Den nya personuppgiftslagen från dataskyddsförordningen (GDPR) innebär nya rättigheter för enskilda personer och en ny uppsättning strikta förpliktelser för företag, som Brother, som lagrar och behandlar dina personuppgifter.

För Brother har det alltid varit högsta prioritet att göra sig förtjänt, och behålla förtroendet hos våra kunder och affärspartners. Vi ser farm emot de positiva förändringar som GDPR innebär.

Den nya europeiska lagen ger enskilda individer större kontroll över hur deras personuppgifter lagras och används.

Brother samlar in personlig data genom produktregistreringar, användarkonton online men även på andra sätt.

Vi använder datat för att kunna fortsätta ge dig bra kundservice. Vi skräddarsyr informationen som skickas så att den är relevant och användbar för just dina specifika behov.

Vi använder alltid uppgifterna på ett passande sätt i enlighet med vår integritetspolicy.

Med de nya riktlinjerna måste samtycke till att samla in och använda personuppgifter vara specifik, informerande, tydlig och frivillig. Om kunderna inte har gett oss sitt samtycke kan vi inte använda deras uppgifter för marknadsföring.

Att bryta mot reglerna kan orsaka allvarliga rättsliga konsekvenser för Brother.

Personuppgifter fastställs genom information om en person som kan identifieras, direkt eller indirekt.

Exempel på personlig data är namn, adresser, identifikationsnummer, online-identifierare (inklusive IP-adresser) samt en eller flera faktorer som definierar en person genom kulturell-  social-  genetisk-  fysisk- eller ekonomisk information.  

Personer har rätt att styra över sina personliga upplysningar, såsom rätten att radera, begränsa behandlingen och rätten att begära en kopia av uppgifterna 

Business woman in an office

Vill du ha mer detaljerad information?

Du kan vara säker på att vi tar din integritet och användning av dina personuppgifter på stort allvar. Mer information finns i vår sekretesspolicy. 

Brevikon

Kontakta oss för mer information