1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Utskriftssäkerhet

Vikten av utskriftssäkerhet

 

I den ständigt föränderliga världen av säkerhetshot växer behovet av en säker dokument-, enhets- och nätverksutskriftsmiljö.

Känsliga dokument och information skrivs regelbundet ut och dokument lämnas oskyddade och väntar på att hämtas i utmatningsfacken. lagra information som kan återkallas eller fångas upp och som har potential att underlätta åtkomsten till det bredare nätverket.

Utskriftssäkerhet är ett viktigt problem för företag idag

Globala marknadsinsikts- och forskningsbyrån, Quocira avslöjade i sin globala Print Security Landscape 2020 rapport att...

Grey circle with 63%

63 % av organisationerna är oroade över utskriftssäkerheten på kontoret

Grey circle with Euro1.2m

1,2 miljoner euro är den genomsnittliga kostnaden för en dataförlust för en organisation

Grey circle with 66%

66 % av organisationerna rapporterade minst en utskriftsrelaterad dataförlust under de senaste 12 månaderna

Light blue background with dark blue safe in the middle surrounded by white icons, padlock, cloud, key, server, files, computer

Våra professionella enheter har säkerhetsfunktioner som standard

Med en hög nivå av dokument-, enhets- och nätverks-säkerhet, inklusive;

  • Automatisk intrångsdetektering som skyddar dig från obehörig åtkomst till enheten
  • Säker användarautentisering och auktorisering skyddar dig från obehörig dokumentåtkomst
  • Säkra kommunikationsprotokoll, krypterar dina data vilket ger skydd mot avlyssning

Se våra skrivare för företag

Vill du ha en mer anpassad lösning för utskriftssäkerhet?

Du kan skriva ut dokument på ett säkert sätt efter dina behov med...

Letar du efter programvaruintegrering?

Våra enheter fungerar sömlöst med...


Diskutera hur utskriftssäkerhet kan hjälpa dig