första gången få en tydlig överblick över trender i sina data och börja arbeta på ett mer strategiskt sätt. Genom att analysera korrelationer mellan olika variabler – d.v.s. identifiera gemensamma faktorer hos patienter med en viss diagnos – kunde de spåra effektiviteten i olika förskrivna läkemedel.4 Ett exempel som visar att teknik verkligen kan göra verklig skillnad.

Vill du veta mer om hur Brother kan hjälpa dig att minska administrationen, öka produktiviteten och ge patienterna ännu bättre vård? Läs mer om våra specialiserade dokumentskannrar för vårdsektorn och ladda ned vår rapport Teknik inom vården.

 

 

Källor:

1. https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care

2. https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/ “A pilot study of the duration of GP consultations in Ireland” -  1 december 2019

3. https://www.england.nhs.uk/gp/case-studies/tackling-a-backlog-of-admin-tasks-north-brink-practice-midlands-and-east/

4. Savanta: "Technology in healthcare" - januari 2021Mer av Skanningskategori

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen