Managed Print Services (MPS) är en lösning som erbjuds av utskriftsleverantörer för att hantera dina skrivare. MPS gör det möjligt för företag att minska kostnaderna och förbättra effektiviteten och produktiviteten genom att övervaka användningen av skrivarna och tillhandahålla förbrukningsmaterial.

Vi kan hjälpa dig att hantera alla dina utskriftsbehov via en lättanvänd webbportal som ger synlighet och kontroll, förbättrad produktivitet, minskade kostnader under den överenskomna perioden. Du betalar bara för det du skriver ut och det finns inga minsta utskriftsersättning. 

7 fördelar med MPS.

Med Brothers MPS kan du välja ett serviceavtal på 3, 4 eller 5 år, eller välja vår unika Service In Click (SIC) med upp till 10 års garanti.

Service Pack för 3, 4 eller 5 år, som ska betalas vid tidpunkten för MPS*.

Eller

Service in Click (SIC) där Servce Pack ingår i klickpriset. Den förlängda garantin gäller så länge maskinen är kontrakterad - tills maskinen är uttjänt - upp till maximalt 10 år*.

* Förutsatt att maskinen registreras på Brothers webbplats inom 60 dagar från inköpsdatumet.

När du köper skrivaren från din lokala återförsäljare ingår du ett Brother MPS-avtal. Du betalar bara för det du skriver ut och får en faktura var tredje månad.
Klickpriset är det pris som betalas för varje utskriven sida - det finns ett fast pris för utskrift av sidor i svartvitt och ett fast pris för utskrift av sidor i färg i det överenskomna täckningsområdet.
En av de viktigaste fördelarna med att använda Brothers Managed Print Service är att du bara betalar för det du skriver ut, det finns inga "minsta" volymer.
I huvudsak finns det grundläggande dator- och nätverkskrav som våra godkända Managed Print Service-leverantörer kan ge dig råd med.
Ja. De viktigaste tjänsterna för Brother Managed Print, som är enhetsövervakning, break-fix-tjänst, förbrukningsbaserad fakturering och påfyllning av förbrukningsmaterial, tillhandahålls i full överensstämmelse med GDPR.
Nej. Kärntjänsterna för Brother Managed Print, som är enhetsövervakning, avbrottsservice, förbrukningsbaserad fakturering och påfyllning av förbrukningsmaterial, kommer inte att behandla någon av de data som skrivs ut.
Brother kommer att samla in kundkontakt- och adressuppgifter, enhetstjänst, enhetens plats- och enhetsanvändningsinformation, faktureringsuppgifter och annan information som krävs för att uppfylla eller förbättra ditt Brother Managed Print Service-avtal.
En färgsida är en sida som kräver att färgbläck eller toner skrivs ut.  En svartvit sida är en sida som endast kräver svart bläck eller toner för utskrift.